Διευθυντής: Καθηγητής Α. Βαφείδης

2821037643 & 2821037677

Ταχ. Διεύθυνση: Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά

ΑγγλικόςΤίτλος: ΑγγλικόςΤίτλος: Laboratory of Applied Geophysics

Ιστοσελίδα εργαστηρίου http://geoph.tuc.gr/

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του Πολυτεχνείου Κρήτης (έτος ίδρυσης 1988) εκπαιδεύει τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και παρουσιάζει ερευνητική δραστηριότητα στις σύγχρονες μεθόδους της εφαρμοσμένης γεωφυσικής. Αυτές οι μέθοδοι συμβάλλουν στη μελέτη του υπεδάφους, τόσο σε μεγάλα βάθη (μερικές δεκάδες χιλιόμετρα), όσο και σε πολύ μικρά (μερικά μέτρα), με κύρια πεδία εφαρμογών στα γεωτεχνικά, τα υπόγεια νερά, την αρχαιομετρία, τη ρύπανση εδαφών, τον έλεγχο ποιότητας κατασκευών και την αναζήτηση/ανίχνευση ορυκτών πρώτων υλών. Για την εκπαίδευση των φοιτητών, αλλά και την επίτευξη των ερευνητικών στόχων διαθέτει εξοπλισμό αξίας 450.000 €.

 

Μέλη ΕΤΕΠ/ΕΕΔΙΠ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ανδρονικίδης Νικόλαος

Ειδικότητα: Μηχ. Ορυκτών Πόρων, M.Sc.

2821037681

nandron [στο] mred.tuc.gr

 

Δρ. Κρητικάκης Γεώργιος

Ειδικότητα: Μηχ. Ορυκτών Πόρων

2821037670

gkritik [στο] mred.tuc.gr

 

Δρ. Οικονόμου Νικόλαος

Ειδικότητα: Μηχ. Ορυκτών Πόρων

2821037677

neconom [στο] mred.tuc.gr

Εξοπλισμός

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Ερευνητικά προγράμματα

Ερευνητικές μελέτες

Περιοχές έρευνας

Υπηρεσίες προς τρίτους

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013