Υπεύθυνος:Κοσμήτορας

2821037650

emanout [στο] mred.tuc.gr

Ταχ. Διεύθυνση: Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά

ΑγγλικόςΤίτλος: Drilling Engineering and Fluid Mechanics

Αντικείμενο της ερευνητικής μονάδας:

Η ερευνητική μονάδα ασχολείται με την μηχανική γεωτρήσεων υδρογονανθράκων, με την έρευνα και ανάπτυξη πολφών γεωτρήσεων, με την υδραυλική των πολφών γεωτρήσεων και την πολυφασική ροή μη-Νευτώνειων ρευστών σε δακτυλίους, για γεωτρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Έχουμε κατασκευάσει ένα σύστημα ροής, 5μ οριζόντιο δακτύλιο, με δυνατότητα για κλίση έως 30 μοίρες, με εσωτερικό σωλήνα εξωτερικής διαμέτρου 40 χλ. και εξωτερικό σωλήνα εσωτερικής διαμέτρου 70 χλ., με πλεξιγκλάς για να επιτρέπει οπτική παρατήρηση. Έχει δυνατότητες για μετρήσεις πτώσης πίεσης και μετρήσεις σχετιζόμενες με μεταφορά τριμμάτων.

 

Ο εξοπλισμός του συστήματος περιλαμβάνει παροχόμετρο μάζας και όργανο μέτρησης διαφορικής πίεσης, με σύνδεση των οργάνων για συλλογή των μετρήσεων μέσω Η/Υ.

Το εργαστήριο περιλαμβάνει ιξωδόμετρο τύπου Fann (Couette viscometer) πολλαπλών ταχυτήτων, φιλτρόπρεσσα API (American Petroleum Institute), ρεόμετρο για μέτρηση τάσης διολίσθησης, φούρνο κελιών γήρανσης πολφών, ζυγαριά πολφών, χωνί Marsh και μικρή διάταξη για μέτρηση ταχύτητας καθίζησης στερών.

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δεν υπάρχει

Εξοπλισμός

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Ερευνητικά προγράμματα

Ερευνητικές μελέτες

Περιοχές έρευνας

Υπηρεσίες προς τρίτους

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Texas A&M at Qatar
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013