Προπτυχιακά μαθήματα

 • Γεωφυσική Ι (Σεισμικές Μέθοδοι)
 • Γεωφυσική ΙΙ
 • Αξιολόγηση Σχηματισμών με Γεωφυσικές Μεθόδους
 • Ασκήσεις Υπαίθρου ΙV
 • Επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών

 

Μεταπτυχιακά μαθήματα

 • Γεωφυσική Περιβάλλοντος
 • Γεωφυσικές Μέθοδοι Υψηλής Ευκρίνειας
 • Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική
 • Εφαρμοσμένη Γεωφυσική για Αρχαιολόγους
 • Γεωφυσικές Μέθοδοι στον Εντοπισμό Ορυκτών Πρώτων Υλών
 • Περιβαλλοντική Γεωφυσική
 • Επίβλεψη Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Διατριβών
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013