Υπεύθυνος:Καθηγητής Εμμ. Μανούτσογλου

2821037650

Ταχ. Διεύθυνση: Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά

Αγγλικός Τίτλος:Geology (StratigraphyTectonicsEnvironmentalGeology)

ΜΕΛΗ ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δρ. Σπανουδάκης Νικόλαος

Ειδικότητα: Διπλ. Μηχ. Ορυκτών Πόρων, MSc.

2821037636 nspanoud [στο] mred.tuc.gr

Εξοπλισμός

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Ερευνητικά προγράμματα

Ερευνητικές μελέτες

Περιοχές έρευνας

Υπηρεσίες προς τρίτους

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

(Υπ. Διδάκτορες)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

(Μεταπτυχιακοί φοιτητές)

Παναγόπουλος Γεώργιος

Ειδικότητα: Γεωλόγος, MSc

2821037652 gpanagopoulos [στο] isc.tuc.gr

 

Πυλιώτης Ιωάννης

Ειδικότητα: Γεωλόγος, MSc

2821037652 ipyliotis [στο] isc.tuc.gr

Καμίτση Δήμητρα

Ειδικότητα: Μηχ. Ορυκτών Πόρων

2821037652 dkamitsi [στο] isc.tuc.gr

Σπαντιδάκης Στυλιανός

Ειδικότητα: Μηχ. Ορυκτών Πόρων

2821037652 sspantidakis [στο] isc.tuc.gr

Γαραντζιώτη Παρασκευή

Ειδικότητα: Μηχ. Ορυκτών Πόρων

2821037652 pgarantzioti [στο] isc.tuc.gr

Αίθουσα Μ3.002 (Αναγνωστήριο μεταπτυχιακών φοιτητών)

2821006192

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013