Διευθυντής: Κοσμήτορας, Καθηγητής Μ. Γαλετάκης

2821037616

Ταχ. Διεύθυνση: Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Εργαστήριο Μηχανικής Πετρωµάτων, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά

ΑγγλικόςΤίτλος: Laboratory of Rock Mechanics

 

 

Αντικείμενο του εργαστηρίου:

  • Μετρήσεις μηχανικών ιδιοτήτων (αντοχή σε μονοαξονική θλίψη, αντοχή σε τριαξονική καταπόνηση, αντοχή σε έμμεσο εφελκυσμό, μέτρο ελαστικότητας, μέτρο παραμορφωσιμότητας, λόγος Poisson, αντοχή σε κάμψη, παραμορφώσεις σε οποιαδήποτε κατεύθυνση, ανισοτροπία, ακουστικές εκπομπές, ταχύτητες διάδοσης κυμάτων, κλπ) πετρωμάτων και άλλων φυσικών ή τεχνητών υλικών με σκοπό την εκτίμηση της αντοχής και της συμπεριφοράς τους.
  • Μετρήσεις μηχανικών ιδιοτήτων (αντοχή σε μονοαξονική θλίψη, μέτρο ελαστικότητας) ετοίμου σκυροδέματος προκειμένου να προσδιοριστεί η ποιότητα και η καταλληλότητά του σε κατασκευές.
  • Προσομοίωση εντατικοπαραμορφωσιακών πεδίων κατά τη μηχανική καταπόνηση φυσικών και τεχνητών υλικών.
  • Γεωμηχανικοί υπολογισμοί ευστάθειας κατασκευών σε γεωυλικά (σήραγγες, πρανή κλπ).
  • Πιστότητα εργαστηριακών δοκιμών.
  • Νέες τεχνολογίες σχεδιασμού εκμεταλλεύσεων.
  • Ανάπτυξη λογισμικού στη Μηχανική Πετρωμάτων.
  • Ανάπτυξη λογισμικού στη Μεταλλευτική.
  • Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων στη Μεταλλευτική.
  • Ανάπτυξη άλλων εφαρμογών

Μέλη ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δρ. Λιόλιος Παντελής

Ειδικότητα: Διπλ. Μηχ. Ορυκτών Πόρων, MSc.

2821037606 pantelis [στο] mred.tuc.gr

 

Μαυριγιαννάκης Στυλιανός

Ειδικότητα: Διπλ. Μηχ. Μεταλλείων Μεταλλουργός Μηχ., MSc.

2821037644 smaurig [στο] mred.tuc.gr

Εξοπλισμός

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Ερευνητικά και Αναπτυξιακά προγράμματα

Ερευνητικές μελέτες

Περιοχές έρευνας

Υπηρεσίες προς τρίτους

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

(Υπ. Διδάκτορες)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

(Μεταπτυχιακοί φοιτητές)

Δεν υπάρχουν

Δεν υπάρχουν

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

SNAP-SEE Project

 

Δεν υπάρχουν

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013