Διευθυντής: Καθηγητής Σ. Μερτίκας

2821037269 & 2821037672

Ταχ. Διεύθυνση: Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Εργαστήριο Γεωδαισίας & Πληροφορικής των Γεωεπιστηµών, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά

ΑγγλικόςΤίτλος: Laboratory of Geodesy and Geomatics Enigineering

 

Κύριος στόχος του Εργαστηρίου είναι η έρευνα και η εκπαίδευση των φοιτητών στα γνωστικά αντικείμενα της Γεωδαισίας, Τηλεπισκόπησης και της Γεωπληροφορικής.

Στο αντικείμενο της Γεωδαισίας, το Εργαστήριο ασχολείται:

  • Με την εκπαίδευση των φοιτητών σε σύγχρονες γεωδαιτικές τεχνικές και όργανα, όπως, οι ολικοί γεωδαιτικοί σταθμοί, τα δορυφορικά συστήματα εντοπισμού (Global Positioning System, Global Navigation Satellite Systems), κλπ.
  • Με την παροχή δεδομένων δορυφορικού εντοπισμού υψηλής ακρίβειας, μέσω μόνιμων δορυφορικών σταθμών. Τους σταθμούς λειτουργεί στο Πολυτεχνείο Κρήτης από το 1996 (π.χ. για τον σταθμό TUC2 βλέπε: www.epncb.oma.be/_trackingnetwork/siteinfo4onestation.php)
  • Με την παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν εφαρμογές σε ναυσιπλοΐα ακριβείας, γεωδαιτικούς εντοπισμούς υψηλής ακρίβειας, παρακολούθηση γεωδυναμικών, γεωτεκτονικών μετακινήσεων, παρακολούθησης ηφαιστειακών παραμορφώσεων, δορυφορική αλτιμετρία, ποιοτικό έλεγχο μετρήσεων, ανάπτυξη αλγορίθμων για την επεξεργασία δορυφορικών μετρήσεων, στοχαστική μοντελοποίηση γεωδαιτικών μετρήσεων, ανάπτυξη αλγορίθμων για τη λειτουργία δορυφορικών δεκτών από απόσταση, ιονόσφαιρα, τροπόσφαιρα, παρατήρηση των μεταβολών του κλίματος της Γης, παρατήρηση της μέσης στάθμης της θάλασσας, παρατήρηση μετακινήσεων μεγάλων κτηρίων και κατασκευών, ανάπτυξη βάσεων γεωδαιτικών δεδομένων, κλπ.

Στο αντικείμενο της Γεωπληροφορικής, το Εργαστήριο ασχολείται:

  • Με την εκπαίδευση των φοιτητών στην επιστήμη της Τηλεπισκόπησης, στην Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας και την εφαρμογή τους σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
  • Με τη στατιστική ανάλυση και τον ποιοτικό έλεγχο δεδομένων Τηλεπισκόπησης.
  • Με τη δημιουργία βάσεων δεδομένων χρησιμοποιώντας τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (Geographic Information Systems).
  • Με τη ψηφιοποίηση χαρτών και τη δημιουργία ψηφιακών μοντέλων εδάφους (DEM).
  • Με τη χρήση δορυφορικών εικόνων για την ανίχνευση και εντοπισμό περιβαλλοντικών θεμάτων, (π.χ., πετρελαιοκηλίδες, δασικές πυρκαγιές), καθώς και τον εντοπισμό γεωλογικών ρηγμάτων, ορυκτών πόρων, την παρακολούθηση αποκατάστασης μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, αρχαιολογικές εφαρμογές, κλπ.

Μέλη ΕΔΙΠ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ξενοφών Φραντζής

2821037687 2821037892 xfratzis [στο] mred.tuc.gr

Ανήκει στο μόνιμο προσωπικό του Εργαστηρίου. Κατέχει θέση ΕΤΕΠ από τον Ιανουάριο του 2003, ενώ απασχολείται ως επιστημονικός συνεργάτης από τον Σεπτέμβριο του 1999. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης και κατέχει επίσης Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2001) από το ίδιο Ίδρυμα. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν τους τομείς της Δορυφορικής Γεωδαισίας, της Τηλεπισκόπησης και των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών.

Εξοπλισμός

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Ερευνητικά προγράμματα

Ερευνητικές συνεργασίες

Περιοχές έρευνας

Ιστοσελίδα εργαστηρίου

Υπηρεσίες προς τρίτους

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (Υποψήφιοι Διδάκτορες, Μεταπτυχιακοί φοιτητές)

Αχιλλέας Τριπολιτσιώτης

2821037610 2821037892 atripol [στο] mred.tuc.gr

Απασχολείται ως επιστημονικός συνεργάτης από τον Μάρτιο του 2003. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης και κατέχει επίσης Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2003) από το ίδιο ίδρυμα. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν τους τομείς της Γεωδαισίας, της Τηλεπισκόπησης και των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών σε περιβαλλοντικές εφαρμογές καθώς επίσης και στις εφαρμογές σύγχρονων γεωδαιτικών μεθόδων σε τεχνικά έργα.

 

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013