Διευθυντής: Καθηγητής Κ. Κομνίτσας

2821037686

Ταχ. Διεύθυνση: Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Εργαστήριο Εµπλουτισµού, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά

ΑγγλικόςΤίτλος: Laboratory of Ore Processing

 

Αντικείμενο του εργαστηρίου:

 • Μελέτη και ανάπτυξη των μεθόδων Εμπλουτισμού.
  • Βελτιστοποίηση των υπαρχόντων μεθόδων.
  • Προσαρμογή των μεθόδων εμπλουτισμού σε συγκεκριμένα μεταλλεύματα.
  • Ανάπτυξη νέων μεθόδων για ειδικές περιπτώσεις.
 • Μελέτη της εμπλουτισιμότητας των διαφόρων μεταλλευμάτων με τις γνωστές μέθοδες εμπλουτισμού όπως:
  • Βαρυτομετρικός διαχωρισμός.
  • Μαγνητικός διαχωρισμός, υγρός και ξηρός.
  • Ηλεκτροστατικός διαχωρισμός.
  • Εκλεκτική λειοτρίβηση.
  • Επίπλευση.
  • Εκχύλιση, χημική, βιολογική.
 • Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των μεταλλευμάτων και των ορυκτών.
  • Κοκκομετρική ανάλυση με κόσκινα.
  • Υδροταξινόμηση.
  • Κοκκομετρική ανάλυση με ακτίνες Laser.
  • Μέτρηση ειδικής επιφάνειας.
  • Ευθρυπτότητα.
  • Ηλεκροκινητικό δυναμικό (ζ potential).
 • Μελέτη σκοπιμότητας.
  • Σχεδιασμός μεθόδων εργοστασίου.
  • Τεχνοοικονομική μελέτη.
  • Περιβαλλοντική μελέτη.

Μέλη ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παντελάκη Όλγα

Ειδικότητα: Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, MSc

2821037600 olgapan [στο] mred.tuc.gr

Εξοπλισμός

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Ερευνητικά προγράμματα

Ερευνητικές μελέτες

Περιοχές έρευνας

Υπηρεσίες προς τρίτους

Προτεινόμενα θέματα διπλωματικών εργασιών

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

(Υπ. Διδάκτορες)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

(Μεταπτυχιακοί φοιτητές)

Δεν υπάρχουν

Δεν υπάρχουν

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013