Υπεύθυνος: Καθηγητής Γ. Χρηστίδης

2821037622

Ταχ. Διεύθυνση: Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά

ΑγγλικόςΤίτλος: Economic Geology of Industrial Minerals


Μέλη ΕΤΕΠ/ΕΕΔΙΠ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δεν υπάρχουν

Εξοπλισμός

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Ερευνητικά προγράμματα

Λογισμικό

Περιοχές έρευνας

Υπηρεσίες προς τρίτους

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (Υποψήφιοι Διδάκτορες)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

(Μεταπτυχιακοί φοιτητές)

Δεν υπάρχουν

Δεν υπάρχουν

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013