Διευθυντής: Κοσμήτορας, Καθηγητής Μ. Γαλετάκης

Υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ: Ξηρουδάκης Γιώργος

2821037616

2821037712

Ταχ. Διεύθυνση: Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Εργαστήριο Μελέτης & Σχεδιασµού Εκµεταλλεύσεων, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά

ΑγγλικόςΤίτλος: Laboratory of Mine Design

 

 

Αντικείμενο του εργαστηρίου:

  • Αναλύσεις ευστάθειας υπόγειων και υπαίθριων γεωτεχνικών έργων (σήραγγες, θάλαμοι, πρανή, γεωτρήσεις κλπ.).
  • Σχεδιασμός υπόγειων και υπαίθριων εκμεταλλεύσεων λατομείων, μεταλλείων, λιγνιτορυχείων, υπολογισμός αποθεμάτων και βέλτιστη έρευνα κοιτασμάτων με γεωτρήσεις δειγματοληψίας (krigging), τεχνικές εξόρυξης κλπ. με τη βοήθεια συστήματος CAD και βάσεων δεδομένων.
  • Σχεδιασμός υπογείων και υπαίθριων γεωτεχνικών έργων (σήραγγες, πρανή κλπ.).
  • Χαρακτηρισμός των μηχανικών ιδιοτήτων και της φθοράς φυσικών ή τεχνητών δομικών λίθων (εφαρμογές σε μνημεία, κτίρια υπό ανακαίνιση κλπ.).

Μέλη ΕΔΙΠ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δρ. Σαράτσης Γεώργιος

Διπλ. Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, MSc

2821037713 gsaratsi [στο] mred.tuc.gr

Εξοπλισμός

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Ερευνητικά προγράμματα

Ερευνητικές μελέτες

Περιοχές έρευνας

Υπηρεσίες προς τρίτους

Ιστοσελίδα εργαστηρίου

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

(Μεταπτυχιακοί φοιτητές)

Δεν υπάρχουν

 

Δεν υπάρχουν

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013