• 06/2004. "Γεωφυσική διασκόπηση στην περιοχή Κατσαμπά Χανίων".

Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα της γεωφυσικής έρευνας (εκτέλεση ηλεκτρικής βυθοσκόπησης, ηλεκτρικής τομογραφίας και ηλεκτρομαγνητικής χαρογράφησης), η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια μελέτης για τον προσδιορισμό του ασβεστολιθικής σύστασης υποβάθρου (πάνω στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί κτίσμα) και την ύπαρξη ή όχι διακένων και σπηλαιώσεων.

  • 12/2003. "Γεωφυσική διασκόπηση στην περιοχή Φορτέτζα Ηρακλείου".

Στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα της γεωφυσικής έρευνας (εκτέλεση ηλεκτρικών τομογραφιών και γεωραντάρ), η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια μελέτης για τον προσδιορισμό του υποβάθρου πάνω στο οποίο στηρίχτηκε κτίριο, ο προσδιορισμός της ύπαρξης πεδιλοδοκών και εξετάστηκε η πιθανότητα καθίζησης κάποιων εξ αυτών.

  • 12/2003. "Γεωφυσική διασκόπηση στην περιοχή Ξενία Ηρακλείου".

Στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα της γεωφυσικής έρευνας με τις μεθόδους ηλεκτρικής τομογραφίας και γεωραντάρ, η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια γεωλογικής-γεωτεχνικής μελέτης για την απεικόνιση του υπεδάφους, αλλά και τον έλεγχο των θεμελίων της οικοδομής επί της οδού Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 26, Ηράκλειο.

  • 08-09/2003. "Λιμνοδεξαμενές Δ. Κρήτης: Γεωφυσική διασκόπηση στην περιοχή Κουντούρας του δήμου Πελεκάνου".

Η γεωφυσική αυτή μελέτη είχε ως στόχο τη χαρτογράφηση και την τρισδιάστατη απεικόνιση των σχηματισμών του υπεδάφους στην περιοχή ενδιαφέροντος και ειδικότερα των επιφανειακών σχηματισμών πάνω στους οποίους θα εδραστεί λιμνοδεξαμενή. Συνεργαζόμενοι φορείς: Γεωτεκ Ε.Π.Ε. Georesources Technology Ltd.

  • 09/2003. "Γεωφυσική διασκόπηση με τη μέθοδο της ηλεκτρικής τομογραφίας και του υπεδάφειου ραντάρ στο λατομείο Ζωφόρων του νομού Ηρακλείου".

Κατά τη μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκαν γεωφυσικές μετρήσεις ηλεκτρικής τομογραφίας και γεωραντάρ στο χώρο εξόρυξης του λατομείου Ζωφόρων Ηρακλείου Κρήτης με σκοπό τον εντοπισμό έγκοιλων (πληρωμένων με αργιλικά συστατικά) στο ασβεστολιθικό πέτρωμα της περιοχής. Συνεργαζόμενοι φορείς: Διεύθυνση λατομείου Ζωφόρων νομού Ηρακλείου.

  • 10-11/2002. "Γεωλογική και γεωφυσική έρευνα για τον πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής Βασιλειές, Ηρακλείου Κρήτης".

Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της εκπόνησης Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου. Σκοπός της έρευνας ήταν η συγκέντρωση και η αξιολόγηση των γεωλογικών και γεωφυσικών στοιχείων για τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό της ενεργότητας των ρηγμάτων της περιοχής, ώστε να αξιολογηθεί η γεωλογική καταλληλότητα για δόμηση στην περιοχή Βασιλειές. Συνεργαζόμενοι φορείς: Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης.

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013