Σεπτέμβριος 2015- Μεταλλουργικές Διεργασίες παραγωγής μετάλλων και κεραμικών , 2 ώρες θεωρία και 1 εργαστήριο

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013