Προπτυχιακά μαθήματα

  • ΜΟΠ 403 Διάτρηση, Ανατίναξη και Εισαγωγή στα Υπόγεια Έργα
  • ΜΟΠ 408 Μηχανική Πετρωμάτων
  • ΜΟΠ 519 Εφαρμογές Υπολογιστικών μεθόδων στη Γεωμηχανική
  • Επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών

 

Μεταπτυχιακά μαθήματα

  • Γ&Π 202 Ειδικά Κεφάλαια Γεωμηχανικής
  • Επίβλεψη Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Διατριβών

 

Εκπαιδευτικό υλικό

  • Λογισμικό Σχεδιασμού Ανατινάξεων BlastWin
  • Λογισμικό Μηχανικής Πετρωμάτων RockWin
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013