Το εργαστήριο αναπτύσσει ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε.

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013