• 01/2006-12/2008. "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΠΕΝΕΔ)-2003", "Μεθοδολογία πρότυπων ερευνών με συνδιασμό γεωλογικών, γεωφυσικών, γεωτρητικών και εργαστηριακών δεδομένων"
 • 01/2006-12/2006. "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΠΕΝΕΔ)-2003""Συμβολή της γεωφυσικής έρευνας στον προσδιορισμό του μετώπου θαλασσινού/γλυκού νερού και τη διαχείρηση των υπόγειων νερών της περιοχής Στύλος Χανίων"
 • 11/2006-07/2008. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2000-2006,Τεχνολογικά Επιδεικτικά Έργα ΠΕΠΕΡ-Κρήτη, Μέτρο 1.2 Εξοικείωση των επιχειρήσεων με τις νέες τεχνολογίες, Προώθηση της Καινοτομίας. "Εντοπισμός και Αξιολόγηση Βιοαερίου Νεογενών Σχηματισμών της Περιοχής Αρκαλαχωρίου Ηρακλείου Κρήτης και Ενεργειακή Χρήση"
 • 04/2005-12/2006. "ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ" ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ ΙΙ), ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: "Συνδιασμένη γεωφυσική έρευνα για την ανίχνευση του μετώπου υφαλμύρωσης και τη διαχείρηση των υπόγειων νερών στην περιοχή Στύλος Χανίων."
 • 2005-2006. EGELADOS, Passive seismic experiment in the Hellenic Subduction Zone that is conducted within the framework of the Collaborative Research Center 526 "Rheology of the Earth" at Ruhr-University Bochum. "Exploring the Geodynamics of Sub ducted Lithosphere using an Amphibian Deployment of Seismographs."
 • 06/2004-11/2006. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα", Γ' Κ.Π.Σ., 2000-2006. Έργο: "Διεθνείς συνεργασία στη βιομηχανική έρευνα και δραστηριότητες ανάπτυξης σε προ-ανταγωνιστικό στάδιο-2003", τομέας: "Περιβάλλον", τίτλος: "Εκτίμηση και παρακολούθηση της ρύπανσης εδαφών από πετρελαιοειδή με σύγχρονες γεωφυσικές μεθόδους (ΕΛΕΓΧΟΣ)".
  • Στο συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα χρησιμοποιούνται γεωφυσικές μέθοδοι για την ανίχνευση της ρύπανσης των εδαφών και των υπόγειων νερών από πετρελαιοειδή. Κοινός στόχος των δύο έργων είναι η προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση, είτε αυτή προέρχεται από πετρελαιοειδή, είτε από την υφαλμύρωση. Συνεργαζόμενοι φορείς: 1. Εργαστήριο Ανάλυσης Ρευστών και Πυρήνων Υπογείων Ταµιευτήρων, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης. 2. Γεωτεκ Ε.Π.Ε. Georesources Technology L.t.d.
 • 1/12/2001-31/11/2004. "Hybrid Geophysical technology for the Evaluation of Insidious contaminated Areas" (a European R&D project) (HYGEIA/EVK4-2001-00046).
  • Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα εστιάζεται στην ανάπτυξη, έλεγχο και εφαρμογή γεωφυσικών μεθόδων υψηλής ευκρίνειας και τεχνικών επεξεργασίας για τη λεπτομερή μελέτη του υπεδάφους που περιέχει ρύπους από βιομηχανικά ή/και αστικά απόβλητα. Πρόκειται για ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται στα πλαίσια του "Fifth framework programme. Energy, Environment and Contaninante development, 1998-2002". Η χρηματοδότηση του Π.Κ. ανέρχεται στο ποσό των 238.000 € εκ των οποίων 50.000 € χρησιμοποιούνται για την υποδομή (αγορά υπολογιστή και λογισμικού επεξεργασίας γεωφυσικών δεδομένων). Στο εν λόγω πρόγραμμα συμμετέχουν εκτός από το Πολυτεχνείο Κρήτης (Technical University of Crete-Greece) και οι παρακάτω συνεργαζόμενοι φορείς: 1. Department of Geological, Environmental and Marine Sciences at the University of Trieste-Italy. 2. POLIMI-Politecnico di Milano-Italy. 3. OGS Instituto Nazionalee di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS)-Italy. 4. Department of Earth Sciences at the University of Stasborg-France. 5. Bureau de Recherches Geologiques et Mineres- France. 6. Consortium for the Industrial Development of Montalcone-Italy. 7. Dames & Moore Group -Italy. 8. Dames & Moore Group-Spain. 9. Netherlands Institute of Applied Geoscience, National Geological Survey TNO Netherlands.
 • 01/2004-06/2005. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα", Γ' Κ.Π.Σ., 2000 - 2006. Έργο: "Διεθνείς συνεργασία στη βιομηχανική έρευνα και δραστηριότητες ανάπτυξης σε προ-ανταγωνιστικό στάδιο-2003", τομέας: "Φυσικό Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη", τίτλος: "Προστασία υπόγειων υδροφορέων από υφαλμύρωση μέσω εμπλουτισμού με επεξεργασμένα βιομηχανικά απόβλητα και ανάπτυξη εργαλείων και τεχνολογιών για βιώσιμη διαχείριση ιλύων από μονάδες καθαρισμού βιομηχανικών αποβλήτων-SMILES".
  • Το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα αφορά στην προστασία των υπόγειων υδροφορέων από την υφαλμύρωση. Μέρος του προγράμματος αυτού αφορά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της γεωφυσικής έρευνας με τη μέθοδο ηλεκτρικής τομογραφίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια μελέτης για τον προσδιορισμό της γεωλογικής δομής τμήματος της βιομηχανικής περιοχής Ηρακλείου και τη χαρτογράφηση πιθανής ζώνης υφαλμύρωσης που συναντάται στον ευρύτερο χώρο μελέτης. Συνεργαζόμενοι φορείς: 1. Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης (Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος : Καρατζάς Γεώργιος), 2. Γεωτεκ Ε.Π.Ε. Georesources Technology Ltd.
 • 1996-2006. "Passive and active seismics in Western and Central Crete, Greece".
  • Στα πλαίσια του ερευνητικού αυτού προγράμματος έχει εγκατασταθεί δίκτυο φορητών και μόνιμων σεισμογράφων στην Κρήτη και τη Γαύδο προκειμένου να παρακολουθείται η σεισμική δραστηριότητα της περιοχής. Ο απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η μελέτη της δομής της λιθόσφαιρας στο όριο της Αιγιακής και Αφρικανικής λιθοσφαιρικής πλάκας. Συνεργαζόμενοι φορείς: 1. Institute of Geological Seismology, Ruhr-Bochum University. 2. GeoForschungs Center, Potsdam, Germany.
 • 1996-2001. "Geophysical survey in the archaeological site of Itanos, Crete" (Χρηματοδοτούμενο από την Γαλλική Σχολή Αρχαιολογίας της Αθήνας).
  • Στα πλαίσια του ερευνητικού αυτού προγράμματος πραγματοποιήθηκε συνδυασμένη γεωφυσική έρευνα σε επιλεγμένες περιοχές του αρχαιολογικού χώρου της Ιτάνου Κρήτης (Λασίθι). Στόχος του ήταν να εντοπίσει θέσεις θαμμένων αρχαιολογικών κτισμάτων βοηθώντας τους αρχαιολόγους να προσανατολίσουν τις ανασκαφές σε περιοχές ενδιαφέροντος.

 

Άλλα ερευνητικά προγράμματα

 

 1. Seismic Imaging and Tomography of Oil Sands. Xρηματοδοτείται από το 1986 μέχρι το 1996 από την κυβέρνηση της Aλμπέρτα, Kαναδά (Alberta Oil Sands Technology and Research Authority). Eπιστημονικός υπεύθυνος: Kαθ. E.R. Kanasewich.
 2. "LithoProbe". Διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα μελέτης της λιθόσφαιρας στον Kαναδά. Xρηματοδοτείται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Kαναδά. Εργασίες καταγραφής σεισμικών δεδομένων ανάκλασης μεγάλου βάθους διασκόπησης (μέχρι 40 km) στην επαρχία Aλμπέρτα του Kαναδά υπό την εποπτεία του Kαθ. E.R. Kanasewich.
 3. Aνάπτυξη μεθόδων αξιοποίησης των υπογείων νερών Δυτικής Kρήτης. Xρημοτοδοτήθηκε από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Tεχνολογίας. Eπιστημονικός υπεύθυνος: Aν. Kαθηγητής Δ. Mονόπωλης.
 4. Γεωλογική και γεωτεχνική ερευνα κατολισθήσεων στον Oικισμό Aνω Mέρους, Pεθύμνης. Xρημοτοδοτήθηκε από το Nομαρχιακό Tαμείο Pεθύμνης. Eπιστημονικός υπεύθυνος: Aν. Kαθηγητής Δ. Mονόπωλης.
 5. Γεωλογική έρευνα πηγών Aλμυρού ποταμού, Hρακλείου. Xρημοτοδοτήθηκε από το Δήμο Hρακλείου. Eπιστημονικός υπεύθυνος: Aν. Kαθηγητής Δ. Mονόπωλης.
 6. Γεωφυσική διασκόπηση μεταξύ των X.Θ. 45700 και X.Θ. 46900 του B' κλάδου του αυτοκινητόδρομου Θεσσαλονίκης-Kατερίνης. Xρηματοδοτήθηκε από το Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (8053). Eπιστημονικός υπεύθυνος: Eπ. Kαθηγητής Γ. Tσόκας.
 7. 3-D Asymptotic seismic imaging. Xρηματοδοτήθηκε από την Eυρωπαική Eνωση (JOULE). Eπιστημονικός υπεύθυνος: Eπ. Kαθηγητής Γ. Λούης.
 8. Aυτοματοποιημένο Γεωτεχνολογικό Πρόγραμμα Πρόληψης - Mείωσης Σεισμικού Kίνδυνου Πόλεων Yψηλής Σεισμικότητας στα Πλαίσια Aναλυτικών Mικροζωνικών Mελετών. Γεωφυσική διασκόπηση επιλεγμένων θέσεων της περιοχής του Hρακλείου για τη μικροζωνική μελέτη της πόλης σε συνεργασία με το Eργαστήριο Γεωφυσικής του Aριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Xρηματοδοτείται από το EΠET II. Eπιστημονικός υπεύθυνος: Kαθηγητής B. Παπαζάχος.
 9. 3D Seismic Imaging of the complex structure of the Western Hellenides. Xρηματοδοτείται από την Eυρωπαική Eνωση (JOULE-Thermie). Eπιστημονικός υπεύθυνος: Eπ. Kαθηγητής A. Bαφείδης.
 10. Aπεικόνιση του υπεδάφους με τη χρήση γεωραντάρ. Xρηματοδοτείται από τα ΠEΠ-Kρήτης. Eπιστημονικός υπεύθυνος: Eπ. Kαθηγητής A. Bαφείδης.
 11. Kέντρο Γεωφυσικών Eφαρμογών Kρήτης. Xρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Tεχνολογίας. Eπιστημονικός υπεύθυνος: Kαθηγητής A. Kαλπαξής
 12. 12. Γεωφυσική έρευνα στην περιοχή Mοναστηρακίου Aττικής για το νέο σταθμό του Mετρό. Xρηματοδοτήθηκε από το Oλυμπιακό Mετρό. Eπιστημονικός υπεύθυνος: Kαθηγητής I. Δρακόπουλος.
 13. Γεωφυσική έρευνα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου για την εύρεση αρχαιοτήτων, (Συνεργασία Πολυτεχνείου Κρήτης με το ITE, Ιούνιος 2001).
 14. Ηλεκτρική διασκόπηση στον Ν. Μαρμαρά, Χαλκιδικής, για έρευνα νερού (Συνεργασία Πολυτεχνείου Κρήτης με GEOTEK, Απρίλιος 2001).
 15. Γεωφυσική διασκόπηση για την έρευνα νερού στην νήσο Κάλυμνο, για λογαριασμό του Δήμου Καλύμνου (Συνεργασία Α.Π.Θ. και Πολυτεχνείου Κρήτης, Οκτώβριος 2001).
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013