Υλικό πληροφορικής

 • Προσωπικούς Υπολογιστές (PC)
 • Φορητούς Υπολογιστές (Laptop)
 • Sun–Solaris
 • Εκτυπωτές
 • Plotter HP 750C
 • Scanner

 

Λογισμικό πληροφορικής      

 • Πακέτο επεξεργασίας σεισμικών καταγραφών, paradigm
 • Πακέτο επεξεργασίας σεισμικών καταγραφών, PROMAX 2D and 3D (LANDMARK).
 • Πακέτο επεξεργασίας γεωφυσικών δεδομένων, OASIS- montaj (GEOSOFT).
 • Πακέτο επεξεργασίας γεωφυσικών δεδομένων για την δημιουργία χαρτών και τρισδιάστατων απεικονίσεων, Neosys 1.3 (FORTNER).
 • Πακέτο επεξεργασίας ηλεκτρικών βυθοσκοπήσεων, RESIX (INTERPREX).
 • Πακέτο επεξεργασίας δεδομένων RADAR, Pulse ekko, software (SENSORS & SOFTWARE).
 • Πακέτο επεξεργασίας ηλεκτρικής τομογραφίας 2D και 3D, (RES2DINV & RES3DINV, ADVANCED GEOPHYSICAL).
 • ArcView GIS 3.2.
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013