Διευθυντής: Καθηγητής Κ. Κομνίτσας

2821037686

Ταχ. Διεύθυνση: Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Εργαστήριο Τεχνολογίας Κεραµικών & Υάλου, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά

ΑγγλικόςΤίτλος: Laboratory of Ceramics and Glass Technology

 

Αντικείμενο του εργαστηρίου:

  • Διεργασίες παρασκευής προηγμένων κεραμικών (κεραμικά φίλτρα και μεμβράνες, κεραμικά για μηχανικές εφαρμογές, βιοκεραμικά, στερεοί ηλεκτρολύτες, κεραμικοί υπεραγωγοί).
  • Ανάπτυξη κεραμικών με συγκεκριμένες ιδιότητες (πορώδη κεραμικά με ελεγχόμενη πορώδη δομή, βαθμωτές δομές, κεραμικά με μεγάλη αντοχή στους θερμικούς αιφνιδιασμούς).
  • Τεχνικές μορφοποίησης και πυροσυσσωμάτωσης των κεραμικών.
  • Ανάπτυξη κεραμικών κόνεων με χημικές μεθόδους.
  • Τεχνικές μείωσης μεγέθους και διαμόρφωσης των ρεολογικών χαρακτηριστικών των κόνεων.
  • Διερεύνηση των ιδιοτήτων των κεραμικών (μικροδομή, πορώδης δομή, μηχανικές ιδιότητες).

Μέλη ΕΔΙΠ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δρ. Κρητικάκη Άννα

Ειδικότητα: Μηχανικός Ορυκτών Πόρων

2821037609 akritik [στο] mred.tuc.gr

Εξοπλισμός

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Ερευνητικά προγράμματα

Αρχείο διπλωματικών εργασιών

Αρχείο μεταπτυχιακών εργασιών

Αρχείο διδακτορικών εργασιών

Τρέχουσες διπλωματικές εργασίες

Περιοχές έρευνας

Υπηρεσίες προς τρίτους

Συνεργαζόμενα εργαστήρια

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

(Υπ. Διδάκτορες)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

(Μεταπτυχιακοί φοιτητές)

Δεν υπάρχουν

Δεν υπάρχουν

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013