Προπτυχιακά μαθήματα

Εκμετάλλευση Ι (5ο Εξάμηνο)

Έλεγχος Ποιότητας Ορυκτών Πρώτων Υλών (8ο Εξάμηνο)

Υγιεινή και Ασφάλεια σε Μεταλλευτικά & Υπόγεια Έργα (8ο Εξάμηνο)

Σχεδίαση Εκμεταλλεύσεων Ορυκτών Πόρων με Η/Υ (7ο Εξάμηνο)

 

Μεταπτυχιακά μαθήματα

Ασφάλεια βιομηχανικών συστημάτων και διαχείριση του κινδύνου

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013