Το εργαστήριο αναπτύσσει ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

 • Διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων:
  • Γενική Ορυκτολογία
  • Συστηματική Ορυκτολογία
  • Μικροσκοπία ορυκτών πρώτων υλών και τεχνητών προϊόντων
 • Διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων:
  • Ενόργανες μέθοδοι ορυκτολογικής ανάλυσης
  • Μικροσκοπία μεταλλικών ορυκτών
  • Εισαγωγή στο αντικείμενο του ΜΗΧΟΠ
 • Επίβλεψη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών

    

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013