Διευθυντής:

Καθηγήτρια Δέσποινα Βάµβουκα-Καλούμενου

28210 37603      Fax: 28210 06901

vamvuka στο mred.tuc.gr

Ταχ. Διεύθυνση: Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Εργαστήριο Εξευγενισµού & Τεχνολογίας Στερεών Καυσίµων, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73132 Χανιά

ΑγγλικόςΤίτλος: Solid Fuels Benefication and Technology

Το Εργαστήριο Εξευγενισμού και Τεχνολογίας Στερεών Καυσίμων ιδρύθηκε το 1993 και ανήκει στον Τομέα Εκμετάλλευσης Ορυκτών του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 

Αντικείμενο του εργαστηρίου:

  • Ποιοτική αναβάθμιση των στερεών καυσίμων (γαιανθράκων, βιομάζας, οργανικών υπολειμμάτων), για την αύξηση της αποδοτικότητάς τους για παραγωγή ενέργειας, την ελάττωση του κόστους παραγωγής και την προστασία του περιβάλλοντος από εκπομπές ρυπαντών.
  • Ανάπτυξη νέων καθαρών τεχνολογιών για την αξιοποίηση των στερεών καυσίμων.

Μέλη ΕΔΙΠ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σφακιωτάκης Στυλιανός, Δρ.

Ειδικότητα: Χημικός Μηχανικός     

2821037612 ssfakiot [στο] mred.tuc.gr

Εξοπλισμός

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Ερευνητικά & αναπτυξιακά έργα

Ερευνητικές μελέτες

Περιοχές έρευνας

Υπηρεσίες προς τρίτους

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

(Υπ. Διδάκτορες)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

(Μεταπτυχιακοί φοιτητές)

 
  • Παζάρα Ευγενία
 
 
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013