• Ορυκτολογική και χημική ανάλυση πετρωμάτων, μεταλλευμάτων, ορυκτών, εδαφών, και γενικώς των στερεών (πχ. κονίες και δομικά υλικά).
  • Προσδιορισμός φυσικοχημικών και τεχνολογικών ιδιοτήτων βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων καθώς και δομικών κεραμικών.
  • Αναζήτηση και εκμετάλλευση μεταλλευμάτων και βιομηχανικών ορυκτών.

 

Τομείς εφαρμογών αγοράς

  • Αξιοποίηση βιομηχανικών ορυκτών.
  • Αξιοποίηση λιγνιτών και λιγνιτικών τεφρών.
  • Βιομηχανία τσιμέντου.
  • Βιομηχανία κεραμικών και πυρίμαχων.
  • Βιομηχανία Οικοδομικών Υλικών.
  • Μεταλλευτική Βιομηχανία.
  • Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων Μεταλλευτικών Βιομηχανιών.
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013