Λογισμικό

Από τον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε το ελεύθερο λογισμικό LynxEyeStep0.02 που χρησιμοποιείται για την αναγωγή των μετρήσεων από περιθλασίμετρα Siemens/Bruker σε βήμα 0.02.

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013