• Γεωδαιτικοί εντοπισμοί υψηλής ακρίβειας,
 • Ανίχνευση και εντοπισμό περιβαλλοντικών θεμάτων, όπως οι πετρελαιοκηλίδες, οι δασικές πυρκαγιές κλπ.,
 • Ανίχνευση και εντοπισμός γεωλογικών ρηγμάτων, ορυκτών πόρων, παρακολούθηση αποκατάστασης μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, αρχαιολογικές εφαρμογές, κλπ.,
 • Παρακολούθηση γεωδυναμικών, γεωτεκτονικών μετακινήσεων,
 • Παρακολούθηση ηφαιστειακών παραμορφώσεων,
 • Δορυφορική αλτιμετρία,
 • Ποιοτικός έλεγχος γεωδαιτικών μετρήσεων,
 • Ανάπτυξη αλγορίθμων για την επεξεργασία δορυφορικών μετρήσεων,
 • Στοχαστική μοντελοποίηση γεωδαιτικών μετρήσεων,
 • Ανάπτυξη αλγορίθμων για τη λειτουργία δορυφορικών δεκτών από απόσταση,
 • Ιονόσφαιρα, τροπόσφαιρα,
 • Ναυσιπλοΐα ακριβείας,
 • Παρατήρηση των μεταβολών του κλίματος της Γης,
 • Παρατήρηση της μέσης στάθμης της θάλασσας,
 • Παρατήρηση των μετακινήσεων μεγάλων κτηρίων και κατασκευών,
 • Ανάπτυξη βάσεων γεωδαιτικών δεδομένων,
 • Τηλεπισκόπηση και Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας και την εφαρμογή τους σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Στατιστική ανάλυση και ποιοτικός έλεγχος δεδομένων Τηλεπισκόπησης.
 • Συγχώνευση εικόνων και δεδομένων διαφορετικών φασματικών και γεωμετρικών αναλύσεων.
 • Θεωρία των Αποδείξεων στην ταξινόμηση εικόνας.
 • Δημιουργία βάσεων δεδομένων χρησιμοποιώντας τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (Geographic Information Systems).
 • Ψηφιοποίηση χαρτών και τη δημιουργία ψηφιακών μοντέλων εδάφους (DEM)
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013