1. (2015) Εμμανουηλίδης Εμμανουήλ: Μελέτη συνθηκών παρασκευής κεραμικών από θαλάσσια ιζήματα (Επιβλέπων Καθ.Κ.Κομνίτσας)
  2. (2004) Ρούσση Ελένη :Ανάπτυξη και μελέτη των ιδιοτήτων κεραμικών οξειδίου του ψευδαργύρου (ZnO) (Επιβλ.Τσετσέκου Αθηνά)
  3. (2004) Τσιουτσιουλικλή Ευδοκία: Μελέτη σύνθεσης νανοκόνεων Al2 O3 και TiO2 με τη χημική μέθοδο της διάλυσης-ζελανιτοποίησης (Επιβλ.Τσετσέκου Αθηνά)
  4. (2003) Φωτίου Ιγνάτιος:  Επίδραση των χαρακτηριστικών των κόνεων στις ιδιότητες των κεραμικών αλουμίνας και τιτανίου (Επιβλ.Τσετσέκου Αθηνά)
  5. (2003) Ρούγγος Βασίλειος: Μεταβολή των ιδιοτήτων υποστρωμάτων ταϊαλίτη-μουλλίτη ανάλογα με τη σύσταση και τη δομή  (Επιβλ.Τσετσέκου Αθηνά)
  6. (2003) Παπούλιας Ηλίας: Μελέτη βελτιστοποίησης μεθόδου χύτευσης τιτανίου σε συμβατικά πυρίμαχα υλικά με χρήση κεραμικών επικαλύψεων (Επιβλ.Τσετσέκου Αθηνά)

 

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013