Υπεύθυνος: Καθηγητής Δ. Χριστόπουλος

2821037688

Ταχ. Διεύθυνση: Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά

Αγγλικός Τίτλος: Geostatistics

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο του εργαστηρίου.

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013