Το εργαστήριο έχει συμμετάσχει σε πολλά ανταγωνιστικά προγράμματα. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  1. GROWTH GRDI-2000-25605: “Improvement of ceramic substrate of three way catalysts (TWC) to develop a regeneration and/or reactivation procedure of used catalysts (REGENCATS)”, πρόγραμμα GROWTH της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο τη βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων πορωδών υποστρωμάτων Τιτανικού Αλουμινίου – Ζιρκονίας.
  2. GROWTH GRD2-2000-30072: “Organic/inorganic hybrid membranes based on novel molecular nanosponges for water purification (NANOSPONGE)”. Ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση με αντικείμενο την ανάπτυξη υβριδιακών φίλτρων κεραμικού-πολυμερούς για την παραγωγή υπερκαθαρού νερού. Το εργαστήριο συμμετείχε στην ανάπτυξη των κεραμικών υποστρωμάτων και των εμποτισμό τους με πολυμερή υλικά.
  3. CRAFT CRAF-1999-70727: “New casting process for Ti dental applications: the protection efficacy of a ceramic coating (CATIPRO)”. Ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση με αντικείμενο την ανάπτυξη βελτιωμένης μεθοδολογίας χύτευσης κραμάτων τιτανίου για χρήση στην οδοντιατρική. Το εργαστήριο συμμετείχε με  στόχο την ανάπτυξη κατάλληλων κεραμικών επικαλύψεων στα πυροχώματα χύτευσης για την αποφυγή αντιδράσεών τους με το χυτευόμενο Τιτάνιο.
  4. ACTIVATION: Super high Energy Milling in the Production of Hard Alloys, Ceramic and Composite Materials. Το πρόγραμμα είχε ως στόχο τη μελέτη συνθηκών παρασκευής κόνεων με μηχανοχημική ενεργοποίηση για τη παραγωγή κεραμικών, σύνθετων υλικών.
  5. Feb. '16 - Jan. '20. Metal Recovery from Low Grade Ores and Wastes Plus (METGROW PLUS), Horizon 2020, Coordinator TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT (Finland), 19 participants, funded by EC, total project budget 7.911.462,50 €, TUC budget: 437.125,00 €, http://metgrowplus.eu/
  6. Nov. 2017 - Oct. 2019. ENGineering and Industry Innovative Training for Engineers, Erasmus+ programme, AGREEMENT NUMBER - 2017-1-CY01-KA202-026728, partners, Technological University Cyprus (coord.), TUC, AALBORG UNIVERSITY, GRANTXPERT CONSULTING LIMITED, CUBEIE L.L.C., LONDON SOUTH BANK UNIVESTITY LBG, Useful Simple Projects Limited, Budget 219.655 €, TUC budget 32.086 € (coordinator), https://www.enginite.eu/
  7. Jan. 2018 - Dec. 2019. INVALOR: Research Infrastructure for the Valorization of Wastes and Sustainable Management of Resources, partners: University Patras (coord.), AUTH, AUA, DUTH, Forth Institute of Chemical Engineering Sciences, TUC, funded by the Greek Minister of Εconomy and Development, Budget TUC 700.000 €
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013