Διευθυντής: Καθηγητής Γ. Χρηστίδης

2821037622

Ταχ. Διεύθυνση: Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Εργαστήριο Πετρολογίας & Οικονοµικής Γεωλογίας, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά

ΑγγλικόςΤίτλος: Laboratory of Petrology and Economic Geology

 

Αντικείμενο του εργαστηρίου:

  • Έλεγχος ποιότητας και καταλληλότητας ορυκτών πρώτων υλών για χρήση τους σαν δομικά υλικά, αδρανή, υλικά για παρασκευή σκυροδέματος, επίστρωση αντιολισθηρών ασφαλτοταπήτων και έλεγχος καταλληλότητας πετρωμάτων για διάφορες βιομηχανικές χρήσεις όπως πληρωτικά υλικά, παραγωγή ασβέστη, κλπ.
  • Αναζήτηση χώρων εκλατόμευσης πετρωμάτων (δομικών υλικών) για αναστηλώσεις μνημείων και παραδοσιακών κτιρίων.
  • Μελέτη και σύνθεση κονιαμάτων για επεμβάσεις συντήρησης μνημείων και συμβατότητά τους με τα προϋπάρχοντα δομικά υλικά.
  • Χημικές και ορυκτολογικές αναλύσεις κάθε είδους ανόργανων υλικών.
  • Μελέτη μικροδομής με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης και χημικές μικροαναλύσεις.
  • Εφαρμοσμένες γεωθερμικές έρευνες.
  • Παρασκευή συνθετικών ζεολίθων υψηλής προστιθέμενης αξίας από βιομηχανικά απορρίμματα.
  • Μελέτες τεχνητής γήρανσης υλικών και προσομοίωσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Μέλη ΕΔΙΠΕΤΕΠ/ΙΔΑΧ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δρ. E. Ρεπούσκου

Ειδικότητα: Γεωλόγος

2821037615 repusku [στο] mred.tuc.gr

Εξοπλισμός

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Ερευνητικά προγράμματα

Λογισμικό

Περιοχές έρευνας

Υπηρεσίες προς τρίτους

Π. Ροτόντο

Ειδικότητα: Μηχανικός Ορυκτών Πόρων

2821037626 protonto [στο] mred.tuc.gr

Δρ. Γ. Τριανταφύλλου

Ειδικότητα: Μηχανικός Ορυκτών Πόρων

2821037706 gtriant [στο] mred.tuc.gr

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (Υποψήφιοι Διδάκτορες)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

(Μεταπτυχιακοί φοιτητές)

Δεν υπάρχουν

Δεν υπάρχουν

 

 

 

 

 

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013