• ΠΕΝΕΔ-95. (Επιστημονικός υπεύθυνος Καθ. Μερτίκας) Ερευνητικό Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ-95 από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα «Ανάπτυξη Κέντρου Παροχής Συνεχούς Εντοπισμού Ακριβείας με GPS στην Κρήτη και Ποιοτικός Έλεγχος των Μετρήσεων του». Συνεργασία με την ΝΑSΑ (Goddard Space Flight Center) των ΗΠΑ. Διάρκεια 2 έτη Μάϊος 1996- 1998).
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. (Επιστημονικός υπεύθυνος Καθ. Μερτίκας) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Περιβαλλοντικής Γεωτεχνολογίας”. Χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Συνεργασία με Virginia Tech (USA), University of Maryland Baltimore County and NASA, University of North Carolina (USA), University of New South Wales (Australia), University of Queensland (Australia), University of Leoben (Austria) και πολλών ελληνικών ΑΕΙ. Διάρκεια 3 έτη, από 1-1-97 έως 31-8-2001.
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. (Επιστημονικός υπεύθυνος Καθ. Μερτίκας) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον”. Χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διάρκεια 3 έτη, από 1-9-2001 έως 31-8-2003, ΕΠΕΑΕΚ-ΙΙ.
 • ΕΠΠΕΤ-ΙΙ. (Επιστημονικός υπεύθυνος Καθ. Μερτίκας) Πρόγραμμα “Προσφορά σταδιοδρομίας στην Ελλάδα σε ελληνόφωνους ερευνητές του εξωτερικού, ΕΠΠΕΤ ΙΙ” με τίτλο «Ανάπτυξη τεχνολογίας δορυφορικών εντοπισμών στην Κρήτη», χρηματοδότηση από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Διάρκεια 3 έτη από 1-1-99 έως 31-12-2001.
 • GAVDOS-EU. (Επιστημονικός υπεύθυνος Καθ. Μερτίκας) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Energy Enivironmnet and Sustainable Development με τίτλο «Establishment of a European radar altimeter calibration and sea-level monitoring site for Jason, Envisat and Euro-Gloss», που χρηματοδοτήθηκε από Framework V, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη ΝΑΣΑ και την Ελβετική Κυβέρνηση. Στο Πρόγραμμα συμμετείχαν NASA (USA), CNES (France), Austrian Academy of Sciences (Satellite Research Institute, Austria), Cadastre of Denmark, ETH Zurich, το Κέντρο Διαστημικών Ερευνών της Δανίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ΕΛΚΕΘΕ (Κρήτη). Διάρκεια 36 μήνες, από 1-12-2002 έως 30-11-2004. Περισσότερες πληροφορίες στο www.gavdos.tuc.gr
 • CRINNO-EMERIC I: «Crete Innovative Region», «Ανάπτυξη Ενός Έμπειρου Συστήματος Για Την Παρακολούθηση, ?ιαχείριση και Προστασία Του Φυσικού Τοπίου Και Του Περιβάλλοντος Της Κρήτης». Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2000–2006: Περιφερειακό πρόγραμμα Καινοτόμων Ενεργειών -Κρήτη Καινοτόμος Περιφέρεια. Διάρκεια δύο έτη (Ιανουάριος 2004–Δεκέμβριος 2005).
 • ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ-1: (Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθ. Μερτίκας) ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ: «Υποτροφίες Έρευνας στο Πολυτεχνείο Κρήτης, Χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΕΠΕΑΕΚ. Τίτλος: Ποιοτικός Έλεγχος Γεωδαιτικών Δορυφορικών Μετρήσεων» Διάρκεια τρία έτη (Νοέμβριος 2002 – Νοέμβριος 2005).
 • ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ-2: «Υποτροφίες Έρευνας στο Πολυτεχνείο Κρήτης – Υποέργο: Ανάπτυξη Στοχαστικών και Τηλεπισκοπικών Μεθόδων για την Παρακολούθηση της Περιβαλλοντικής Ρύπανσης και την Τήρηση των Κανόνων Ασφαλείας ». Χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΕΠΕΑΕΚ. Διάρκεια τρία έτη (Νοέμβριος 2002 – Νοέμβριος 2005). 2ο Μέλος ΔΕΠ o καθ. Μερτίκας.
 • Δορυφορικός Σταθμός Γαύδου. Ερευνητικό έργο με χρηματοδότηση από Ειδικό Λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Τίτλος ΓΑΥΔΟΣ: «Ανάλυση και διάδοση των επιστημονικών δεδομένων του δορυφορικού σταθμού Γαύδου» Χρηματοδότηση από το Πολυτεχνείο Κρήτης, Επιτροπή Ερευνών.
 • DynMSLAC-NASA. Co-investigator with Principal Investigator Prof. Erricos C. Pavlis. Title: “Dynamics of Eastern Mediterranean, Sea Level, and Altimetry Calibration-Validation (DynMSLAC)” Funded by the National Aeronautics and Space Administration, Ocean Surface Topography Science Team, SOT/ST-03-0026-0046, Start on 1-1-2005. Duration 4 years.
 • ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ-ΙΙ:GeoAlert. (Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθ. Μερτίκας) ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», Χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΕΠΕΑΕΚ. Τίτλος: «Ανάπτυξη αλγορίθμων και λογισμικού για τον ποιοτικό έλεγχο μετρήσεων στην παρακολούθηση παραμορφώσεων» Διάρκεια δύο έτη (Ιανουάριος2005 – Δεκέμβριος 2006).
 • KASTELI Cal-Val: Επιστημονικός υπεύθυνος στo ερευνητικό Πρόγραμμα «KASTELI Cal-Val: Extension of the Gavdos permanent calibration/validation facility for radar satellite altimetry and development of a new facility on mainland Crete, Greece», Χρημα-τοδότηση από ΓΓΕΤ, «Επιστημονικές και Τεχνολογικές Συνεργασίες μεταξύ Ελληνικών Οργανισμών Ε/Τ και οργανισμών εκτός Ευρώπης-2005», Συνεργασία με NASA/ Joint Center for Earth Systems Technology, Washington DC, USA. Διάρκεια 2 έτη (2006-2008).
 • Φαλάσαρνα, ΓΓΕΤ: Τίτλος, Ενίσχυση Δικτύων Παρακολούθησης και Παραγωγή Αυτόματου Συστήματος Ενημέρωσης και Προειδοποίησης για Σεισμούς και Τσουνάμι στην Κρήτη, «Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2000–2006, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
 • ESA: Principal Investigator, Observing ground subsidence due to over-exploitation of water resources in Crete, European Space Agency, Earth Observation, Category-1, col-laboration with University of Winsconsin, Department of Geology & Geophysics (USA).
 • ESA AO4496: Cryosat-2 Cal/Val Principal Investigator, Monitoring, Calibration and Validation for Cryosat-2 satellite altimeter measurements, and absolute sea-level deter-mination by the permanenet satellite facility on the island of Gavdos, Crete, European Space Agency, Earth Observation, Category-1, collaboration with University of Graz & Space Research Institute of Austrian Academy of Sciences, Austria.
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013