• Διεργασίες παρασκευής προηγμένων κεραμικών (κεραμικά φίλτρα και μεμβράνες, κεραμικά για μηχανικές εφαρμογές, βιοκεραμικά, στερεοί ηλεκτρολύτες, κεραμικοί υπεραγωγοί)
  • Παρασκευή υαλοκεραμικών
  • Βιοκεραμικά
  • Ανάπτυξη κεραμικών με συγκεκριμένες ιδιότητες (πορώδη κεραμικά με ελεγχόμενη πορώδη δομή, βαθμωτές δομές, κεραμικά με μεγάλη αντοχή στους θερμικούς αιφνιδιασμούς).
  • Τεχνικές μορφοποίησης και πυροσυσσωμάτωσης των κεραμικών.

 

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013