Υπεύθυνος:Καθηγητής Εμμ. Μανούτσογλου

2821037650

Ταχ. Διεύθυνση: Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά

Αγγλικός Τίτλος:Geology (StratigraphyTectonicsEnvironmentalGeology)

ΜΕΛΗ ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δρ. Σπανουδάκης Νικόλαος

Ειδικότητα: Διπλ. Μηχ. Ορυκτών Πόρων, MSc.

2821037636 nspanoud [στο] mred.tuc.gr

Εξοπλισμός

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Ερευνητικά προγράμματα

Ερευνητικές μελέτες

Περιοχές έρευνας

Υπηρεσίες προς τρίτους

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

(Μεταδιδάκτορες)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

(Υπ. Διδάκτορες)

Λάζος Ηλίας

Ειδικότητα: Γεωλόγος, MSc, PhD

2821037652  ilazos [στο] tuc.gr

 

Παναγόπουλος Γεώργιος

Ειδικότητα: Γεωλόγος, MSc

gpanagopoulos [στο] isc.tuc.gr

 

Πυλιώτης Ιωάννης

Ειδικότητα: Γεωλόγος, MSc

ipyliotis [στο] isc.tuc.gr

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013