Μεταπτυχιακά μαθήματα:

  • 2004 Σεπ.-: Ερευνητική Μεθοδολογία (συν-υπεύθυνος). Μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Περιβαλλοντική Γεωτεχνολογία” του Τμήματος Μηχ. Ορυκτών Πόρων.
  • 2003- (χειμερινό εξάμηνο): Διδασκαλία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Περιβαλλοντικής Γεωτεχνολογίας” του Τμήματος Μηχ. Ορυκτών Πόρων Γ&Π 403 «Ειδικά θέματα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος ΙΙ. Βιώσιμη ανάπτυξη στη μεταλλευτική και μεταλλουργική βιομηχανία» (αυτοδύναμη διδασκαλία) και ΟΓ 302 «Φυσικοχημικές διεργασίες» (συνδιδασκαλία).
  • 2003- (εαρινό εξάμηνο): Διδασκαλία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Περιβαλλοντικής Γεωτεχνολογίας” του Τμήματος Μηχ. Ορυκτών Πόρων Γ&Π 402 «Ειδικά θέματα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος Ι. Τεχνολογίες απορρύπανσης εδαφών, στερεών και υγρών αποβλήτων. Αέρια ρύπανση» (συνδιδασκαλία από 2005).

 

Προπτυχιακά μαθήματα:

  • 2003- (χειμερινό εξάμηνο). Διδασκαλία του μαθήματος «Τεχνολογίες προστασίας και αποκατάστασης περιβάλλοντος» του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων στο Πολυτεχνείο Κρήτης. 3 ώρες την εβδομάδα (2 ώρες θεωρία και 1 ώρα εργαστήριο, υποχρεωτικό).
  • 2003- (εαρινό εξάμηνο). Διδασκαλία του μαθήματος «Μεταλλουργικές Διεργασίες» του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων στο Πολυτεχνείο Κρήτης. 3 ώρες την εβδομάδα (2 ώρες θεωρία και 1 ώρα φροντιστηριακές ασκήσεις).
  • 2006 - (χειμερινό εξάμηνο). Διδασκαλία του μαθήματος «Θέματα προστασίας περιβάλλοντος» του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης στο Πολυτεχνείο Κρήτης. 3 ώρες την εβδομάδα (2 ώρες θεωρία και 1 ώρα εργαστήριο, κατ’ επιλογήν).

 

Στο Εργαστήριο σήμερα εκτελείται σημαντικός αριθμός διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών και 2 διδακτορικές διατριβές.

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013