Διευθυντής:Αν. Καθηγητής Ε. Στειακάκης

2821037648

Ταχ. Διεύθυνση: Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Γεωλογίας, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά

ΑγγλικόςΤίτλος: Laboratory of Applied Geology

 

Αντικείμενο του εργαστηρίου:

  •  Μηχανικές ιδιότητες εδαφών.
  • Διερεύνηση γεωτεχνικών προβλημάτων σε σχέση με τη μεταλλευτική δραστηριότητα.
  • Έρευνα υδρογεωλογικών λεκανών και προσδιορισμός του ισοζυγίου τους.
  • Ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιοποίησης παράκτιων καρστικών υδροφορέων.

Μέλη ΕΤΕΠ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Βαβαδάκης Διονύσιος

Ειδικότητα: Διπλ. Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, MSc

2821037613 vavadaki [στο] mred.tuc.gr

 

Εξοπλισμός

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Ερευνητικά προγράμματα

Ερευνητικές μελέτες

Περιοχές έρευνας

Υπηρεσίες προς τρίτους

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (Μεταπτυχιακοί φοιτητές)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

(Υπ. Διδάκτορες)

 

 

 

Λαζαρόπουλος Αθανάσιος

Ειδικότητα: Διπλ. Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, MSc.

2821037646 alazaropoulos [στο] gmail.com

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013