• Πλήρης εξοπλισμός αναλυτικού εργαστηρίου
 • Διάφοροι εργαστηριακοί ή φορητοί μετρητές (pHμετρο microprocessor Hanna pH211, φορητό pHμετρο pH5 Meter LaMotte 5 Series, αγωγιμόμετρο Hanna EC215, φορητό αγωγιμόμετρο CON5 Meter LaMοtte Series, οξυγονόμετρο Hach HQ40d, οξυγονόμετρο SM600 Milwaukee)
 • Διάφοροι ζυγοί (ζυγός KERN CB 24K1N, ζυγός ακριβείας KERN ALS120-4)
 • Υδατόλουτρα Bioline 5020-SWB
 • Λουτρό υπερήχων BANDELIN
 • Συσκευή φυγοκέντρησης Megafuge 40 Thermo
 • Χρωματόμετρο LaMotte Smart2 (1919-EX2)
 • Συσκευή θέρμανσης Wealtec Corp.
 • Επωαστικός θάλαμος FTC 90E για μέτρηση BOD και συσκευή μέτρησης BOD (Sensor system 6-Velp Ιταλίας)
 • Θερμαντικές πλάκες μαγνητικής ανάδευσης AGIMATIC-ED και AREC - Velp Scientifica, θερμαντικές πλάκες Labtech LHT-3015D, θερμομανδύες FIBROMAN-N, ηλεκτρική πλάκα θέρμανσης Jenway 1001 Hotplate
 • Μεταλλικοί αναδευτήρες Polymix PX-SR50 E
 • Περισταλτικές αντλίες OMEGA FPU251
 • Μύλος λειοτρίβησης Fritsch Pulverisette 2
 • Εργαστηριακοί φούρνοι (Ecocell 111R, Elvem, Medline)
 • Κλίβανος αποτέφρωσης Ν-8L SELECTA
 • Συσκευές ψύξης (Whirlpool, Zanussi)
 • Εργαστηριακές στήλες από plexiglass (διάμετρος 5 cm - ύψος 50 cm και διάμετρος 2,5 cm - ύψος 20 cm)
 • Σφαιρικοί αντιδραστήρες pyrex χωρητικότητας 1000 mL (αξεσουάρ: ρυθμιστές θερμοκρασίας, τετράλαιμα καπάκια, συσφαικτήρες, πώματα, αισθητήρες θερμοκρασίας κλπ.)
 • Τριοφθάλμιο στερεοσκοπικό μικροσκόπιο SZM-2 με ψηφιακή κάμερα OPTIKAM B3
 • Υπολογιστικές μονάδες (PC, εκτυπωτές, scanners)
 • Ειδικά λογισμικά (Outokumpu HSC Chemistry for Windows, Statgraphicsplus5, SuperPro Designer, Arc View including Geostatistical Tool, GaBi6-the software system for Life Cycle Engineering, ISATIS geostatistics software solution)
 • GPS
 • Εργαστηριακός ανακινητήρας Vibromatic
 • Θερμόμετρο υπερύθρων Smart Sensor (εύρος μετρήσεων -50 έως +600 oC)

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013