Ερευνητικά προγράμματα (2000-σήμερα)

17. Risk assessment of final pits during flooding-RAFF. Χρηματοδότηση: European Commission, Research Fund for Steel and Coal, Διάρκεια: 2019-2022

16. Bucket wheel excavators operating under difficult mining conditions including unmineable inclusions and geological structures with excessive mining resistance-BEWEXMIN, Χρηματοδότηση: European Commission, Research Fund for Steel and Coal, Διάρκεια: 2015-2018

15. Development of Mathematical Predictive Model coupled with Neural Network smoothing algorithms to Optimize Operating Conditions and Improve Energy Efficiency of Rotary Kiln and Electric Arc Furnaces in Ferronickel Production Plants (MANNFENI). Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011. Διάρκεια: 2013-2015.

14. Recycling of quarry dust and construction and demolition wastes for the production of novel ecological building elements- DURECOBEL. Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011. Διάρκεια: 2013-2015, www.durecobel.gr

13. Strategic study for the development of good practices towards the improvement of working environment in Greek Enterprises. Χρηματοδότηση: Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας (Σ.Ε.Β). Διάρκεια: 2011-2012.

12. Measurement of occupational physical and chemical hazards in industrial areas. Χρηματοδότηση: Ergoprolipsis Ο.Ε. Διάρκεια: 2010-2011.

11. Development of a framework for the risk management in aggregate quarries. Χρηματοδότηση: Ergoprolipsis Ο.Ε. Διάρκεια: 2010.

10. Noise measurement and mapping in the area of a military airport (115 PM). Χρηματοδότηση: Υπουργείο Άμυνας. Διάρκεια: 2009.

9. Sampling and measurement of inhalable and respirable inert and fibrogenic airborne dust in Greek quarries. Χρηματοδότηση: Ergoprolipsis Ο.Ε. Διάρκεια: 2008 – 2009.

8. The use of ultrafine quarry dust for the production of Self Compacted micro (μ) Concrete (SCμC). An experimental approach. Χρηματοδότηση: Ερευνητική Επιτροπή Πολυτεχνείου Κρήτης (ΕΛΚΕ). Διάρκεια: 2008-2010.

7. Utilization of ultrafine quarry dust for the production of ecological building elements. Funded by the General Secretary of Research and Technology. Πρόγραμμα 05PAVET167. Διάρκεια: 2006-2007.

6. Investigation of the effect of lignite ash composition to the accuracy of the on-line ash analyser and development of techniques for the improvement of its accuracy. Χρηματοδότηση: Ερευνητική Επιτροπή Πολυτεχνείου Κρήτης (ΕΛΚΕ). Διάρκεια: 2005-2006.

5. Quality improvement of mortars and building materials produced by FHL Kyriakidis company by using experimental factorial design. Πρόγραμμα CRINNO–RENTS. Διάρκεια: 2005.

4. Estimation of the reliability the on-line ash analysers in the mines of Megalopolis area. Χρηματοδότηση:Δ.Ε.Η., πρόγραμμα “On-line analysis of coal, Coal Research of RFCS”. Διάρκεια: 2003-2005.

3. Statistical analysis of the on-line analysers measurements in the mines of Ptolemaes region. Χρηματοδότηση: Δ.Ε.Η, πρόγραμμα “On-line analysis of coal, Coal Research of RFCS”. Διάρκεια: 2002-2003.

2. Investigation of the possibility of production of building stones. Χρηματοδότηση: Ασφαλτική A.E. Διάρκεια: 2002-2003.

1. Characterization and evaluation of quarry dust. Χρηματοδότηση: Ασφαλτική Α.Ε. Διάρκεια: 2001-2002.

 

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013