Προπτυχιακά μαθήματα

 

ΜΟΠ 407 Μηχανική Ταμιευτήρων (7ο Εξάμηνο)

ΜΟΠ 416 Εκμετάλλευση Ταμιευτήρων (8ο Εξάμηνο)

 

Μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Γ&Π 201 Συμπεριφορά συστημάτων ρευστών στις εκμεταλλεύσεις ενεργειακών πόρων

Γ&Π 203 Πρωτογενής και δευτερογενής παραγωγή κοιτασμάτων υδρογονανθράκων

 

Διδακτορικές διατριβές

  • Β. Γαγάνη, “Μοντελοποίηση φυσικών διεργασιών με χρήση νευρωνικών δικτύων και ανάλυσης ευαισθησίας - Εφαρμογή στην ισορροπία φάσεων υδρογονανθράκων” (2006).
  • Δ. Μαρινάκη, “Θεωρητική και πειραματική μελέτη της θερμοδυναμικής συμπεριφοράς και της κινητικής αποδόμησης των υδριτών φυσικού αερίου θερμογενούς προέλευσης στο γεωπεριβάλλον του υποθαλάσσιου όρους «Αναξίμανδρος»” (2012).
  • Σ. Σφακιωτάκη, “Πειραματική και θεωρητική διερεύνηση της κατακρήμνισης των ασφαλτενίων σε ταμιευτήρες πετρελαίου με εισπίεση φυσικού αερίου”, σε εξέλιξη.
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013