Διευθυντής: Κοσμήτορας, Καθηγητής Μ. Γαλετάκης

2821037616

Ταχ. Διεύθυνση: Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Εργαστήριο Γενικής & Τεχνικής Ορυκτολογίας, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά

Αγγλικός Τίτλος: Laboratory of Applied Mineralogy

 

Αντικείμενο του εργαστηρίου:

 • Ορυκτολογικές και χημικές αναλύσεις:
  • Πετρωμάτων, μεταλλευμάτων, ορυκτών, εδαφών, και εν γένει των στερεών (κονίες όπως π.χ. τσιμέντα, κονιάματα, κεραμικές μάζες και άλλες βιομηχανικές πρώτες ύλες, βιομηχανικά προϊόντα, όπως π.χ. δομικά κεραμικά κλπ).
  • Των ανοργάνων συστατικών των λιγνιτών και συσχέτισή τους με προβλήματα που παρουσιάζονται στη λειτουργία ατμοηλεκτρικών σταθμών.
  • Των τεφρών που παράγονται από την καύση του λιγνίτη στους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς και συσχέτιση της σύστασης της τέφρας με περιβαλλοντικά προβλήματα.
 • Προσδιορισμός φυσικοχημικών και τεχνολογικών ιδιοτήτων και πιο συγκεκριμένα:
  • Προσδιορισμός και μελέτη των φυσικοχημικών και τεχνολογικών ιδιοτήτων βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων, όπως π.χ. οι άργιλοι, οι μπετονίτες, οι περλίτες κά.
  • Ανάλυση μικροδομής (φάσεις, υφή κλπ.) υλικών που παράγονται από το μετασχηματισμό των πρώτων υλών κατά τη βιομηχανική διαδικασία παραγωγής δομικών κεραμικών, τσιμέντου, πυριμάχων και άλλων κλάδων βιομηχανικής κατεργασίας ορυκτών πρώτων υλών.
  • Μελέτη χημικών αντιδράσεων στερεών υλών σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις (κατασκευή πειραματικών διατάξεων, πειραματική εργαστηριακή έρευνα, προσδιορισμός και μελέτη των κρυσταλλικών φάσεων, κατάρτιση διαγραμμάτων φάσεων).

Μέλη ΕΔΙΠ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δρ. Στρατάκης Αντώνιος

Ειδικότητα: Διπλ. Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, MSc

2821037607 astratak [στο] mred.tuc.gr

Εξοπλισμός

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Ερευνητικά προγράμματα

Ερευνητικές μελέτες

Περιοχές έρευνας

Υπηρεσίες προς τρίτους

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

(Υπ. Διδάκτορες)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

(Μεταπτυχιακοί φοιτητές)

Δεν υπάρχουν

 

Δεν υπάρχουν

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013