Διευθυντής: Καθηγητής Γ. Χρηστίδης

Μέλη ΔΕΠ:Επ. Καθηγήτρια Δ. Πεντάρη

2821037622

2821037619

Ταχ. Διεύθυνση: Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Εργαστήριο Ανόργανης Γεωχηµείας, Οργανικής Γεωχηµείας & Οργανικής Πετρογραφίας, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά

ΑγγλικόςΤίτλος: Laboratory of Inorganic and Organic Geochemistry and Organic Petrography

 

Αντικείμενο του εργαστηρίου:

 • Περιβαλλοντική γεωχημεία (ανόργανη και οργανική) και επικεντρώνεται κυρίως στην:
  1. Γεωχημεία λιγνίτη και τέφρας
  2. Εδαφολογία σε σχέση με την αποκατάσταση εδαφών των ορυχείων
  3. Επίδραση βαρέων και τοξικών μετάλλων όπως και οργανικών τοξικών ουσιών σε εδάφη και υπόγεια ύδατα
  4. Προσρόφηση οργανικών ενώσεων και βαρέων μετάλλων σε βιομηχανικά ορυκτά με έμφαση στα απόβλητα
  5. Μελέτη βαρέων και τοξικών σε θαλάσσια ιζήματα
 • Γεωχημεία εδαφών
 • Οργανική γεωχημεία γαιανθράκων και υδρογοναθράκων με έμφαση τους βιοδείκτες
 • Ανάλυση χρωστικών ουσιών σε τοιχογραφίες και έργα ζωγραφικής

Μέλη ΕΤΕΠ/ΕΕΔΙΠ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Π. Μακρή

Ειδικότητα: Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, MSc, Δρ.

2821037623

pmakri [στο] mred.tuc.gr

Εξοπλισμός

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Ερευνητικά προγράμματα

Λογισμικό

Περιοχές έρευνας

Υπηρεσίες προς τρίτους

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013