Διευθυντής:Καθηγητής Ν. Πασαδάκης

2821037669

pasadaki [στο] mred.tuc.gr

Ταχ. Διεύθυνση: Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Εργαστήριο Ανάλυσης Ρευστών & Πυρήνων Υπογείων Ταµιευτήρων, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά

ΑγγλικόςΤίτλος: Laboratory of PVT and Core Analysis

 

Αντικείμενο του εργαστηρίου:

 • Mελέτες θερμοδυναμικής συμπεριφοράς και ισορροπίας φάσεων μιγμάτων πολυφασικών ρευστών υδρογονανθράκων σε υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες.
 • Aναλύσεις σύστασης αερίων και υγρών μιγμάτων υδρογονανθράκων.
 • Mελέτες ιδιοτήτων πετρωμάτων ταμιευτήρων πετρελαίου.
 • Mετρήσεις φυσικών ιδιοτήτων πετρελαιοειδών.
 • Mελέτες καταλυτικής μετατροπής πετρελαιοειδών.
 • Aνάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης ισορροπίας φάσεων αερίων-υγρών υδρογονανθράκων.
 • Aνάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης ιδιοτήτων PVT ταμιευτήρων υδρογονανθράκων με μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης.
 • Μελέτες συμπεριφοράς πολφών γεωτρήσεων και καταστροφής (well damage) του σχηματισμού κατά τη γεώτρηση.
 • Σχεδιασμός και έλεγχος γεωτρήσεων πετρελαίου, φυσικού αερίου και νερού.
 • Μέτρηση ιδιοτήτων ρευστών γεωτρήσεων.
 • Πειραματικές και θεωρητικές μελέτες ροής μη νευτώνιων και νευτώνιων ρευστών.
 • Μελέτη θερμοδυναμικής συμπεριφοράς υδριτών αερίων σε τριφασική (V-Lw-hydrate) και διφασική (Lw-hydrate) ισορροπία υψηλών πιέσεων.
 • Μελέτη φυσικών ιδιοτήτων σε κοιτάσματα υδριτών αερίου.
 • Μελέτη θερμοδυναμικής συμπεριφοράς ασφαλτενίων σε πετρέλαιο.

Μέλη ΕΤΕΠ/ΕΕΔΙΠ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χαμηλάκη Ελένη

Ειδικότητα: Χημικός

2821037691 ehamilak [στο] mred.tuc.gr

Εξοπλισμός

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Ερευνητικά προγράμματα

Ερευνητικές μελέτες

Περιοχές έρευνας

Υπηρεσίες προς τρίτους

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

(Μεταπτυχιακοί φοιτητές/Υπ. Διδάκτορες)

 

 

 

 

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013