Αρχείο διπλωματικών εργασιών:

 • Ζαχαράκη Δήμητρα (Ιούνιος 2004), Σύνθεση και ιδιότητες γεωπολυμερών από σκωρίες ηλεκτρικής καμίνου παραγωγής σιδηρονικελίου.
 • Αμιτζόγλου Παναγιώτης (Ιούνιος 2005), Σύνθεση και ιδιότητες γεωπολυμερών από ιπτάμενη τέφρα.
 • Παπαμεντεζελοπούλου Αλεξάνδρα (Οκτώβριος 2005), Αξιολόγηση πρότυπων δοκιμών εκχύλισης μεταλλευτικών και μεταλλουργικών αποβλήτων.
 • Ιωαννίδης Βασίλειος (Νοέμβριος 2005), Προοπτικές Μεταλλουργικής Βιομηχανίας στην Ελλάδα.
 • Μπαζδάνης Γεώργιος (Ιούλιος 2007), Σταθεροποίηση μικτών θειούχων αποβλήτων με χρήση ερυθράς ιλύος.
 • Κωστόπουλος Δημήτριος (Οκτώβριος 2007), Αξιολόγηση σκωρίας και ερυθράς ιλύος ως ενεργά υλικά διαπερατών ενεργών φραγμών για τον καθαρισμό εκχυλισμάτων.
 • Λυρώνης Κων/νος (Νοέμβριος 2007), Παραγωγή γεωπολυμερών από σκωρίες μεταλλουργίας χαλκού.
 • Τσαφάς Κων/νος (Απρίλιος 2008), Διερεύνηση σύνθεσης ανόργανων πολυμερών από ιπτάμενη τέφρα.
 • Σμπόνια Κων/να (Ιούνιος 2008), Αρχική Εκτίμηση Κύκλου Ζωής Μαρμάρου.
 • Δέδε Κυριακή (Ιούνιος 2009), Συγκριτική ενεργειακή και περιβαλλοντική αξιολόγηση συμβατικών και εναλλακτικών καυσίμων.
 • Αγγελάκης Βασίλης (Σεπτέμβριος 2009), Απομάκρυνση βαρειών μετάλλων από υγρά απόβλητα με τη χρήση ενεργών υλικών.
 • Καμπιτάκη Όλγα (Οκτώβριος, 2010), Χρήση διαπερατών ενεργών φραγμών για την απορρύπανση εκχυλισμάτων.
 • Σκάρου Μαρία (Οκτώβριος, 2010), Διερεύνηση απομάκρυνσης φαινολών από υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων με χρήση ενεργών υλικών.
 • Ρίβα Βασιλική (Δεκέμβριος, 2010), Ικανότητα ενεργών υλικών για απομάκρυνση φαινολών από συνθετικά διαλύματα.
 • Γιαλιτάκη Μαρία (Ιανουάριος, 2013), Ικανότητα προσρόφησης φαινολών απο εδάφη διαφορετικής σύστασης.

 

Τρέχουσες διπλωματικές εργασίες:

 • Φαλέγκας Σταύρος
 • Φραγκούλης Παύλος 
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013