• Άκαμπτο Πλαίσιο φόρτισης (160 τόννους σε θλίψη και εφελκυσμό) του οίκου MTS
 • Σφαιρικά εδραζόμενη πλάκα και πλάκες προσαρμογής
 • Μικροκονσόλα ελέγχου με μονάδες ελέγχου φορτίου και μετατόπισης
 • Σύστημα μέτρησης παραμορφώσεων της KYOWA
 • Ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιακής καταγραφής δεδομένων διακριτικής ικανότητας 16bit συνδεδεμένο με τις συσκευές δοκιμών για απευθείας συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία των μετρήσεων. Δυνατότητα 8 αναλογικών καναλίων και 8 καναλιών γέφυρας.
 • Εξωτερικό κελλίο φορτίου 500kN του οίκου Maywood.
 • Συσκευή τριαξονικής φόρτισης δοκιμίων μέγιστης πλευρικής πίεσης 14MPa του οίκου Wykeham Farrance.
 • Συσκευή φόρτισης 50kN του οίκου Triscan με εξωτερικό κελί φόρτισης
 • Συσκευή μέτρησης υπερήχων Pundit
 • Εργαστηριακό γεωτρύπανο (καροταρία)
 • Εργαστηριακό δισκοπρίονο κοπής δοκιμίων πετρωμάτων
 • Εργαστηριακός λειαντή δοκιμίων πετρωμάτων
 • Σταθμός εργασίας UNIX με εμπορικό πακέτο πεπερασμένων στοιχείων για αριθμητική προσομοίωση.
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013