ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 1. ΥΠEP '97 – Oμογενοποίηση λιγνιτών
 2. ΔΙΑΥΛΟΣ 1996 – Συνεργασία με εταιρείες παραγωγής βωξιτών στην Ελλάδα
 3. ΠΕΝΕΔ 2003 – Μεθοδολογία πρότυπων γεωτεχνικών ερευνών με συνδυασμό γεωλογικών, γεωφυσικών, γεωτρητικών και εργαστηριακών δεδομένων
 4. CRINNO - Συμμετοχή στις μετρήσεις μηχανικών ιδιοτήτων
 5. SARMa - Βιώσιμη διαχείρηση αδρανών Υλικών
 6. SNAP - Sustainable Aggregates Planning in South East Europe
 7. Μελέτη ευστάθειας πρανούς ασβεστόλιθου-σχιστόλιθου ορυχείου Μαυροπηγής, ΔΕΗ
 8. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 - Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Αναγνώρισης Βραχοπτώσεων σε Αυτοκινητόδρομους
 9. ΘΑΛΗΣ-Πολυτεχνείο Κρήτης - Γεωτεχνικός χαρακτηρισμός επιλεγμένων θέσεων στην Κρήτη με την συνδυαστική χρήση γεωφυσικών και γεωτεχνικών μεθόδων
 10. ΘΑΛΗΣ-Ε.Μ.Π - Ανάπτυξη και αξιολόγηση καινοτόμων πειραματικών τεχνικών για τη μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς φυσικών δομικών λίθων με εφαρμογές στη συντήρηση μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 1. ΕΠΕΑΕΚ – Πρακτική Άσκηση Τμήματος ΜΗΧΟΠ
 2. ΕΠΕΑΕΚ – Προπτυχιακό Πρόγραμμα Τμήματος ΜΗΧΟΠ
 3. ΕΠΕΑΕΚ – Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τμήματος ΜΗΧΟΠ
 4. ΕΠΕΑΕΚ – Βιβλιοθήκη Πολυτεχνείου Κρήτης

 

 

Ερευνητικά αποτελέσματα/προϊόντα

 • Τυποποίηση μετρήσεων σε πετρώματα.
 • Βελτιστοποίηση πειραματικών διαδικασιών σε πετρώματα.
 • Αριθμητικές προσομοιώσεις στον τομέα της Γεωμηχανικής.
 • Ανάπτυξη λογισμικού στη Μεταλλευτική.
 • Λογισμικό επίλυσης προβλημάτων σχεδιασμού επιφανειακών ανατινάξεων σε Πετρώματα (πατήστε εδώ για λεπτομέρειες).
 • Λογισμικό επίλυσης προβλημάτων στη Μηχανική Πετρωμάτων (πατήστε εδώ για λεπτομέρειες)
 • Τυποποίηση μετρήσεων σε πετρώματα.
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013