Δείτε τα θέματα που έχουν ολοκληρωθεί, ανά έτος

 

Διαθέσιμα έτη:

| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |2013 | 2012 |2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |1992

Έτος 2021

 

853. Ράγιας Νικόλαος

Σχεδιασμός επέκτασης υπαίθριας εκμετάλλευσης κοιτάσματος μαρμάρου

 

852. Καλαγρή Ολυμπία

Επίδραση της προσθήκης πυροκλαστικών υλικών στις ιδιότητες χρώματος υδραυλικών και αερικών κονιών

 

851. Κανέλλος Παναγιώτης

Μελέτη σκοπιμότητας κατασκευής μονάδας σχιστηρίου για την αξιοποίηση προϊόντων λατομείου μαρμάρου

 

850. Νικολάου Γεώργιος

Ανάπτυξη εργαστηριακής μεθοδολογίας και διενέργεια μετρήσεων σχετικών διαπερατοτήτων νερού-πετρελαίου σε δοκίμια πετρώματος ταμιευτήρων

 

849. Διάκου Θεόφιλος

Ανίχνευση κατανομής ιχνοστοιχείων σε λειμωνιτικές εμφανίσεις εντός ανθρακικών σχηματισμών του Φυλλιτικού Καλύμματος στην Ανατολική Κρήτη

 

848. Τάλλαρου Χρυσούλα

Εργαστηριακή διερεύνηση της επίδρασης της διαβρεξιμότητας του πετρώματος επί των καμπυλών σχετικών διαπερατοτήτων νερού-πετρελαίου σε πυρήνες υπόγειων ταμιευτήρων υδρογονανθράκων

 

847. Γεωργίου Βρυώνης

Πειραματική μελέτη της ροής και επικάθισης θραυσμάτων (cuttings) σε οριζόντιες γεωτρήσεις

 

846. Τσιφάκης Δημήτριος

Συγκριτική αξιολόγηση συγκέντρωσης ραδονίου σε σπήλαια διαφορετικής λιθολογίας και ηλικίας

 

845. Δασκαλάκης Αναστάσιος

Σχεδιασμός πειράματος σεισμικής ανάκλασης για την απεικόνιση του υπεδάφους σε περιοχή νότια της Κρήτης

 

844. Κυριακόπουλος Στέφανος

Σχεδιασμός πειράματος σεισμικής ανάκλασης για την απεικόνιση του υπεδάφους σε περιβάλλον βαθιάς θάλασσας νότια της Κρήτης

 

843. Μαστρογιαννάκη Ανδρομάχη

Ανάλυση κύκλου ζωής πλαστικών

 

842. Μαρτσάκης Ραφαήλ

Διερεύνηση κατανομής σελινίου σε ιστορικά καταγεγραμμένες ιαματικές πηγές της Δυτικής Κρήτης

 

841. Τσαβδάρας Αθανάσιος

Διερεύνηση κατανομής λιθίου σε ιστορικά καταγεγραμμένες ιαματικές πηγές της Δυτικής Κρήτης

 

840. Σιάννη Μαρία Ελένη

Συγκριτικός γεωχημικός χαρακτηρισμός πιθανό μητρικών σχηματισμών πετρωμάτων πετρελαίου στον Ελλαδικό χώρο

 

839. Βαρδάκης Μαρίνος Σπυρίδων

Σχεδιασμός υπαίθριας εκμετάλλευσης και οδών προσπέλασης κοιτάσματος ασβεστολίθου


Έτος 2020

 

838. Σταυροπούλου Ηλιάνα

Συμβολή της μεθόδου επαγόμενης πόλωσης

 

837. Κουβαράς Κωνσταντίνος

Συμβολή της μεθόδου επαγόμενης πόλωσης στον χαρακτηρισμό εδαφών στην περιοχή της Αγυιάς Χανίων

 

836. Μανδαλάκη Ελευθερία

Εφαρμογές της θερμικής ανάλυσης στον χαρακτηρισμό μητρικών σχηματισμών πετρελαίου

 

835. Πετρουλάκη Στεφανία

Παραγωγή υαλοκεραμικών από βιομηχανικά απόβλητα

 

834. Σουρλάς Βασίλειος

Απεικόνιση δομών και τεκτονικών χαρακτηριστικών τους σε τρισδιάστατα δεδομένα σεισμικής ανάκλασης από την περιοχή Scotion Basin, Nova Scotia, Καναδά

 

833. Αχτεσαμιπούρ Μπαμπάκ

Διεργασίες ανάκτησης της μοριακής μάζας του ανακυκλωμένου μετα-καταναλωτικού πολύ-τερεφθαλικού αιθυλεστέρα

 

832. Χαϊντούτη Αικατερίνη

Ανάπτυξη νευρωνικών δικτύων με χαρακτηριστικά τοπικού εκτιμητή για υπολογισμό αποθεμάτων και ποιότητας κοιτασμάτων

 

831. Πλαγεράς Άγγελος

Επεξεργασία δεδομένων γεωραντάρ για την απεικόνιση θαμμένων ανθρωπογενών δομών στο Καστέλι Κισσάμου

 

830. Μανώλης Αθανάσιος

Στατική ανάλυση δεδομένων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

 

829. Βασιλειάδη Μιχαέλα Ναταλία

Στατιστική ανάλυση δεδομένων σεισμικής ακολουθίας από την Νήσο Ζάκυνθο για το Χρονικό Διάστημα 2016-2019

 

828. Τσεπετάκης Ιωάννης

Γεωστατιστική ανάλυση δεδομένων πορώδους, διαπερατότητας και παραγωγής ταμιευτήρα πετρελαίου (Οκλαχόμα, ΗΠΑ)

 

827. Βασιλειάδου Βικτώρια

Διερεύνηση εμπλουτισμού λατεριτών Αγ. Ιωάννη

 

826. Ντινάκης Χρήστος

Εφαρμογές της χρήσης ιχνηθετών κατανομής στον υπολογισμό του βαθμού κορεσμού πετρελαίου-νερού σε ταμιευτήρες υδρογονανθράκων

 

825. Λεοντίδης Λεωνίδας

Επεξεργασία συνθετικών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης από το Ιόνιο με τεχνικές σεισμικής χωροθέτησης

 

824. Δελή Μαρία

Χρήση πρόσθετων υλικών για την αύξηση του σημείου τήξης τεφρών παραχθέντων κατά την συν-καύση λιγνίτη με ξυλώδη βιομάζα

 

823. Καραμούτσος Σπυρίδων

Προσομοίωση διάδοσης σεισμικών κυμάτων με τη χρήση αριθμητικών μεθόδων υψηλής τάξης ακρίβειας

 

822. Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος Ιάσονας

Σχεδιασμός πειράματος σεισμικής ανάκλασης για την απεικόνιση του υπεδάφους στην κατολίσθηση Vajont στην Β. Ιταλία

 

821. Τσέκας Νικόλαος

Προσομοίωση κύκλου φόρτωσης-μεταφοράς-απόθεσης μαλακών γεωυλικών

 

820. Γεωργιλής Σταύρος

Προσδιορισμός άμορφου υλικού σε μπετονίτες σε συνθήκες ξήρανσης και υψηλής σχετικής υγρασίας, με τη μέθοδο Rietveld

 

819. Γιακουμάκης Εμμανουήλ

Εκτίμηση εδαφικών υποχωρήσεων λόγω υπεραντλήσεων στη Λεκάνη Βαγιωνιάς-Ασημίου (δυτικό τμήμα λεκάνης Μεσσαράς)

 

818. Βλάχος Γεώργιος

Ρεολογικές ιδιότητες πολφών παλυγκορσκίτη και μπεντονίτη σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας

 

817. Αυγουστίδης Μεριανός Χρήστος

Επίδραση της τεχνικής της ελεγχόμενης έκπλυσης στη θερμική συμπεριφορά και λειτουργία των κλιβάνων κατά την συν-καύση λιγνιτών και βιομαζικών υλικών

 

816. Τεφτίκη Αγάπη

Πειραματική διερεύνηση της δυνατότητας δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα από συστήματα καύσης για αεριοποίηση αγροτικών και δασικών υπολειμμάτων με βιομηχανικά απόβλητα-κινητική μελέτη

 

815. Ροβίθης Δημήτριος

Μελέτη ασυνεχειών κοιτάσματος δολομιτικού μαρμάρου με τη βοήθεια προσανατολισμένων γεωτρήσεων

 

814. Μπαλαμώτης Ιωάννης

Διερεύνηση λειοτρίβησης και θείωσης διαφόρων τύπων λατεριτών

 

813. Τσιφτσής Βασίλειος

Παραγωγή κεραμικών από υπολείμματα εκχύλισης λατερίτη και φαυαλιτικής σκωρίας

 

812. Γκούμας Γεώργιος

Μελέτη γραμμής παραγωγής ογκομαρμάρων

 

811. Τρυπιδάκης Γεώργιος

Ανάπτυξη μεθοδολογίας σεισμικής τομογραφίας προπορευόμενης της διάνοιξης σήραγγας

 

810. Σαμιωτάκη Αρετή

Έλεγχος της επίδρασης διαφόρων αδρανών υλικών και ποζολάνης στις μηχανικές ιδιότητες κονιαμάτων φυσικής υδραυλικής ασβέστου

 

809. Ταραντίλης Παναγιώτης

Συμβολή της μεθόδου γεωραντάρ στην τρισδιάστατη απεικόνιση του οδοστρώματος του νέου δρόμου Μουζουρά-Μαραθίου Χανίων

 

808. Σπυροπούλου Μαρίνα

Επεξεργασία και ερμηνεία δεδομένων τρισδιάστατης ηλεκτρικής τομογραφίας για την απεικόνιση εγκοίλων στο Ατσιπόπουλο Ρεθύμνου Κρήτης

 

807. Πανουτσόπουλος Αθανάσιος

Συμβολή της σεισμικής ανάκλασης στην απεικόνιση της επιφάνειας ολίσθησης σε κατολίσθηση στο ορυχείο Αμυνταίου

 

806. Βαγενά Ελένη

Ορυκτολογική εξέταση και ποιοτική αναβάθμιση με μαγνητικό διαχωρισμό του σιδηρομεταλλεύματος της περιοχής Κακόπετρος (Ν. Χανίων)

 

805. Κοπασάκης Στυλιανός

Επίδραση της τεχνικής της ελεγχόμενης έκπλυσης στη θερμική συμπεριφορά και λειτουργία των κλιβάνων κατά την συν-καύση λιγνιτών και βιομαζικών υλικών


Έτος 2019

 

804. Μπουμπουρής Μαρκαντωνάτος Αλέξανδρος

Χαρακτηρισμός τεφρών στερεών βιομηχανικών αποβλήτων – Επιπτώσεις στη λειτουργία των κλιβάνων καύσης/περιβαλλοντικές επιπτώσεις

 

803. Ξενάκη Αναστασία

Ανάλυση Δεδομένων από Γεωφυσικές Διαγραφίες με Χρήση Μοντέλων Χρονοσειρών και Μεθόδων Γεωστατιστικής

 

802. Μαρκουλάκης Αλέξανδρος

Γεωφυσική έρευνα στο υπό μελέτη φράγμα Μύρτου ποταμού, Ιεράπετρα

 

801. Καμπόλης Γεώργιος Δ.

Βιομηχανικές και περιβαλλοντικές χρήσεις ασβεστολιθικών πετρωμάτων

 

800. Τσιώλης Αλέξανδρος

Συμβολή της μεθόδου γεωραντάρ στον εντοπισμό εγκοίλων σε τμήμα του νέου δρόμου Μουζουρά-Μαραθίου Χανίων

 

799. Καπακτσή Σοφία

Γεωλογική και υδροχημική μελέτη σε ιστορικά καταγεγραμμένες ιαματικές πηγές εντός του Νεογενούς της Δυτικής Κρήτης

 

798. Μιχαήλ Ιωάννης

Ποιοτική αναβάθμιση μεταλλεύματος βωξίτη μέσω διαφόρων μεθόδων εμπλουτισμού

 

797. Αργύρης Θεόδωρος

Συμβολή της σεισμικής ανάκλασης στην απεικόνιση του υπεδάφους για την παρακολούθηση κατολισθήσεων σε περιοχή στις Βαυαρικές Άλπεις

 

796. Βαρδαρού Μαρίνα

Σχεδιασμός μεθόδου κατακρήμνισης πατώματος για την εκμετάλλευση πορφυριτικού κοιτάσματος

 

795. Διαμάντη Φωτεινή

Σχεδιασμός Υπόγειας Εκμετάλλευσης σε λατομείο μαρμάρου βάσει πυρηνοληπτικών γεωτρήσεων

 

794. Μπαχά Μαρία

Σχεδιασμός τρισδιάστατου κοιτασματολογικού μοντέλου και επέκταση υπαίθριας εκμετάλλευσης σε λατομείο μαρμάρου στη Β. Ελλάδα

 

793. Καρούσου Μαριάννα

Αναλυτικός χαρακτηρισμός μεσαίων κλασμάτων πετρελαίου με φασματοσκοπικές μεθόδους

 

792. Παπαδάκης Εμμανουήλ

Προσδιορισμός φέρουσας ικανότητας εδαφικών υλικών για την κατασκευή έργων οδοποιίας

 

791. Παπανικολάου Γεώργιος

Μελέτη υπόθερμων τραβερτινούχων πηγών της επαρχίας Σφακίων, δυτική Κρήτη

 

790. Μαυρακάκης Αλέξανδρος

Προσδιορισμός απόλυτου υψομέτρου στάθμης υπόγειων υδάτων σε γεωτρήσεις του νομού Χανίων

 

789. Γρηγοριάδου Αναστασία

Προσδιορισμός συντελεστών κατανομής ιχνηθετών σε συστήματα πετρελαίου-νερού

 

788. Φραγκεδάκης Σπύρος

Διερεύνηση της διαχρονικής εξέλιξης των ποιοτικών χαρακτηριστικών των σιδηρονικελιούχων μεταλλευμάτων που τροφοδοτούν το μεταλλουργικό συγκρότημα της ΛΑΡΚΟ με χρήση στατιστικών διαγραμμάτων ελέγχου

 

787. Αθανασάκης Νικόλαος

Ρεολογικές ιδιότητες πολφών μαγνησιούχων μπεντονιτών και σεπιολίθων σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας

 

786. Γρεβενιώτη Μαρία

Στατιστική ανάλυση ατυχημάτων και διαχρονική εξέλιξη των δεικτών εργασιακής ασφάλειας για την ελληνική μεταλλευτική βιομηχανία

 

785. Μπαμπανιώτης Γεώργιος

Συγκριτική μελέτη θερμομεταλλικών πηγών υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας. Παραδείγματα από Κρήτη και τον υπόλοιπο Ελλαδικό χώρο

 

784. Ασπρούδη Μαρία

Διερεύνηση κατανομής φθορίου σε ιστορικά καταγεγραμμένες ιαματικές πηγές της Δυτικής Κρήτης

 

783. Δασκαλάκης Θεόδωρος

Παραγωγή και έλεγχος ποιότητας αναβαθμισμένων αδρανών υλικών από απόβλητα εκσκαφών και κατεδαφίσεων

 

782. Τσουβαλάς Δημήτριος

Ποσοτική ανάλυση μπεντονιτών από Ελλάδα και ΗΠΑ με τη μέθοδο Rietveld

 

781. Μπαμπίλη Φανή

Αξιολόγηση μεθόδων εκτίμησης πυκνότητας πετρελαίων σε συνθήκες ταμιευτήρων με χρήση της σύστασης του μίγματος

 

780. Χριστίδη Βασιλική Λουίζα

Σχεδιασμός πειράματος σεισμικής ανάκλασης για την απεικόνιση του υπεδάφους σε περιβάλλον βαθιάς θάλασσας νότια της Κρήτης

 

779. Καραμίντζου Βασιλική

Εκτίμηση του εργασιακού κινδύνου στο τμήμα ηλεκτροκαμίνων του μεταλλουργικού συγκροτήματος της ΛΑΡΚΟ

 

778. Μπου Χαμπίμπ Μισέλ

Σύγκριση δύο μεθόδων σχεδιασμού ανατίναξης υπογείων μετώπων μορφής στοάς

 

777. Μόσχου Γεωργία

Ανάλυση δεδομένων διαγραφιών για την αξιολόγηση γεωλογικών σχηματισμών στην περιοχή Blackfoot, Αλμπέρτα, Καναδά

 

776. Μιχαλόπουλος Αλέξανδρος

Ανίχνευση εκβολών πόσιμων υδάτων στη θάλασσα της Δυτικής Κρήτης με θερμικές εικόνες και με μη-επανδρωμένα συστήματα

 

775. Περουλάκης Ιωάννης

Σχεδιασμός εκμετάλλευσης κοιτάσματος χρυσού-χαλκού με συνδυασμό υπαίθριας και υπόγειας εκμετάλλευσης

 

774. Παλιγγίνη Αναστασία

Σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές ελέγχου καυσίμων ναυτιλίας στο πλαίσιο της εφαρμογής της συνθήκης MARPOL Annex VI

 

773. Νικολόπουλος Ολύμπιος

Διερεύνηση της ποζολανικότητας ζεολίθου, περλίτη και φυσικής ποζολάνας με χρήση υδρασβέστου

 

772. Κοκοτάκης Βασίλειος

Ερμηνεία καταγραφών γεωραντάρ με τη χρήση συνθετικών δεδομένων. Εφαρμογή στον μη καταστροφικό έλεγχο οπλισμένου σκυροδέματος

 

771. Συλλιγνάκης Γεώργιος

Διερεύνηση γεωλογικών και γεωτεχνικών χαρακτηριστικών στη θέση κατασκευής του φράγματος Βαλσαμιώτη

 

770. Τετράδη Παναγιώτα

Σεισμική απεικόνιση πυροκλαστικών ροών και αστοχίας των σε πρανή ΒΑ της Σαντορίνης

 

769. Βλασιάδη Ελευθερία

Αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών και δυνατότητες διαχωρισμού σιδηρομεταλλεύματος από την περιοχή Ρέντα-Αρολιθίου (Ν. Ρεθύμνου)

 

768. Φίγγος Κωνσταντίνος

Εργαστηριακή διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης αισθητήρων LIDAR για μέτρηση του ρυθμού μεταφοράς θραυσμένων υλικών με ταινιοδρόμους

 

767. Βλασιάδης Αριστοτέλης

Καύση μιγμάτων από αγροτοβιομηχανικά υπολείμματα σε πρότυπη μονάδα σταθερής κλίνης για παραγωγή θερμότητας

 

766. Έσσερ Κατερίνα

Εκτίμηση της ποιότητας βιοεξανθρακωμάτων ως βελτιωτικά εδάφους

 

765. Βακάλης Νικόλαος

Εισαγωγή και ανάλυση δεδομένων φυσικο-μηχανικών ιδιοτήτων διακοσμητικών πετρωμάτων με τη βοήθεια ειδικής διαδικτυακής-σχεσιακής βάσης δεδομένων

 

764. Καμπεροπούλου Κλεονίκη

Διερεύνηση παραμέτρων αλκαλικής ενεργοποίησης αποβλήτωνΒελτιστοποίηση του σεισμικού συστήματος παρακολούθησης βραχοπτώσεων στο Θέρισο Χανίων

 

763. Μαλαπάνη Μαρία

Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία σε υπαίθρια λιγνιτωρυχεία

 

762. Ιωάνου Κυριακή

Δημιουργία γεωμετρικού γεωλογικού μοντέλου πιθανού υδροθερμικού πεδίου στην Δ. Μεσσαρά με χρήση γεωλογικών και γεωφυσικών δεδομένων

 

761. Ακριτίδης Μάριος-Στυλιανός

Συμβολή της σεισμικής τομογραφίας και της τεχνολογίας κατανεμημένων αισθητήρων σεισμικών κυμάτων (οπτικής ίνας) στην απεικόνιση

 

760. Μουρκάκου Ουρανία

Συμβολή στην εκτίμηση του υδατικού ισοζυγίου του καρστικού υδροφορέα Αγιάς Χανίων

 

759. Γεωργίου Γεώργιος

Μελέτη κατανομής ιχνοστοιχείων σε λειμωνιτικές εμφανίσεις των νομών Χανίων και Ρεθύμνης

 

758. Σολομίδης Βασίλειος

Εκτίμηση γεωλογικών και μεταλλευτικών αποθεμάτων λιγνιτικού κοιτάσματος και σχεδιασμός εκμετάλλευσης

 

757. Κασούτσα Αναστασία

Επεξεργασία συνθετικών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης για τη θαλάσσια περιοχή δυτικά των Παξών

 

756. Παπαπολυκάρπου Ζωή

Μελέτη εκχύλισης βαρέων και τοξικών μετάλλων σε καλλιεργούμενα εδάφη της Κρήτης από ιπτάμενες τέφρες αγροτικών αποβλήτων

 

755. Παπαδάκης Βασίλειος

Αξιολόγηση και σύγκριση τεφρών από συν-καύση αστικών αποβλήτων σε σταθερή και ρευστοποιημένη κλίνη

 

754. Κομπιτσάκη Μαρία

Βελτιστοποίηση του σεισμικού συστήματος παρακολούθησης βραχοπτώσεων στο Θέρισο Χανίων

 

753. Ιεραπετριτάκης Ελευθέριος

Κωδικοποίηση συστημάτων ταξινόμησης βραχομάζας σε λογισμικό εργαλείο


Έτος 2018

 

752. Κουτελιδάκης Ανδρέας

Αριθμητικές μέθοδοι διακριτοποίησης συμπαγών σχημάτων πεπερασμένων διαφορών για την προσομοίωση της διάδοσης των σεισμικών κυμάτων

 

751. Κόκκαλη Καλλιόπη

Τριβοηλεκτροστατικός διαχωρισμός σύνθετων δειγμάτων ορυκτών

 

750. Κασιώτη-Βοναπάρτη Ειρήνη

Ποσοτικός προσδιορισμός λανθανίου και δημητρίου σε περιβαλλοντικά δείγματα με φασματομετρία ακτίνων Χ φθορισμού ενεργειακής διασποράς

 

749. Μαραγκάκης Ιωάννης

Πιθανοκρατική εκτίμηση συντελεστή ασφαλείας βραχωδών πρανών

 

748. Οικονομίδου Ιωάννα

Υπολογισμός αποθεμάτων και ποιοτικών χαρακτηριστικών κοιτασμάτων με χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων

 

747. Χατζηδάκης Ιωάννης

Βελτίωση ιδιοτήτων κεραμικών υλικών από υδροξυαπατίτη

 

746. Χριστόπουλος Παναγιώτης

Η επίδραση του βαθμού κορεσμού στην ευστάθεια εδαφικών πρανών

 

745. Μαράκη Καλλιόπη

Θερμική επεξεργασία καταλοίπων βωξίτη

 

744. Τζινάκη Αικατερίνη-Μαρίνα

Αναλυτικός χαρακτηρισμός και εναλλακτικές χρήσεις στερεών υπολειμμάτων αποθήκευσης πετρελαίου

 

743. Χαρδαλούπας Διονύσιος

Ακριβής γεωδαιτικός εντοπισμός για την παρακολούθηση μικρομετακινήσεων του φράγματος Βαλσαμιώτη στη Δ. Κρήτη

 

742. Βαρδαλη Αναστασία

Γεωλογική και υδροχημική μελέτη των ιστορικά ιαματικών πηγών της περιοχής Τεμενίων, Δυτική Κρήτη

 

741. Παπαδάκη Ελένη

Τρισδιάστατη διαχρονική αποτύπωση ακτής για την αποτίμηση μεταβολών με τη βοήθεια μη επανδρωμένου αεροσκάφους

 

740. Τομέ Δημήτριος

Συγκριτική αξιολόγηση μεθοδολογιών μέτρησης συγκέντρωσης ραδονίου σε σπήλαια

 

739. Τσώλη Χαραλαμπία

Προσδιορισμός τοξικότητας αποβλήτων δοκιμών επίπλευσης

 

738. Τασιούλης Φώτιος

Σχεδιασμός, προσδιορισμός φορτίων καταπόνησης και διαστασιολόγηση επένδυσης βαθειάς γεώρτησης για την παραγωγή υδρογονανθράκων

 

737. Στάμου Ευάγγελος-Θεόδωρος

Παραγωγή θερμότητας σε πρότυπη μονάδα σταθερής κλίνης μέσω πολυτροφοδοσίας καυσίμων

 

736. Σταθουλόπουλος Χρήστος-Αθανάσιος

Προσδιορισμός άμορφου υλικού σε μπεντονίτες σε συνθήκες χαμηλής-μέσης σχετικής υγρασίας με τη μέθοδο Rietveld

 

735. Σταγάκης Γεώργιος

Συνδυασμένη ερμηνεία δεδομένων γεωραντάρ και γεωηλετρικών δεδομένων από τα οχυρωματικά τείχη στη Δυτική Τάφρο της πόλης των Χανίων

 

734. Σίμου Σίλβια

Ανίχνευση γεωμετρικών παραμορφώσεων πλευρών πλοίου μεταφοράς ορυκτών καυσίμων με χρήση τρισδιάστατης απεικονιστικής αποτύπωσης

 

733. Παπαγιάννης Ιωάννης

Μελέτη για την ενεργειακή αξιοποίηση των ΑΣΑ μέσω συν-καύσης σε ρευστοποιημένη κλίνη. Απόδοση, εκπομπές αερίω ρύπων, στερεά απόβλητα

 

732. Παϊπουτλίδη Αικατερίνη

Προσδιορισμός άμορφου υλικού σε συνθετικά μείγματα και σε βιομηχανικά ορυκτά

 

731. Μιχαλόπουλος Αλέξανδρος

Ανίχνευση εκβολών πόσιμων υδάτων στη θάλασσα της Δ. Κρήτης με θερμικές εικόνες και με μη επανδρωμένα συστήματα

 

730. Μαρίνη Αγγελική-Ευαγγελία

Εκλεκτική λειοτρίβηση λατερίτη Καστοριάς σε σφαιρόμυλο

 

729. Μανουδάκης Στυλιανός

Διαχείριση δορυφορικών δεδομένων Sentinel στην πλατφόρμα του Google Earth Engine

 

728. Λουκέρης Δημήτριος

Παραγωγή θερμότητας σε πρότυπη μονάδα σταθερής κλίνης μέσω πολυτροφοδοσίας καυσίμων

 

727. Λαμπαδαρίδης Εμμανουήλ

Σύγκριση χημικών αναλύσεων εμφιαλωμένων νερών με χημικές αναλύσεις υδάτων πιθανών γεωθερμικών πεδίων χαμηλής ενθαλπίας από την περιοχή της Μεσσαράς, Κρήτη

 

726. Κουφάκης Μιλτιάδης

Μελέτη μελέτη γεωλογικών και γεωχημικών χαρακτηριστικών θερμομεταλλικών πηγών στη Δυτική Κρήτη

 

725. Κοσμέτος Ευάγγελος

Παραμετροποίηση συστήματος μη επανδρωμένου ηλεκτροκινητήριου ανεμόπτερου σε εφαρμογές τρισδιάστατης αποτύπωσης

 

724. Καψάλας Χρήστος

Εντατικο-παραμορφωσιακή ανάλυση κυκλικού ανοίγματος με επένδυση δύο στρώσεων

 

723. Καπακτσή Παρασκευή-Αλεξάνδρα

Επεξεργασία συνθετικών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης για την περιοχή του Βόρειου Ιονίου πελάγους

 

722. Ζωντανός Φώτιος

Σύγκριση γεωλογικού-ογκομετρικού μοντέλου λατομείου μαρμάρου και επιλογή βέλτιστης μεθόδου εκμετάλλευσης

 

721. Δασκαλάκης Αριστείδης

Διάγνωση προβλημάτων λειτουργίας μεταφορικών ταινιών με χρήση ανέπαφων αισθητήρων

 

720. Βελώνιας Γεώργιος

Παραγωγή ενισχυμένων γεωπολυμερών από απόβλητα με χρήση πλαστικών ινών

 

719. Αρφαρά Μαρία-Αίγλη

Ανάλυση-εκτίμηση του εργασιακού κινδύνου σε ορυχείο παραγωγής κίσσηρης

 

718. Τριανταφύλλου Μάριος

Γεωφυσική έρευνα με τη μέθοδο της ηλεκτρικής τομογρφίας στον λόφο Καστέλι της Χώρας Σφακίων Νομού Χανίων

 

717. Λαμπρινίδης Λάμπρος-Ελευθέριος

Λειτουργική ανάλυση υδραυλικού εκσκαφέα με χωματουργικό αυτοκίνητο σε υπαίθριες εκμεταλλεύσεις

 

716. Πολυμερόπουλος Όθων

Γεωηλεκτρική διασκόπηση για την απεικόνιση σχηματισμών γύψων εντός του Νεογενούς στην ευρύτερη περιοχή Κισσάμου Χανίων

 

715. Φλουρής Κωνσταντίνος

Αναζήτηση πηγών τροφοδοσίας ψαμμιτών του Νεογενούς στην ιζηματογενή λεκάνη της Ανατολικής Μεσσαράς με χρήση βαρέων ορυκτών

 

714. Μανδυλάρης Θεόδωρος

Μελέτη κατανομής ιχνοστοιχείων σε λειμωνίτες του φυλλιτικού καλύμματος της Δυτικής Κρήτης

 

713. Γαραντζιώτη Παρασκευή

Γεωφυσική έρευνα με τη μέθοδο του γεωραντάρ στο φρούριο Κούλε στο Ηράκλειο Κρήτης

 

712. Αλεξανδράκης Στυλιανός

Απόδοση και εκπομπές αερίων ρύπων κατά τη θερμική αξιοποίηση λυματολάσπης βιολογικού καθαρισμού Χανίων από συν-καύση σε ρευσοποιημένη κλίνη

 

711. Παγώνης Αστέριος

Γεωστατιστική ανάλυση δεδομένων συγκέντρωσης τοξικών βαρέων μετάλλων στο έδαφος


Έτος 2017

 

710. Μπάιερ Ναταλία-Βασιλική

Γεωχημικός χαρακτηρισμός μητρικών σχηματισμών πετρελαίου από την περιοχή του Σϊδνεϋ (Αυστραλία)

 

709. Ματενίδης Παναγιώτης

Γεωστατιστική ανάλυση λιγνιτικών δεδομένων από το ορυχείο Καρδιάς του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

 

708. Τσοχαντάρης Νικόλαος

Γεωχημικός χαρακτηρισμός μητρικών σχηματισμών πετρελαίου από την περιοχή της Νότιας Κέρκυρας

 

707. Κανιαδάκης Γεώργιος

Αξιολόγηση τεφρών (ιπτάμενων/πυθμένα) από καύση σε ρευστοποιημένη κλίνη στερεών βιομηχανικών αποβλήτων. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και πιθανές χρήσεις

 

706. Σαρρή Παρασκευή

Μελέτη συνθηκών παρασκευής κεραμικών αφρών από υδροξυαπατίτη

 

705. Σωτηροπούλου Ευαγγελία

Γεωχημικός χαρακτηρισμός μητρικών σχηματισμών πετρελαίου από την περιοχή της Πάφου (Κύπρος)

 

704. Τσίντζου Μαρία

Προσρόφηση σπανίων γαιών σε ενεργά υλικά

 

703. Τσαρούχη Αλεξάνδρα

Δημιουργία συνθετικών δεδομένων για τον σχεδιασμό πειράματος σεισμικής τομογραφίας στην Αλμπέρτα Καναδά με τη χρήση τεχνολογίας οπτικών ινών σε γεωτρήσεις

 

702. Πολύζου Άννα

Φυσικοχημική μελέτη κονιαμάτων και επιχρισμάτων της Μινωικής Κυδωνίας Χανίων

 

701. Τζούδας Κωνσταντίνος-Νικόλαος

Αξιολόγηση γεωλογικών σχηματισμών με αργιλικές προσμίξεις. Εφαρμογή σε διαγραφίες από τις γεωτρήσεις ΡΑ-10, ΡΒ-13 και ΡΒ-14

 

700. Σουρούβαλη Ναταλία

Διερεύνηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης σε μέταλλα από υπόλειμμα πυθμένα δεξαμενής αργού πετρελαίου

 

699. Χαλουλάκος Γεώργιος

Παραγωγή κεραμικών από σκωρία καμίνου ακαριαίας τήξης

 

698. Μουζάς Άγις-Γεώργιος

Διερεύνηση μηχανικών ιδιοτήτων υδραυλικών κονιαμάτων

 

697. Νανίδου Κωνσταντίνα

Γεωχημικός χαρακτηρισμός μητρικών σχηματισμών πετρελαίου σε νεογενείς σχηματισμούς της Κύπρου

 

696. Λάιος Ιωάννης

Επεξεργασία δεδομένων σεισμικής ανάκλασης στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Αιτωλοακαρνανίας

 

695. Κάλφα Ελένη-Άννα

Αξιολόγηση ανθρακικών πετρωμάτων που τροφοδοτούν βιομηχανίες παραγωγής ασβέστου του ελλαδικού χώρου ως προς τη δραστικότητα της παραγόμενης ασβέστου

 

694. Αργύρη Σμαράγδα-Μαρία

The effect of formation water composition on the wettability established between carbonate rocks and crude oil

 

693. Σερεμετάκης Θεόδωρος

Αναζήτηση, επεξεργασία και αποθήκευση πειραματικών δεδομένων τριαξονικών δοκιμών πετρωμάτων

 

692. Κουρλιάνσκη Ηλίας

Ανάπτηξη μοντέλου με χρήση βάσης δεδομένων για την παραγωγή δεδομένων PVT σύνθετης εκτόνωσης

 

691. Χατζηχρήστου Ελένη

Αξιολόγηση χρήσης του πρωτότυπου μη επανδρωμένου ιπτάμενου συστήματος smartdrone σε εφαρμογές γεωμορφολογικών μεταβολών και ογκομέτρησης

 

690. Καμπόλης Γεώργιος

Μελέτη της επίδρασης των μεθόδων δημιουργίας Μοντέλων Μαύρου Πετρελαίου (Black Oil Tables) επί των υπολογισμών μοντέλων προσομοίωσης ροής πετρελαϊκών ρευστών (reservoir simulators) σε υπόγειους ταμιευτήρες

 

689. Αντωνοπούλου Αλεξάνδρα

Οι μεταβολές της παραμέτρου "Χρόνος" λόγω Σχετικότητας και εφαρμογές στη γεωδαισία

 

688. Σουβατζή Γεωργία

Μελέτη σκοπιμότητας για την κατασκευή φράγματος στη θέση Βαρσαμά (Ανώγεια)

 

687. Ανδρουλάκης Βασίλειος

Υλοποίηση αλγορίθμων και εφαρμογή γεωστατιστικών μεθόδων στην προσομοίωση ιδιοτήτων γεωλογικών μέσων

 

686. Ρώσιος Ηρωδίων

Επεξεργασία εργαστηριακών δεδομένων γεωραντάρ με τη μέθοδο τρισδιάστατης χωροθέτησης

 

685. Τριάντος Αντώνιος-Σταύρος

Ανάπτυξη χημειομετρικού αλγορίθμου πρόβλεψης ιδιοτήτων πετρελαιοειδών από δεδομένα υπέρυθρης φασματοσκοπίας

 

684. Σπανάκης Ιωάννης

Αξιολόγηση γεωλογικών σχηματισμών με αργιλικές προσμίξεις. Εφαρμογή σε διαγραφίες από τις γεωτρήσεις ΡΑ-4, ΡΒ-18 και ΡΒ-20 του κοιτάσματος Πρίνος

 

683. Παπακωνσταντίνου Αικατερίνη

Συγκριτική γεωχημική αξιολόγηση πετρελαίων της λεκάνης του Πρίνου με χρήση βιοδεικτών

 

682. Λεκίδης Γεώργιος

Σύγκριση δύο εναλλακτικών μεθόδων διάνοιξης συνδετήριας στοάς Ολυμπιάδας-Μαδέμ Λάκου

 

681. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης-Παναγιώτης

Σύγκριση δύο εναλλακτικών μεθόδων διάνοιξης συνδετήριας στοάς Ολυμπιάδας-Μαδέμ Λάκου

 

680. Μητσιοπούλου Όλγα

Ανάπτυξη και εφαρμογή αναλυτικών τεχνικών χαρακτηρισμού του κλάσματος των ρητινών (NSO) του πετρελαίου

 

679. Γιάνναρη Φανή

Χαρακτηρισμός μητρικών πετρωμάτων πετρελαίου με θερμικές μεθόδους ανάλυσης

 

678. Προεστάκης Ερμής

Επίδραση της αλατότητας επί της διαλυτότητας αερίων σχηματισμού υδρίτη σε υγρά μείγματα νερού-υδρογονανθράκων

 

677. Χατζηβασιλείου Ευγενία

Συσχέτιση της ταχύτητας εγκαρσίων και διαμήκων κυμάτων με εδαφοτεχνικές παραμέτρους

 

676. Δεληγιώργης Βασίλειος

Καθορισμός βέλτιστων ορίων εκμετάλλευσης πολυστρωματικών λιγνιτικών κοιτασμάτων

 

675. Πιτσόλης Γεώργιος

Αναζήτηση πηγών τροφοδοσίας ψαμμιτών του Νεογενούς στην ιζηματογενή λεκάνη της δυτικής Μεσσαράς με χρήση βαρέων ορυκτών

 

674. Μαύρης Μάριος

Συμβολή της γεωηλεκτρικής τομογραφίας στην απεικόνιση σπηλαιώσεων

 

673. Ξενίδη Αναστασία

Χαρακτηρισμός και συντήρηση κονιαμάτων: Εφαρμογή στον Φιρκά Χανίων

 

672. Παπαδόπουλος-Μενιδιάτης Χαράλαμπος

Προσομοίωση σεισμικών δεδομένων για την απεικόνιση γεωλογικών σχηματισμών σε υπόγειες σήραγγες

 

671. Νταλέκου Θεοδώρα

Ανάπτυξη εργαστηριακών μεθοδολογιών δημιουργίας και χαρακτηρισμού πετρελαϊκών γαλακτωμάτων

 

670. Καμίτση Δήμητρα

Συγκρίσεις των πιθανών γεωθερμικών πεδίων χαμηλής ενθαλπίας της Μεσσαράς με αντίστοιχα της Δυτικής Ελλάδας

 

669. Γκάφα Παναγιώτα

Γεωστατιστική ανάλυση αποθεμάτων γαιάνθρακα βάσει δεδομένων από την κομητεία Campbell των ΗΠΑ

 

668. Κόττας Ανέστης-Δημήτριος

Εφαρμογή της συνδυαστικής αντιστροφής δεδομένων σεισμικής διάθλασης και ηλεκτρικής τομογραφίας για τη μελέτη του φαινομένου της υφαλμύρωσης στα Φαλάσαρνα Χανίων

 

667. Αλεξίου Αλέξανδρος-Ευάγγελος

Εμπλουτισμός σιδηρονικελιούχου μεταλλεύματος περιοχής Δαρδανελίων

 

666. Σπαντιδάκης Στυλιανός

Πετροφυσικά χαρακτηριστικά ψαμμιτών του Νεογνούς (περιοχή Αρκαλοχωρίου, Μεσσαρά, Κρήτη)


Έτος 2016

 

665. Κουρμπέτη Ιωάννα

Γεωχημικός χαρακτηρισμός και ταξινόμηση πετρελαίων με βάση τη σύσταση του ελαφρού (<210o C) κλάσματος

 

664. Γρηγοριάδης Αλέξανδρος

Γεωηλεκτρική γεωφυσική διασκόπηση για την κατασκευή λιμνοδεξαμενής στο οροπέδιο Ασκύφου Χανίων

 

663. Τσελεμπής Ρωμανός

Ορυκτολογική-πετρογραφική μελέτη και διερεύνηση εμπλουτισιμότητας του λατεριτικού σιδηρονικελιούχου μεταλλεύματος του κοιτάσματος Hudenisht της περιοχής Pogradec (Αλβανία)

 

662. Λύτρα Σοφία

Ρεολογικές ιδιότητες πολφών μπεντονίτη μετά από ωρίμανση σε υψηλές θερμοκρασίες

 

661. Γιόφκος Μιχαήλ

Πετροφυσικά χαρακτηριστικά ψαμμιτών του Νεογενούς (περιοχή Τεφελίου, Μεσσαρά, Κρήτη)

 

660. Ζαχαρόπουλος Αντώνιος

Προσδιορισμός ορυκτολογικής σύστασης δειγμάτων ιπτάμενων τεφρών από τις μονάδες 1 και 2 του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

 

659. Χατζημιχαηλίδου Ραφαηλία

Επεξεργασία συνθετικών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης για τη δυτική Μεσσαρά

 

658. Πανταζίδης Αύγουστος

Μελέτη συσχετισμού ορυκτολογικών και φυσικών ιδιοτήτων πετρωμάτων από τη νήσο Σαντορίνη και διερεύνηση αναλόγων στον πλανήτη Άρη

 

657. Τσούκαλου Αμαλία

Κινητικό μοντέλο λειοτρίβησης μαρμάρου σε σφαιρόμυλο

 

656. Καραΐσκος Λάμπρος

Ανάπτυξη χαμηλού κόστους τεχνολογίας για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων (ΥΑΕ)

 

655. Κουρουτζή Μαρία

Χαρακτηρισμός κεραμικών από κλίβανο βυζαντινής περιόδου στο μικρό θέατρο της αρχαίας Αμβρακίας (Άρτα)

 

654. Ρέππας Δημήτριος

Επεξεργασία συνθετικών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης για την περιοχή του Πατραϊκού κόλπου

 

653. Καζαντζίδης Δημήτριος

Επεξεργασία συνθετικών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης για το ορυχείο Μαυροπηγής Κοζάνης

 

652. Μαντζιώκας Ηρακλής

Πετροφυσικά χαρακτηριστικά ψαμμιτών του Νεογενούς (περιοχή Φανερωμένης, Μεσσαρά Κρήτης)

 

651. Τσουρβάκας Αντώνης

Συμβολή της ηλεκτρικής τομογραφίας στην εκτίμηση του πάχους του εδαφικού καλύμματος στη Μαυροπηγή Ν. Κοζάνης

 

650. Σκορδυλάκης Νικόλαος

Συμβολή της γεωηλεκτρικής τομογραφίας στην παρακολούθηση της υφαλμύρωσης στα Φαλάσαρνα Ν. Χανίων

 

649. Κακάρογλου Ευάγγελος

Ανάπτυξη μεθοδολογίας επεξεργασίας θαλάσσιων δεδομένων σεισμικής ανάκλασης διπλού αισθητήρα για την απομάκρυνση των ανακλάσεων που προέρχονται από την επιφάνεια της θάλασσας. Εφαρμογή σε συνθετικά δεδομένα από το Νότιο Αιγαίο

 

648. Δερμιτζάκη Ρωξάνη

Ανάκτηση σφαλερίτη από μετάλλευμα μικτών θειούχων με μαγνητικό διαχωρισμό προς αποφυγή χρήσης κυανιούχου νατρίου

 

647. Κωνσταντινόπουλος Μιλτιάδης

Αξιολόγηση ασφαλτούχων σχηματισμών (tar sands) της Νιγηρίας με γεωχημικές μεθόδους

 

646. Νάνου Μαρία

Προσδιορισμός ιδιοτήτων χρώματος πληρωτικών υλικών και κονιαμάτων

 

645. Καπαρουνάκη Ελένη

Υπολογιστική ανάλυση της υπόγειας μεθόδου εκμετάλλευσης των διαδοχικών ορόφων με κενά μέτωπα

 

644. Σαμνιώτη Άννα

Αριστοποίηση της υποβοήθησης άντλησης παραγωγής με έγχυση αερίου (gas lift) ομάδας γεωτρήσεων κοιτάσματος πετρελαίου

 

643. Καραπτάς Βασίλειος

Συμβολή της ηλεκτρικής τομογραφίας στην εκτίμηση του πάχους του εδαφικού καλύμματος στο λατομείο Λούτσα-Ρεμέρι, Ν. Βοιωτίας

 

642. Παπακωνσταντίνου Μιχαήλ

Οργανική γεωχημική μελέτη πετρελαιοφόρων σχιστολίθων της περιοχής New England Fold Belt της Αυστραλίας

 

641. Σιάχος Κωνσταντίνος

Υπολογισμός αποθεμάτων και μοναδιαίου κόστους εκμετάλλευσης υπαίθριου λατομείου αδρανών

 

640. Καμπάκη Μαρία-Κωνσταντίνα

Συμβολή της ηλεκτρικής τομογραφίας στη χαρτογράφηση εγκοίλων στην περιοχή του αεροδρομίου Χανίων

 

639. Τσεμπεράς Ιωάννης

Μελέτη απόδοσης μηχανήματος ολομέτωπης κοπής με εξισορρόπηση των γεωστατικών τάσεων κατά τη διάνοιξη σήραγγας του μετρό Αθηνών

 

638. Αλεξίου Ιωάννης

Επίδραση του τύπου ύφανσης στις μηχανικές ιδιότητες σύνθετων υλικών αποτελούμενων από ανθρακοϋφασμα και εποξειδική ρητίνη

 

637. Αγριμάκη Αργυρώ

Μελέτη γεωλογικών παραμέτρων και διερεύνηση θερμοκρασιών υπόγειου υδροφορέα στη νοτιοδυτική Μεσσαρά, Κρήτη

 

636. Μπριντάκης Ιωάννης

Συμβολή της σεισμικής ανάκλασης στην παρακολούθηση της γεωλογικής αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα

 

635. Μπουτσάκης Κωνσταντίνος

Διερεύνηση θερμοκρασιακών μεταβολών σε υδροφορείς της Μεσσαράς

 

634. Παπάς Κώστας

Εισαγωγή και ανάλυση δεδομένων φυσικών-μηχανικών-τεχνικών ιδιοτήτων μαρμάρων με τη βοήθεια ειδικής σχεσιακής βάσης δεδομένων

 

633. Πρόιος Γρηγόριος

Διερεύνηση εκμεταλλευσιμότητας ασβεστολιθικού κοιτάσματος στην περιφέρεια Ηπείρου

 

632. Ασλανίδης Παναγιώτης

Πειραματικός προσδιορισμός της μεταβολής της πυκνότητας και της διόγκωσης μειγμάτων υδρογονανθράκων με την προσθήκη CO2 σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις

 

631. Κοσμαδάκη Μαρία

Διακύμανση της σύστασης και της θερμικής συμπεριφοράς δημοτικών στερεών αποβλήτων σε μηνιαία βάση με στόχο την ενεργειακή τους αξιοποίηση

 

630. Τσατσαρούνος Στυλιανός

Κατασκευή πρωτότυπου μη επανδρωμένου ρομποτικού συστήματος για την επιθεώρηση μεταλλικών αγωγών

 

629. Παπούλας Στυλιανός

Οργανική γεωχημική μελέτη νεογενών σχηματισμών της Ζακύνθου


Έτος 2015

 

628. Αγρογιάννης Αλέξιος

Ανάπτυξη και εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων χαρακτηρισμού επιφανειακών εμφανίσεων πετρελαίου στη Δυτική Ελλάδα

 

627. Γλαρού Αικατερίνη

Ταυτοποίηση οικογενειών πετρελαίων στη λεκάνη Williston του Καναδά με οργανική γεωχημική ανάλυση

 

626. Νικολαΐδης Ανδρέας

Παραγωγή γεωπολυμερών από τέλματα εμπλουτισμού χαλκοπυρίτη Κύπρου

 

625. Κατσουράκης Φώτιος

Μελέτη προσρόφησης Cd από λιγνίτη χαμηλής θερμογόνου δύναμης. Διερεύνηση της ενίσχυσης της προσροφητικής ικανότητας

 

624. Αντωναράς Αθανάσιος

Χαρακτηρισμός σμεκτιτών σε εμπορικούς μπεντονίτες

 

623. Karimi Masood

Σύγκριση ακρίβειας πρόβλεψης και αξιολόγηση μεθόδων υπολογισμού της πυκνότητας πετρελαίων σε συνθήκες ταμιευτήρων

 

622. Σταυρουλάκη Ζαχαρένια

Γεωφυσική διασκόπηση σε επιλεγμένες θέσεις του Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων στον Ν. Λασιθίου

 

621. Καρμάλη Βασιλική

Βελτιστοποίηση λειοτρίβισης χαλαζίτη από σφαιρόμυλο

 

620. Χαραλαμπόπουλος Νικόλαος

Πιθανοκρατική ανάλυση ευστάθειας εδαφικών πρανών

 

619. Πολίτης Ευάγγελος

Αξιολόγηση γεωλογικών σχηματισμών με τη χρήση διαγραφιών από τις γεωτρήσεις ΡΑ-10, ΡΒ-13 και ΡΒ-14

 

618. Μιχαηλίδη Μελίνα

Πειραματικός προσδιορισμός πυκνοτήτων και συντελεστή ισοθερμοκρασιακής συμπιεστότητας φάσεων μειγμάτων υδρογονανθράκων με CO2 σε υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες

 

617. Σμπώκος Εμμανουήλ

Μελέτη γεωλογικών παραμέτρων και διερεύνηση της θερμοκρασίας του υπόγειου υδροφορέα στη νοτιοδυτική Μεσσαρά, Κρήτη

 

616. Βανός Παντελής

Ανάπτυξη μοντέλου ΑΝΝ για την πρόβλεψη των ογκομετρικών συντελεστών Βο και Rs πετρελαίων σε συνθήκες ταμιευτήρα

 

615. Αμβράζης Δημήτριος-Μάριος

Μελέτη γεωθερμικών υδάτων στην περιοχή ΝΔ Μεσσαράς, Κρήτη

 

614. Γεωργιλάς Κωνσταντίνος

Συμβολή των σεισμικών και ηλεκτρικών μεθόδων στον γεωτεχνικό χαρακτηρισμό των γεωλογικών σχηματισμών έδρασης των επιταχυνσιογράφων του ΕΔΕ στον νομό Ρεθύμνης

 

613. Εμμανουηλίδης Εμμανουήλ

Μελέτη συνθηκών παρασκευής κεραμικών υλικών από θαλάσσια ιζήματα

 

612. Γκουτζιούπα Κωνσταντίνα

Αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών και διερεύνηση εμπλουτισιμότητας του νικελιούχου σιδηρομεταλλεύματος του κοιτάσματος Αγ. Αθανασίου (Καστοριά)

 

611. Λιαντράκη Μελανθία

Συμβολή των σεισμικών και ηλεκτρικών μεθόδων στον γεωτεχνικό χαρακτηρισμό των γεωλογικών σχηματισμών έδρασης των επιταχυνσιογράφων του ΕΔΕ

 

610. Σπυριδάκης Στυλιανός

Εκτίμηση ποιότητας των εξανθρακωμάτων από δημοτικά και ζωικά απόβλητα για ενεργειακές ή περιβαλλοντικές εφαρμογές

 

609. Καλαμάρας Χρήστος

Ευστάθεια βαθέων γεωτρήσεων σε ανισότροπα πετρώματα

 

608. Δρίτσας Ευθύμιος

Μελέτη αξιοποίησης ερυθράς ιλύος από την επεξεργασία βωξίτη

 

607. Στυλιάρης Λουκάς

Παραμετρική διερεύνηση καννάβων ανατίναξης σε υπόγειες εκμεταλλεύσεις βωξιτικών κοιτασμάτων

 

606. Κορδιστός Δημήτριος

Μελέτη συνθηκών ευστάθειας υπαίθριου μεταλλείου πορφυριτικού χαλκού-χρυσού

 

605. Τσαχουρίδης Άγγελος

Βιοαποδόμηση πετρελαϊκών υδρογονανθράκων στο περιβάλλον. Η επίδραση των θρεπτικών συστατικών

 

604. Χειμώνας Θεόδωρος

Μελέτη γεωλογικών και γεωφυσικών δεδομένων της περιοχής Φραγκοκάστελλο Ν. Χανίων

 

603. Ξύδης Αναστάσιος-Αλέξανδρος

Ανάπτυξη αλγορίθμου ταυτοποίησης βιοδεικτών του πετρελαίου σε δεδομένα αέριας χρωματογραφίας - φασματοσκοπίας μάζας (GC-MS)

 

602. Σισμάνης Κυριαζής-Αθανάσιος

Διερεύνηση των αντιμικροβιακών ιδιοτήτων σμεκτιτικών αργίλων. Επίδραση του φορτίου κρυσταλλικής δομής

 

601. Σπανός Κωνσταντίνος-Παναγιώτης

Ανάλυση κρατήσεων πάγιου εξοπλισμού στο ορυχείο Μαυροπηγής του λιγνιτικού κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

 

600. Ζωγράφου Μαρία

Μελέτη επίδρασης πολυμερούς ΡΗΡΑ (Partially Hydrolyzed PolyAcrylamide) στις ρεολογικές ιδιότητες πολφών γεωτρήσεων με βάση τον μπεντονίτη

 

599. Πρωτόγερος Δημήτριος

Οικονομοτεχνική μελέτη εφαρμογής της μεθόδου διαδοχικών κοπών και λιθογομώσεων για την υπόγεια εκμετάλλευση κοιτάσματος μικτών θειούχων

 

598. Καρελιώτη Μαρουσώ-Μαρία

Χημειομετρική πρόβλεψη ιδιοτήτων βενζινών από δεδομένα υπέρυθρης φασματοσκοπίας

 

597. Μπολγκοράνου Μαρία

Διερεύνηση ευστάθειας πρανών της ανοιχτής εκσκαφής του λιγνιτωρυχείου Αμυνταίου

 

596. Παγάνης Αντώνιος

Γεωφυσική διασκόπηση στο Ρωμαϊκό θέατρο των Απτέρων Χανίων\

 

595. Φραγκούλης Παύλος

Καθαρισμός υγρών αποβλήτων που περιέχουν βαρέα μέταλλα με χρήση ενεργών υλικών

 

594. Γκαϊνάς Δημήτριος

Μελέτη ποιοτικών χαρακτηριστικών ανθρακικών πετρωμάτων από λατομείο αδρανών περιοχής Χορδακίου Χανίων

 

593. Πολυχρονάκης Χαράλαμπος

Αναζήτηση πηγών τροφοδοσίας κλαστικών ιζημάτων Νεογενών σχηματισμών της λεκάνης Μεσσαράς με χρήση βαρέων ορυκτών

 

592. Μελιγκουνάκη Βιργινία

Αξιολόγηση ρύπανσης από πετρελαιοειδή στον κόλπο της Σούδας Χανίων

 

591. Σπανάκης Ιωάννης

Μελέτη των ιστορικών μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στη Δυτική Κρήτη

 

590. Παπάς Μάρκος

Εκπομπές αέριων ρύπων από συν-καύση πυρηνόξυλου και ζωικών αποβλήτων της βιομηχανίας Creta Farm σε ρευστοποιημένη κλίνη

 

589. Κυρίμη Ευαγγελία

Μελέτη δυνατοτήτων φορητού συστήματος φθορισμομετρίας ακτίνων Χ καθώς και φασματοσκοπίας υπέρυθρων για την ανάλυση κονιαμάτων και λίθων μνημειακών κατασκευών

 

588. Χατζηπέτρου Δημήτριος

Ανάκτηση νικελίου από φτωχό λατεριτικό μετάλλευμα με τη μέθοδο της εκχύλισης

 

587. Σεφεριάδη Ευγενία

Αριθμητική ανάλυση της μεθόδου διαδοχικών ορόφων με κενά μέτωπα με τη μέθοδο σύγκλισης-εκτόνωσης των τάσεων

 

586. Κλοκοτίνη Βαρβάρα-Αριστέα

Οργανική γεωχημική μελέτη βιτουμενιούχων σχηματισμών της Ηπείρου

 

585. Αρβανιτάκη Χριστίνα-Άννα

Ανάκτηση νικελίου από φτωχό λατεριτικό μετάλλευμα με τη μέθοδο της εκχύλισης

 

584. Σαμουήλ Σαμουήλ

Συμβολή των γεωηλεκτρικών μεθόδων και δεδομένων από πηγάδια στη μελέτη του φαινομένου της υφαλμύρωσης στα Φαλάσαρνα Χανίων


Έτος 2014

 

583. Μούχου Αποστολία-Μαρία

Επεξεργασία θαλάσσιων δεδομένων σεισμικής ανάκλασης από το Ν. Αιγαίο

 

582. Νοδάρας Ευστάθιος

Χημειομετρική πρόβλεψη περιεκτικότητας αρωματικώ συστατικών σε μεσαία πετρελαϊκά κλάσματα από δεδομένα υπέρυθρης φασματοσκοπίας

 

581. Αναγνωστόπουλος Ιωάννης

Ανάλυση λειτουργίας μηχανήματος ολομέτωπης κοπής τύπου εξισορρόπησης γεωστατικής πίεσης (ΕΡΒ)

 

580. Κουλίδης Αλέξης

Σύγκριση διατρησιμότητας ασβεστολιθικών και ψαμμιτικών πετρωμάτων για γεωτρήσεις υδρογονανθράκων με τη βοήθεια του λογισμικού PAYZONE

 

579. Τουρναβίτου Αφροδίτη

Η ερυθρά ιλύς ως πρώτη ύλη σύνθεσης προσροφητικού υλικού σε νανο-κλίμακα για την απομάκρυνση καδμίου από υδατικά διαλύματα

 

578. Φαλέγκας Σταύρος

Διερεύνηση παραμέτρων που επιδρούν στη σύνθεση γεωπολυμερών από ιπτάμενη τέφρα Πτολεμαΐδας

 

577. Συμεωνίδης Αναστάσιος

Αποτίμηση παραγωγικού δυναμικού ταμιευτήρα της Ανατολικής Μεσογείου με τη μέθοδο ισοζυγίου μάζας

 

576. Κωττάκη Νομική

Ανάπτυξη νευρωνικού δικτύου για την πρόβλεψη αναλυτικής σύστασης ρευστών υπόγειων ταμιευτήρων χρησιμοποιώντας υπόγειες μετρήσεις DFA

 

575. Χρονοπούλου Αθηνά

Διερεύνηση διανοίξεως υπόγειων έργων στάθμευσης οχημάτων και οδικής σήραγγας στα Χανιά

 

574. Τσουμάρας Νικόλαος

Μελέτη ακουστικών εκπομπών με πολλαπλούς αισθητήρες κατά τη δοκιμή μονοαξονικής θλίψης σε δοκίμια μαρμάρου

 

573. Ζάρα Χάιδω

Αριθμητική προσομοίωση παραγωγής φυσικού αερίου από ταμιευτήρα βιογενούς αερίου

 

572. Παγιαλάκης Μιχαήλ

Προσομοίωση δεδομένων σεισμικής ανάκλασης για τον σχεδιασμό διασκόπησης στον θαλάσσιο χώρο του Πατραϊκού κόλπου

 

571. Παράσχος Αθανάσιος

Σχεδιασμός από αέρα διασκόπησης με τη γεωφυσική μέθοδο πλήρους τανυστή βαθμίδας της έντασης του πεδίου βαρύτητας της Γης. Εφαρμογή στη μεταλλευτική έρευνα

 

570. Κουκούνυα Άννα

Οργανική γεωχημική μελέτη σχηματισμών της Ζακύνθου

 

569. Βουτσάς Γεώργιος

Υπολογισμός της ευστάθειας οροφής και μετώπου αβαθών σηράγγων σε μαλακούς σχηματισμούς

 

568. Γρηγοριάδου Αυγή

Παραμετρική ανάλυση της ευστάθειας των πρανών εκμετάλλευσης του ορυχείου Αμυνταίου ως προς τους σχηματισμούς υποβάθρου

 

567. Γεωργαντάς Νικόλαος

Μελέτη ευαισθησίας βασικών ιδιοτήτων PVT αερίων συμπυκνωμάτων ως προς τις θερμοδυναμικές ιδιότητες των βαρύτερων συστατικών

 

566. Σεραφειμίδης Γεώργιος

Μελέτη υπογειοποίησης τμήματος υπαίθριας εκμετάλλευσης μαρμάρου για την αύξηση της αποληψιμότητας υγειών ογκομαρμάρων

 

565. Πατέλη Άννα

Πειραματική και αριθμητική διερεύνηση επίπεδων βραζιλιανών δίσκων υπό αντιδιαμετρική θλίψη

 

564. Στήκας Χαρίλαος

Βελτιστοποίηση επιφανειακών ανατινάξεων σε λατομείο αδρανών στον Ν. Χαλκιδικής

 

563. Βεριγάκης Μιχαήλ

Διερεύνηση απόκρισης ακουστικών εκπομπών κατά τις δοκιμές κάμψης τριών σημείων σε δοκίμια μαρμάρου

 

562. Σακελλάριος Αλέξιος

Γεωφυσική διασκόπηση στον Ομαλό με τη μέθοδο της τρισδιάστατης ηλεκτρικής τομογραφίας

 

561. Πλιάμπας Γεώργιος

Γεωφυσική διασκόπηση στα Φαλάσαρνα με τη μέθοδο της τρισδιάστατης ηλεκτρικής τομογραφίας

 

560. Αντωνάτος Γεώργιος

Τεχνολογίες διαχείρισης στερεών υπολειμμάτων πετρελαίου σε διυλιστήριο

 

559. Καραγιάννης Δημήτριος

Συγκριτική μελέτη κριτηρίων αστοχίας βραχομάζας

 

558. Παπαδόπουλος Θεόδωρος

Ανάλυση κυκλώματος αερισμού μεταλλείου Ολυμπιάδος

 

557. Μαργέτης Στυλιανός

Μελέτη για τη δυνατότητα ανάκτησης του λιγνίτη με βαρυτομετρική ανάλυση

 

556. Δρούγκα Φανή

Συγκριτική μελέτη της άμεσης φωτομετρικής μέτρησης της σκόνης σε ορυχεία με τη συμβατική βαρυτομετρική μέθοδο

 

555. Πολυχρονίδου Αικατερίνη

Συμβολή των γεωφυσικών μεθόδων ηλεκτρικής τομογραφίας και γεωραντάρ στην απεικόνιση καρστικών δομών στο Ατσιπόπουλο Ν. Ρεθύμνου

 

554. Προεστάκης Αριστείδης

Χαρακτηρισμός της βραχομάζας κατά την εξόρυξη διδύμων σηράγγων

 

553. Νικοληάς Ευστάθιος

Εκτίμηση αποθεμάτων και σχεδιασμός έργων προσπέλασης-προπαρασκευής βωξιτικού κοιτάσματος στη θέση Μουκιχρί από γεωλογικά-τοπογραφικά δεδομένα και δεδομένα δειγματοληπτικών γεωτρήσεων

 

552. Αναστασιάδης Ανδρέας

Γεωηλεκτρική διασκόπηση στο λιγνιτωρυχείο Μαυροπηγής Ν. Κοζάνης. Προσομοίωση του πειράματος ηλεκτρικής τομογραφίας για τον σχεδιασμό της γεωφυσικής διασκόπησης και την ερμηνεία των γεωηλεκτρικών δεδομένων

 

551. Νικολαΐδου Γεωργία

Ανάλυση διαθεσιμότητας και απόδοσης του εξοπλισμού συνεχούς λειτουργίας στο ορυχείο Μαυροπηγής του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

 

550. Σταντζούρης Δημήτριος

Υπολογισμός τάσεων και μετατοπίσεων σε υπόγεια ανοίγματα με την αριθμητική μέθοδο των ασυνεχών μετατοπίσεων

 

549. Κανέλλος Σταύρος

Τεχνικές κατασκευής υδρογεωτρήσεων

 

548. Παναγοπούλου Κυριακή

Μεθοδολογία εκτίμησης του εργασιακού κινδύνου από μηχανικούς κραδασμούς στα μεταλλευτικά και τεχνικά έργα

 

547. Πουλακάκης Εμμανουήλ

Μελέτη προσρόφησης και ρεολογικών χαρακτηριστικών υδατικών αιωρημάτων μπεντονίτη που περιέχουν πολυμερή

 

546. Μπιωτάκη Αικατερίνη

Μελέτη μηχανικών ιδιοτήτων τσιμέντων γεωτρήσεων υδρογονανθράκων με χρήση οργάνων NMR και με δοκιμές αντοχής σε μονοαξονική θλίψη

 

545. Μερκουλίδη Γεωργία

Αξιοποίηση υπολειμμάτων οινοποιίας περιοχής Αποκορώνου Χανίων μέσω καύσης σε ρευστοποιημένη κλίνη

 

544. Καραγιάννης Κωνσταντίνος

Αποτίμηση των γεωλογικών συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή Λιμένος Ηρακλείου

 

543. Γκιόκα Αγάπη

Ορυκτολογική και γεωχημική μελέτη ιζημάτων από Νεογενείς λεκάνες της Κρήτης

 

542. Βρίγγας Χαράλαμπος

Τρισδιάστατη γεωλογική προσομοίωση λατομικού χώρου εντός της ενότητας της Πίνδου στη Ρόδο

 

541. Μαχαίρας Ευάγγελος

Δυνατότητες οικονομικής αξιοποίησης αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων

 

540. Ζερβός Παναγιώτης

Θερμική καταγραφή εισροής υδάτων στο τεχνητό φράγμα Ποταμών Ρεθύμνου με πρότυπο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα

 

539. Μορέλας Βάιος

Τρισδιάστατη γεωλογική προσομοίωση του Πλειο-Τεταρτογενούς της πεδιάδας της Μεσσαράς

 

538. Κιρκινέζος Νικόλαος

Εκτίμηση των εκπομπών αερομεταφερόμενων σωματιδιακών ρύπων από συγκρότημα παραγωγής αδρανών υλικών και σκυροδέματος

 

537. Ντέμος Αθανάσιος

Προσαρμογή μοντέλου θραύσης για πρόβλεψη των διαστασιακών ιδιοτήτων των προϊόντων λειοτρίβησης

 

536. Αρβανιτίδης Χρήστος

Διερεύνηση πεδίου καταπονήσεως πασσαλομάδος λόγω οριζόντιων φορτίων με αναλυτικές και αριθμητικές μεθόδους

 

535. Ndjock Eric

Παραγωγή καύσιμου αερίου πλούσιου σε υδρογόνο από πυρόλυση βιομηχανικών υπολειμμάτων ξυλείας

 

534. Τσαμόπουλος Ιάσων

Η χημική κονιοποίηση σαν μέθοδος απομείωσης της τέφρας και του ανόργανου θείου των λιγνιτών

 

533. Κατσανικάκης Ελευθέριος

Υδρογεωλογική έρευνα λεκάνης Κουρταλιώτη

 

532. Παπαγιαννίδου Σωτηρία

Διερεύνηση της χρήσης ζεολίθου για τον έλεγχο της εκχύλισης του καλίου από εδάφη τροποποιημένα με κομπόστ

 

531. Κούρτης Μαρίνος

Διερεύνηση της συσχέτισης των ακουστικών εκπομπών με φόρτιση και αστοχία ψαθυρών πετρωμάτων

 

530. Σκαναβής Βασίλειος

Γεωλογικοί και ανθρωπογενείς παράγοντες στη διαμόρφωση ακτών: παράδειγμα της Βάρκιζας Ν. Αττικής


Έτος 2013

 

529. Οικονόμου Μαρία-Δάφνη

Πειραματική διερεύνηση της δυνατότητας παραγωγής ειδικών δομικών στοιχείων από υπερλεπτομερή λατομικά παραπροϊόντα

 

528. Τσουκαλά Δέσποινα

Μετρήσεις ραδονίου και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε σπήλαια και ζώνες ρηγμάτων στην Κρήτη

 

527. Σταμούλη Πελαγία

Συμβολή της προσομοίωσης δεδομένων γεωραντάρ στην απεικόνιση υπόγειων δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων

 

526. Καλογερόπουλος Αντώνιος

Ελαστική λύση της επενδυμένης κυκλικής σήραγγας

 

525. Κίσσας Βασίλειος

Ανίχνευση πιθανών ρηγμάτων με χρήση τρισδιάστατης γεωλογικής μοντελοποίησης

 

524. Κλέπκος Βασίλειος

Γεωφυσική διασκόπηση στην περιοχή Κελεφίνας του Ν. Λακωνίας

 

523. Παπαμαντέλλου Δήμητρα

Βιομηχανικός σχεδιασμός και βελτιστοποίηση παραγωγής και ιδιοτήτων πλατέω προϊόντων χάλυβα S355 HSLA χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα

 

522. Τσαμουργέλη Βικτώρια

Καταλυτική καύση βιοκαυσίμων και των μιγμάτων τους με λιγνίτη μέσω θερμοβαρυτομετρικής ανάλυσης

 

521. Τυράκης Μιχαήλ

Έλεγχος και βελτίωση της ποιότητας ανακυκλωμένων λιπαντικών ελαίων

 

520. Πλατάνα Ευστρατία

Γεωφυσική διασκόπηση για τον χαρακτηρισμό των γεωλογικών σχηματισμών σε οικόπεδο στην περιοχή των Μεγάρων Αττικής

 

519. Λαμπροπούλου Ελένη

Διερεύνηση των ορυκτολογικών και πετρογραφικών χαρακτηριστικών οπτοπλίνθων δόμησης από το μεσαιωνικό Κάστρο της Άρτας

 

518. Μαυράκης Βασίλειος

Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων υπολογισμού παραμέτρων επιφανειακών ανατινάξεων

 

517. Μιχάλας Μιχάλης

Διερεύνηση υδραυλικής αγωγιμότητας εδαφών με χρήση εύκαμπτου και άκαμπτου τύπου περατομέτρων

 

516. Ψυλλάκης Γεώργιος

Μοντελοποίηση βωξιτικού κοιτάσματος από γεωλογικά-τοπογραφικά δεδομένα και δεδομένα πυρηνοληπτικών γεωτρήσεων

 

515. Τσάλα Δήμητρα-Αναστασία

Διερεύνηση υδρογεωλογικών συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή Μαλίων (Κρήτη)

 

514. Κατζαγιαννάκης Νικόλαος

Ορυκτολογική-πετρογραφική μελέτη και δυνατότητες εμπλουτισμού του νικελιούχου λατεριτικού σιδηρομεταλλεύματος του κοιτάσματος Nome (Αλβανία)

 

513. Προύντζος Νικόλαος

Παραμετρική διερεύνηση ευστάθειας επιχώματος οδοποιίας σε μαργαϊκούς σχηματισμούς του Ν. Ηρακλείου

 

512. Κορνελάκης Γεώργιος

Παρουσίαση και ερμηνεία γεωφυσικών δεδομένων με τη χρήση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών από την περιοχή των Φαλασάρνων Ν. Χανίων

 

511. Γιαννακάκος Εμμανουήλ

Τρισδιάστατη γεωλογική μοντελοποίηση της λεκάνης του Τυμπακίου με υποστήριξη γεωτρητικών και γεωφυσικών δεδομένων

 

510. Αγαπίδης Αγάπιος

Μέθοδοι αξιολόγησης ορυκτών που χρησιμοποιούνται ως πολύτιμοι λίθοι

 

509. Μπέλλης Γεώργιος

Διερεύνηση εμπλουτισιμότητας μεταλλεύματος φωσφοτίτη Δ. Ελλάδας

 

508. Σοφός Ορέστης

Εισαγωγή φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή της Κρήτης

 

507. Τρικουβέρτης Γεώργιος-Μάριος

Χαρακτηρισμός τεφρών από καύση εσπεριδοειδών σε ρευστοποιημένη κλίνη

 

506. Αγγέλη Μαγδαληνή

Ανίχνευση και εντοπισμός διαρροών στο φράγμα Ποταμών Αμαρίου Ρεθύμνης με θερμικές εικόνες

 

505. Γιαλιτάκη Μαρία

Ικανότητα προσρόφησης φαινολών από εδάφη διαφορετικής σύστασης

 

504. Κύρου Κοσμάς

Εφαρμογή της δοκιμής MICRO-DEVAL σε χαλαζιτικά πετρώματα Δ. Κρήτης με στόχο τη διερεύνηση καταλληλότητάς τους ως σκληρά αδρανή

 

503. Κομίνης Άλκης

Χαρακτηρισμός και αξιολόγηση δειγμάτων γύψου της περιοχής Αλτσί Αν. Κρήτης

 

502. Μαντικός Θεόφιλος

Διερεύνηση ποιοτικών χαρακτηριστικών δομικών λίθων μνημείων Ρόδου και σύγκριση παραμέτρων συνθετικού λίθου που χρησιμοποιείται στη συντήρηση

 

501. Λεωνιδάκη Κωνσταντία

Ανάλυση κονιαμάτων του Ι. Ν. Γενεσίου Θεοτόκου Κορωνησίας Ν. Άρτας με ορυκτολογικές και πετρογραφικές μεθόδους

 

500. Πιπερίδη Χριστίνα

Χαρακτηρισμός λατομικής παιπάλης και πειραματική διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης της για παραγωγή δομικών στοιχείων

 

499. Νικολαΐδης Παναγιώτης

Δυνατότητα αξιοποίησης των ανθρακικών πετρωμάτων του λατομείου Ξυλοφάγου της Κύπρου ως πληρωτικών υλικών

 

498. Αγόρος Βασίλειος

Δοκιμές κάμψεως τριών σημείων σε νέα μη εμπορική μηχανή με σύστημα καταγραφής των ανηγμέων παραμορφώσεων

 

497. Παππάς Χρίστος

Δυνατότητα αξιοποίησης παραπροϊόντων διαβασικών πετρωμάτων περιοχής Σταυροβουνίου της Κύπρου ως πυρίμαχνω υλικών

 

496. Καραπαναγιώτη Ακριβή

Μελέτη ποιοτικών χαρακτηριστικών εδαφών Δ. Κρήτης για χρήση τους ως δομικά υλικά βιοκλιμτικών κατασκευών


Έτος 2012

 

495. Μαράκης Ιωάννης

Διερεύνηση δυνατότητας παρασκευής κεραμικών μαζών από ιπτάμενη τέφρα του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ για την παραγωγή φίλτρων

 

494. Θεοφανοπούλου Άννα

Συσχέτιση χαρακτηριστικών βραχομάζας σε επιφανειακές και υπόγειες ανατινάξεις

 

493. Σαμιώτης Εμμανουήλ

Μοντελοποίηση και υπολογισμός αποθεμάτων του λιγνιτικού κοιτάσματος Λακκιάς Δ. Μακεδονίας

 

492. Οικονόμου Γεώργιος

Μοντελοποίηση και υπολογισμός αποθεμάτων του λιγνιτικού κοιτάσματος Λακκιάς Δ. Μακεδονίας

 

491. Βελεγράκη Μαρία

Παραμετρική διερεύνηση σχεδιασμού φράγματος τελμάτων με αριθμητικές μεθόδους

 

490. Καραχάλιος Ιωάννης

Εξευγενισμός ντίζελ καταλυτικής προέλευσης (LCO) με εκχύλιση

 

489. Πατσαλίδης Κυριάκος

Ανάπτυξη λογισμικού προσομοίωσης μελετών PVT με χρήση κυβικών καταστατικών εξισώσεων

 

488. Κόφφα Χρυσοστόμη

Διερεύνηση καταλληλότητας γεωυλικών από τον μανδύα αποσάθρωσης φυλλιτικών για την κατασκευή τάπητα σε ΧΥΤΑ

 

487. Εμμανουηλίδης Σταμάτης

Μελέτη διαστασιακών ιδιοτήτων προϊόντων ημισυνεχούς λειοτρίβησης σερπεντίνη και χαλαζία

 

486. Κισκήρα Κυριακή

Μελέτη θραύσης υλικών και πετρωμάτων από αυτοσχέδιο φυγοκεντρικό σπαστήρα

 

485. Παγκράτη Παγκράτης

Συμβολή της τρισδιάστατης ηλεκτρικής τομογραφίας και ανάλυση των επιφανειακών κυμάτων στον σχεδιαμό λιμνοδεξαμενής στο οροπέδιο Ομαλού Ν. Χανίων

 

484. Ευθυμίου Μαρία

Γεωφυσική διασκόπηση με γεωραντάρ στον αρχαιολογικό χώρο των Απτέρων Ν. Χανίων

 

483. Γριζιώτη Αναστασία

Έλεγχος συμβατότητας συνθετικών κονιαμάτων με τους δομικούς λίθους του ενετικού φρουρίου Κούλε

 

482. Δασκαλάκη Αικατερίνη

Συγκριτική ανάλυση μεθόδων ελεγχόμενης ανατίναξης σε επιφανειακά και υπόγεια μέτωπα

 

481. Βλάχου Αντιγόνη

Βελτιστοποίηση χωροθέτησης κόμβου ταινιοδρόμων σε επιφανειακά λιγνιτωρυχεία συνεχούς λειτουργίας

 

480. Μπαρμποπούλου Ευφημία

Έλεγχος δονήσεων από ανατινάξεις διάνοικης οδικής σήραγγας στα Τέμπη και διαχείριση κινδύνου επιπτώσεων σε αρχαιολογικής σημασίας μνημείο

 

479. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

Θέρμανση-ψύξη βιοκλιματικού οικισμού Σοφάδων "Το πλίθινο χωριό" με γεωθερμικές αντλίες θερμότητας. Τεχνοοικονομική μελέτη και σύγκριση αποδοτικότητας σε σχέση με συμβατικά καύσιμα

 

478. Κεχαγιάς Κωνσταντίνος

Σύγκριση αποτελεσμάτων συμβατικής τριαξονικής δοκιμής και πολυεπίπεδης τριαξονικής δοκιμής σε μαργαϊκό ασβεστόλιθο

 

477. Σκετόπουλος Θεόδωρος

Μελέτη παραγωγής πετρελαϊκών ρευστών από υπόγειους ταμιευτήρες με χρήση υπολογιστικού μοντέλου τύπου τανκ.

 

476. Οικονόμου Αλέξανδρος

Σχεδιασμός και κατασκευή τροχήλατης ανυψωτικής διάταξςη με βραχίονα

 

475. Κουφόπουλος Γεώργιος

Συμβολή γεωφυσικών μεθόδων στην επίλυση γεωτεχνικών προβλημάτων. Παραδείγματα από την Αν. Κρήτη

 

474. Παρασύρης Σταύρος

Στατιστική ανάλυση ατυχημάτων στη μεταλλευτική βιομηχανία

 

473. Φουντουλάκης Χαράλαμπος

Σχεδιασμός απόθεσης στείρων υλικών λιγνιτωρυχείου ανοικτής εκσκαφής

 

472. Καρνέζης Παναγιώτης

Μελέτη της σεισμικότητας στην περιοχή Μεσσαράς με τη χρήση τοπικού δικτύου σεισμογράφων και διεθνών καταλόγων σεισμών

 

471. Γανταδάκη Άννα

Γεωφυσική διασκόπηση με τη μέθοδο της ηλεκτρικής τομογραφίας σε χώρο ανέγερσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του τμήματος ΜΗΠΕΡ του Πολυτεχνείου Κρήτης

 

470. Τουρής Χρήστος

Διερεύνηση της επίδρασης της μίξης ντίζελ με βιοντίζελ στις ιδιότητες του τελικού καυσίμου

 

469. Γκίκα Όλγα

Φωτογραμμετρική αποτύπωση μετώπων εκσκαφής μορφής πρανών

 

468. Συνατσάκη Αλκυόνη

Διερεύνηση καταλληλότητας αργιλομαργαϊκού σχηματισμού για την κατασκευή τάπητα σε ΧΥΤΑ

 

467. Σπυροπούλου Μαρία

Παραγωγή κρυσταλλικού θειικού μαγνησίου από μαγνησιούχα ορυκτά

 

466. Κώνστας Ιωάννης

Αριθμητική προσομοίωση υποστήριξης σήραγγας με κοχίες σε ελαστικό και ελαστοποιημένο μέσο

 

465. Διακρούσης Στυλιανός-Γεράσιμος

Μελέτη συμπεριφοράς κονιαμάτων από συνθετικό λαρνίτη και πορτλανδίνη με διαβαθμισμένη χαλαζιακή άμμο

 

464. Τσισκάκη Ευφροσύνη

Βιοαποδόμηση πετρελαϊκών υδρογονανθράκων σε θαλάσσιο περιβάλλον


Έτος 2011

 

463. Μανατάκη Μερόπη

Συμβολή του γεωραντάρ στη χαρτογράφηση θαμμένων αρχαιοτήτων-Εφαρμογή στον αρχαιολογικό χώρο Άπτερας Ν. Χανίων

 

462. Λαζαρόπουλος Αθανάσιος

Διερεύνηση του μηχανισμού αστοχίας σε επίχωμα οδοποιίας

 

461. Σπηλιάδης Δημήτριος

Αξιολόγηση δονημετρικών δεδομένων από υδρόφωνα εντός διατρήματος

 

460. Μπαρλιάκος Ευθύμιος

Σχεδιασμός εκμετάλλευσης βωξιτικού κοιτάσματος

 

459. Ζαχαρόπουλος Χαρίλαος

Υπολογισμός αποθεμάτων και σχεδιασμός προσπέλασης βωξιτικού κοιτάσματος

 

458. Μπατάλας Θεοχάρης

Υπολογισμός αποθεμάτων και σχεδιασμός εκμετάλλευσης σιδηρονικελιούχου κοιτάσματος

 

457. Μυλωνάκη Δέσποινα

Μελέτη ευαισθησίας βασικών ιδιοτήτων PVT πετρελαίων ως προς τις θερμοδυναμικές ιδιότητες βαρέων συστατικών

 

456. Παπαχρήστος Ευθύμιος

Τρισδιάστατη αριθμητική διερεύνηση εντατικοπαραμορφωσιακού πεδίου σήραγγας σε ημίσκληρα πετρώματα

 

455. Ράπτη Αικατερίνη

Συγκριτική αξιολόγηση αναλυτικών μεθοδολογιών προσδιορισμού αζωενώσεων σε μεσαία και βαριά πετρελαϊκά κλάσματα

 

454. Αβαγιανός Αλέξανδρος

Συμβολή σεισμικών μεθόδων στον γεωτεχνικό χαρακτηρισμό των γεωλογικών σχηματισμών της Β' φάσης των κτηρίων ΜΗΠΕΡ ΠΚ

 

453. Μωραΐτη Ασημίνα

Συγκεντρώσεις βαρέων και τοξικών μετάλλων με έμφαση στον υδράργυρο σε δείγματα από την περιοχή των Χανίων. Διερεύνηση ανθρωπογενούς προέλευσης

 

452. Ζαννετίδης Σταμάτιος

Απεικόνιση των αμμολίθων στην περιοχή Ελαφονησίου Ν. Χανίων με γεωφυσικές μεθόδους

 

451. Μπρόκος Γεώργιος

Παραμετρική διερεύνηση υποστήριξης σήραγγας σε διαφορετικούς εδαφικούς σχηματισμούς

 

450. Γράβαλος Χρήστος

Διερεύνηση παραμέτρων που επηρεάζουν το κόστος διακίνησης υλικών σε υπαίθριες εκμεταλλεύσεις

 

449. Ελ Χατίμπ Ντιάνα

Μετρήσεις σημείου ανάφλεξης και χαρακτηριστικών καύσης διαφόρων βιοκαυσίμων και των μιγμάτων τους με λιγνίτη μέσω μεθόδων θερμικής ανάλυσης

 

448. Στρούμπου Ισμήνη

Προσδιορισμός προέλευσης οργανικών ρύπων στην πόλη των Χανίων με ανάλυση του οργανικού περιεχομένου δειγμάτων σκόνης

 

447. Νικολαΐδης Νικόλας

Αξιολόγηση ποιοτιών χαρακτηριστικών ασβεστολιθικών πετρωμάτων Κύπρου ως προς την καταλληλότητά τους για παραγωγή υδραυλικής ασβέστου

 

446. Κουτσογιαννόπουλος Ιωάννης

Μελέτη μικρομετακινήσεων εδάφους στη Δ. Κρήτη με χρήση διαφορικής συμβολομετρίας

 

445. Τρίχος Δημήτριος

Ορυκτολογική μελέτη και δοκιμές εμπλουτισμού σιδηρομεταλλεύματος από την περιοχή Σκινέ Ν. Χανίων

 

444. Τσολάκης Δημήτριος

Παραμετρική διερεύνηση ευστάθειας πρανών φραγμάτων τελμάτων

 

443. Θεοχάρης Επαμεινώνδας

Πειραματική διερεύνηση μηχανικών ιδιοτήτων ωμοπλίνθων

 

442. Τσαπικούνη Καλλιόπη

Εφαρμογή διαγραμμάτων ΤΤΤ στη μελέτη κεραμικών της εποχής του χαλκού από την Αίγινα

 

441. Ζερβοπούλου Σταυρούλα

Πειραματικός προσδιορισμός του συντελεστή απόκλισης Ζ μειγμάτων υγρών υδρογονανθράκων με μεθάνιο

 

440. Κλεάνη Καρολίνα

Τρισδιάστατη γεωλογική προσομοίωση φωσφορούχων σχηματισμών της Ιονίου Ζώνης στην Ήπειρο

 

439. Μπικουβαράκη Μαρία

Συμβολομετρία Radar στην παρακολούθηση υψομετρικών παραμορφώσεων εδάφους

 

438. Πογαρίδου Ελένη

Κατανομή του φορτίου κρυσταλλικής δομής σμεκτιτών σε μπεντονίτη της Μήλου

 

437. Κουρουκλής Αθανάσιος

Προσδιορισμός αξιοπιστίας μοντέλων γεωειδούς μέσω κινηματικού προσδιορισμού της θαλάσσιας στάθμης με GPS με εφαρμογή στη βαθμονόμηση δορυφόρων αλτιμετρίας

 

436. Πράσινος Νικόλαος

Συγχώνευση δορυφορικών εικόνων LANSAT και QUICKBIRD

 

435. Ρίβα Βασιλική

Ικανότητα ενεργών υλικών για απομάκρυνση φαινολών από συνθετικά διαλύματα

 

434. Γκουβέρης Νικόλαος

Θερμομηχανική προσομοίωση μονολιθικής υποστήριξης σκυροδέματος σε υπόγειο άνοιγμα

 

433. Χατζηγεωργίου Μιχαήλ

Εφαρμογή μεθόδων επεξεργασίας γεωραντάρ για τον εντοπισμό θαμμένων ανθρωπογενών δομών

 

432. Παπαζάχος Ιωάννης

Μελέτη της σεισμικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης με χρήση δεδομένων του σεισμολογικού δικτύου EGELADOS

 

431. Κουλουμά Νέδη

Γεωφυσική διασκόπηση στην Ιόνια Οδό με τη μέθοδο της ηλεκτρικής τομογραφίας

 

430. Σκούρας Γεώργιος

Συμβολή της σεισμικής και ηλεκτρικής τομογραφίας για τον σχεδιασμό λιμνοδεξαμενής στο οροπέδιο του Ομαλού Χανίων

 

429. Θαλασσινάκης Ιωάννης

Διερεύνηση αστοχίας σε αποθέσεις στείρων υλικών λιγνιτωρυχείου του ΛΚΔΜ

 

428. Παπαλουκάς Νικόλαος

Χαρακτηρισμός εδάφους (ευρωκώδικας) με τις μεθόδους σεισμικής τομογραφίας και ανάλυσης επιφανειακών κυμάτων. Εφαρμογή στην περιοχή Ακρωτηρίου (νέο κατάστημα Χαλκιαδάκη) και στην Πολυτεχνειούπολη

 

427. Σκάρου Μαρία

Διερεύνηση απομάκρυνσης φαινολών από υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων με χρήση ενεργών υλικών

 

426. Καραγιάννης Χρήστος

Συμβολή της ηλεκτρικής και σεισμικής τομογραφίας στη δημιουργία τρισδιάστατου προκαταρκτικού γεωλογικού μοντέλου

 

425. Καμπιτάκη Όλγα

Χρήση διαπερατών ενεργών φραγμών για την απορρύπανση εκχυλισμάτων

 

424. Πασιπουλαρίδης Παύλος

Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας

 

423. Σουλτανά Αθανασία

Αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών εδαφών περιοχής Καρδίτσας-Τρικάλων ως προς την καταλληλότητά τους για εφαρμογές δομικών στοιχείων βιομηχανικής αρχιτεκτονικής

 

422. Μιχελάκης Μενέλαος

Τρισδιάστατη λιθοστρωματογραφική προσομοίωση του κοιτάσματος υδρογονανθράκων του Πρίνου


Έτος 2010

 

421. Αποστόλου Τριάδα

Γεωχημική μελέτη πιθανών μητρικών σχηματισμών μεθανίου στη λεκάνη Μεσσαράς Ηρακλείου

 

420. Ιερωνυμάκης Γεώργιος

Συμβολή των μεθόδων σεισμικής διάθλασης και ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης στη μελέτη νεογενών σχηματισμών στην περιοχή Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου

 

419. Βλαχοδημητρόπουλος Αλέξιος

Σεισμική και ηλεκτρική τομογραφία στο όρος Κλάκοβα Αιτωλοακαρνανίας

 

418. Παρασχούδης Παναγιώτης

Σεισμική και ηλεκτρική τομογραφία στο όρος Κλάκοβα Αιτωλοακαρνανίας

 

417. Χειμωνίδου Αικατερίνη

Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων σχεδιασμού υπογείων ανατινάξεων

 

416. Καντσού Παρασκευή

Μέτρηση φορτίου κρυσταλλικής δομής σμεκτιτών σε ελληνικούς μπεντονίτες

 

415. Δημητρίου Μίνα

Εμπλουτισμός χρυσοφόρου μεταλλεύματος μαγγανίου

 

414. Κούτση Δήμητρα

Παραμετρική διερεύνηση ευστάθειας χωμάτινων φραγμάτων λόγω απότομης πτώσης της στάθμης του ταμιευτήρα

 

413. Κοτζακουλάκης Κωνσταντίνος

Γεωχημικός χαρακτηρισμός και ταξινόμηση αργών πετρελαίων με βάση την ανάλυση του ελαφρού κλάσματος (<210οC)

 

412. Μπουζιάκας Αθανάσιος

Παραμετρική διερεύνηση φέρουσας ικανότητας πασσάλων εδραζομένων σε αμμώδη και αργιλικά ορυκτά

 

411. Σαγκιώτη Κυριακή

Συμβολή της ηλεκτρικής και σεισμικής τομογραφίας στη μελέτη του φαινομένου της υφαλμύρωσης στα Φαλάσαρνα Χανίων

 

410. Διαμαντόπουλος Φώτιος

Εφαρμογές γεωθερμίας χαμηλής ενθαλπίας στην περιοχή Αλεξάνδρειας Νομού Ημαθείας

 

409. Κρομμυδούσας Πέτρος

Επίδραση της ορυκτολογικής σύστασης και της μικροδομής των πετρωμάτων στην αντοχή και στην ανίστασή τους στη διάτρηση

 

408. Ττάνου Καλλισθένη

Συνδυασμένη γεωφυσική έρευνα στον αρχαιολογικό χώρο της Λυττού, Καστελίου Πεδιάδος

 

407. Παπαδόπουλος Στυλιανός

Παράμετροι απόδοσης εξοπλισμού συνεχούς λειτουργίας σε επιφανειακά λιγνιτορυχεία

 

406. Φράγκος Αναστάσιος

Γεωλογική μελέτη νεογενούς σχηματισμού στη Δ. Κρήτη με έμφαση στην ανίχνευση χρυσού στο ψαμμιτικό κλάσμα ιλυολιθικής ακολουθίας

 

405. Βαρβάρης Ιωάννης

Πειραματική διερεύνηση της δυνατότητας παραγωγής αυτοσυμπυκνούμενου μικροσκυροδέματος από λεπτομερή λατομικά παραπροϊόντα

 

404. Μάντζα Αικατερίνη

Μείωση εκπομπών CO2 με εφαρμογή μεθόδων εμπλουτισμού

 

403. Μακράκης Ιωάννης

Ορυκτολογική μελέτη δειγμάτων από τη γεώτρηση ΡΒ-26 του ταμιευτήρα πετρελαίου του Πρίνου

 

402. Παπαδόπουλος Δευκαλίων

Συμβολή των γεωηλεκτρικών μεθόδων στη μελέτη του φαινομένου της υφαλμύρωσης στα Φαλάσαρνα Χανίων

 

401. Αθανασιάδου Χρυσούλα

Μελέτη της επίδρασης σκληρών σχηματισμών που απαντώνται στα υπερκείμενα του Νοτίου πεδίου του ΛΚΔΜ. Μεθοδολογία υπολογισμού της χωρικής τους κατανομής

 

400. Χατζηευστρατίου Βασίλειος

Διερεύνηση της σκοπιμότητας μετατροπής υπαίθριας εκμετάλλευσης αδρανών υλικών σε υπόγεια

 

399. Ανδρονικίδης Δημοσθένης

Ανάκτηση λιγνίτη από απορρίμματα εκσκαφέων Μεγαλόπολης

 

398. Ιεροδιακόνου Κωνσταντίνος

Αριθμητική διερεύνηση συμπεριφοράς λίθων εμποτισμένων με στερεωτικές ρητίνες

 

397. Αδάμ Σμαράγδα

Προσδιορισμός ποσοστού τέφρας σε λιγνίτες με φασματομετρία ακτίνων Χ και χρήση της έντασης Compton

 

396. Αποστολίδου Τζωρτζίνα-Μέλπω

Λεπτομερής απεικόνιση βαθέων καρστικών δομών στο οροπέδιο του Ομαλού με τη μέθοδο της ηλεκτρικής τομογραφίας

 

395. Μουρουζίδης Θωμάς

Αξιοποίηση αγροτικών και αγροτοβιομηχανικών υπολειμμάτων για παραγωγή ενέργειας σε πρότυπη μονάδα καύσης

 

394. Χαλδέζος Ιωάννης

Σχεδιασμός γεωθερμικής εφαρμογής οικιακού συστήματος θέρμανσης-ψύξης και παροχής ζεστού νερού με γήινους εναλλάκτες θερμότητας σε οικία 200 τ.μ. στην Κηφισιά Αττικής

 

393. Mahmoud Rami

Πειραματικός προσδιορισμός του συντελεστή συμπιεστότητας Ζ μιγμάτων αερίων υδρογονανθράκων με υψηλή περιεκτικότητα CO2 και Ν2

 

392. Τσιλιγιάννη Σπυριδούλα

Επεξεργασία των δεδομένων του σεισμολογικού δικτύου EGELADOS για τη μελέτη σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή Δ. Κρήτης τον Ιανουάριο του 2006


Έτος 2009

 

391. Καρακωστής Δημήτριος

Αποσκλήρυνση υφάλμυρου νερού με την μέθοδο της νανοδιήθησης

 

390. Κλάδου Ιωάννα

Διερεύνηση καμπύλης απόκρισης πετρώματος βάσει κριτηρίου Hoek-Brown

 

389. Τσιρογιάννης Παναγιώτης

Συμβολή της δισδιάστατης και τρισδιάστατης γεωηλεκτρικής τομογραφίας στον εντοπισμό εγκοίλων. Εφαρμογή στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Χανίων

 

388. Σαλτογιάννης Βασίλειος

Σχεδιασμός επιφανειακής εκμετάλλευσης σιδηρονικελιούχου κοιτάσματος στην περιοχή Κολοκοτρώνη Καστοριάς

 

387. Σαξιώνη Σέβη

Απεικόνιση καρστικών δομών στο οροπέδιο του Ομαλού με τις μεθόδους σεισμικής τομογραφίας και ανάλυσης επιφανειακών κυμάτων

 

386. Μπουζάς Δημήτριος

Μέθοδος υπόγειας εκμετάλλευσης υψηλής παραγωγικότητας κοιτάσματος χρυσού

 

385. Κελέρμενος Ιωάννης

Σχεδιασμός έργων υπόγειας εκμετάλλευσης βωξίτη στην περιοχή Παρνασσός-Γκιώνας

 

384. Αγγελάκης Βασίλειος

Απομάκρυνση βαρέων μετάλλων από υγρά απόβλητα με τη χρήση ενεργών υλικών

 

383. Προκοπάκης Μιχαήλ

Σύγχρονες γεωδαιτικές μέθοδοι για τον υπολογισμό όγκου χωματισμών και τη δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου εδάφους

 

382. Μπίσα Στεφανία

Γεωφυσική διασκόπηση με τη μέθοδο του γεωραντάρ στα υπεδάφια τμήματα των βυζαντινών τειχών της πόλης των Χανίων

 

381. Ανδρικόπουλος Δημήτριος

Συμβολομετρία Radar και εφαρμογές στις Γεωεπιστήμες

 

380. Καραβίτης Δημήτριος

Αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς

 

379. Κούκνης Επαμεινώνδας-Αντώνιος

Εμπλουτισμός μεταλλεύματος βωξίτη Παρνασσού Γκιώνας

 

378. Στεφάνου Ιάκωβος

Μελέτη ποιοτικών χαρακτηριστικών διαβασικών πετρωμάτων Παρεκκλησιάς Κύπρου για χρήση τους ως αδρανή υλικά σε σκυρόδεμα

 

377. Παγάνης Λεωνίδας

Μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς ινοπλισμένου σκυροδέματος με πιθανές εφαρμογές στην υποστήριξη υπόγειων τεχνικών έργων

 

376. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος

Σχεδίαση γεωθερμικής εφαρμογής οικιακού συστήματος θέρμανσης, ψύξης, παροχής ζεστού νερού με γήινους εναλλάκτες θερμότητας και σύγκριση κόστους με συμβατικά μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

 

375. Μαργαρίτης Γεώργιος

Γεωλογική μελέτη για την ανίχνευση και τον εντοπισμό ιχνών χρυσού σε ιλυόλιθους του Νεογενούς στη Δυτική Κρήτη

 

374. Βλάχος Νικηφόρος

Μελέτη θορύβου σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας πετρελαίου

 

373. Δέδε Κυριακή

Συγκριτική ενεργειακή και περιβαλλοντική αξιολόγηση συμβατικών και εναλλακτικών καυσίμων

 

372. Δαλαμαρίνης Παναγιώτης

Υπολογιστικά μοντέλα και πειραματική επαλήθευση για τη ρεολογία και την πτώση πίεσης πολφών γεώτρησης σε σύστημα προσομοίωσης οριζόντιας γεώτρησης

 

371. Βλάσσης Ιωάννης-Γρηγόριος

Γεωφυσική διασκόπηση στον αρχαιολογικό χώρο των Απτέρων

 

370. Κωνσταντάς Ιωάννης

Μοντελοποίηση εντατικο-παραμορφωσιακού πεδίου κατά την προχώρηση σήραγγας με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων

 

369. Σεραφείμ Βασίλειος

Μελέτη σταθεροποίησης βαρέων μετάλλων σε τέφρες λιγνιτών με επίδραση θειϊκού σιδήρου και ώχρας

 

368. Μενάγιας Γεράσιμος

Σεισμική διασκόπηση στο οικόπεδο του παλαιού εργοστασίου της ΑΒΕΑ, Χανιά

 

367. Κρεωνά Αγγελική

Τεχνολογική και περιβαλλοντική αναβάθμιση λιγνιτών Πτολεμαϊδας με εκλεκτική λειοτρίβηση

 

366. Τσέλιου Μαρία

Διερεύνηση δυνατοτήτων παρασκευής κεραμικών μαζών από ιπτάμενη τέφρα του ΑΗΣ Αχλάδα-Μελίτη για την παραγωγή φίλτρων

 

365. Βλαμίδης Αθανάσιος

Γεωχημική-ορυκτολογική μελέτη του παλυγκορσκίτη της περιοχής Βεντζίων Γρεβενών

 

364. Βογιατζή Στεφανία

Χαρακτηρισμός πετρωμάτων με μη καταστροφικές μεθόδους

 

363. Κωσταρέλης Κωνσταντίνος

Γεωηλεκτρική διασκόπηση στην περιοχή Στύλου Αποκορώνου Χανίων

 

362. Μάρρας Ηλίας

Παρουσίαση και ερμηνεία γεωφυσικών δεδομένων γεωραντάρ με τη χρήση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών. Εφαρμογή στα ενετικά τείχη της πόλης των Χανίων

 

361. Μελίδης Κωνσταντίνος

Γεωφυσική διασκόπηση στο λιγνιτωρυχείο Αμυνταίου

 

360. Τάνος Στέργιος

Ανάκτηση μαγνησίτη από το λεπτομερές κλάσμα του εξορυσσόμενου μεταλλεύματος Χαλκιδικής


Έτος 2008

 

359. Τσούσης Νικόλαος

Σεισμική τομογραφία στο τμήμα Λυγαριά-Περιβόλι του οδικού άξονα Ε-65

 

358. Πουλάκης Παναγιώτης

Συγκριτική αξιολόγηση πετρελαίων από διαφορετικούς σχηματισμούς της Λεκάνης του Πρίνου με μεθόδους Οργανικής Γεωχημείας

 

357. Αμαργιανιτάκη Μαρία

Προσδιορισμός και μελέτη οργανικού και ανόργανου θείου σε ελληνικούς λιγνίτες

 

356. Στάθη Ιωάννα

Εργαστηριακή παραγωγή και χαρακτηρισμός βιοντήζελ από βιομηχανικά έλαια

 

355. Φουντοραδάκης Σταύρος

Εργαστηριακή παρασκευή ενεργού άνθρακα από ελληνικούς λιγνίτες και αξιολόγησή του ως προσροφητικού αερίων ρύπων

 

354. Γιαννακοπούλου Σανιώ

Διερεύνηση της επίδρασης των περιορισμών για τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα στην εκμεταλλευσιμότητα των ελληνικών λιγνιτικών κοιτασμάτων

 

353. Πότση Γεωργία

Τεχνικές υδρογεωτρήσεων - Επίδραση εξωγενών παραμέτρων στους πολφούς υδρογεωτρήσεων

 

352. Δημόπουλος Νικόλαος

Κατανομή ανακτώμενου και ολικού χρυσού σε ιζήματα από στρωματογραφικές ακολουθίες του νεογενούς της Δυτικής Κρήτης

 

351. Παναγιωταρά Ελένη-Μαρία

Εμπλουτισμός λατερίτη με φυσικές και χημικές διεργασίες

 

350. Μπούμπα Κωνσταντίνα

Η επίδραση της παιπάλης στην ποιότητα του σκυροδέματος

 

349. Αργύρης Κωνσταντίνος

Γεωφυσική διασκόπηση στο τμήμα Λυγαριά-Περιβόλι του οδικού άξονα Ε65

 

348. Σμπόνια Κωνσταντίνα

Αρχική εκτίμηση του κύκλου ζωής του μαρμάρου

 

347. Πετρόπουλος Νικόλαος

Αξιολόγηση δεδομένων ανατινάξεων του ορυχείου Νοτίου Πεδίου

 

346. Πατσούλης Γεώργιος

Ποσοτική εκτίμηση της τραχύτητας ασυνεχειών των πετρωμάτων με τη βοήθηεια πειραματικών μεθόδων και της γεωστατιστικής

 

345. Σάκουλα Ευαγγελία

Γεωφυσική διασκόπηση στο χώρο στάθμευσης του κτιρίου της διοίκησης του Πολυτεχνείου με τη μέθοδο του γεωραντάρ

 

344. Παπαδάκη Μαρία

Γεωχημική μελέτη αποβλήτων μεικτών θειούχων περιοχής BOR Σερβίας

 

343. Ταυρής Κωνσταντίνος

Τρισδιάστατη κατανομή ανυδρίτη και γύψου στο γυψορυχείο στην περιοχή Αλτσί της Ανατολικής Κρήτης

 

342. Νικηφοράκη Καλλιόπη

Καταλληλότητα ασβεστολιθικών πρώτων υλών περιοχών Κρήτης για παραγωγή υδραυλικών κονιών και τεχνολογία παρασκευής τους

 

341. Σαμαρτζή Μαρία

Αναλογικά πειράματα μελέτης σχηματισμού ρηγμάτων σε μεγάλα βάθη

 

340. Τσαφάς Κωνσταντίνος

Διερεύνηση σύνθεσης ανοργάνων πολυμερών από ιπτάμενη τέφρα

 

339. Παρασκευάς Ευθύμιος

Απεικόνιση υπόγειων δεξαμενών με τη μέθοδο γεωραντάρ

 

338. Ιστάντσο Χρήστος

Πειραματική διερεύνηση συμπεριφοράς σε κάμψη μαρμάρου Διονύσου

 

337. Ασπρούδη Σοφία

Ποιοτικά χαρακτηριστικά λεπτομερών λατομικών παραπροϊόντων και διερεύνηση των δυνατοτήτων χρήσης τους

 

336. Ιωαννίδης Παναγιώτης

Απεικόνιση θαμμένων αρχαιοτήτων με γεωφυσικές μεθόδους υψηλής ευκρίνειας στον αρχαιολογικό χώρο της Ιτάνου Λασιθίου

 

335. Μπούκας Δημήτριος

Μελέτη της επίδρασης φορτίου κρυσταλλικής δομής σμεκτιτών στο δείκτη διόγκωσης και στο όριο υδαρότητας μπεντονιτικών αργίλων

 

334. Κιλμπασάνης Σεβαστός

Τρισδιάστατο γεωλογικό μοντέλο μεταλπικών σχηματισμών στην περιοχή Αρκαλοχωρίου Κεντρικής Κρήτης

 

333. Τσιβουράκης Εμμανουήλ

Σχεδιασμός εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών στην περιοχή Φονέ Αποκορώνου

 

332. Θανοπούλου Παναγιώτα

Θέρμανση-ψύξη ξενοδοχειακού συγκροτήματος με γεωθερμικές αντλίες θερμότητας. Τεχνικο-οικονομική μελέτη και σύγκριση αποδοτικότητας σε σχέση με συμβατικά καύσιμα

 

331. Καραμπίνος Ευστράτιος

Γεωηλεκτρική διασκόπηση στα Διυλιστήρια Ασπροπύργου

 

330. Σαλπιγγίδου Νίνα

Η επίδραση των ανόργανων συστατικών του χαρτοπολτού στη συμπεριφορά του κατά την πυρόλυση και καύση

 

329. Μαράτου Ευαγγελία

Αξιολόγηση φυσικοχημικών χαρακτηριστικών διακοσμητικών πετρωμάτων

 

328. Καλλέργη Μαρία

Θέματα ασφάλειας που σχετίζονται με τη διαχείριση των εκρηκτικών υλών σε λατομεία. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού

 

327. Μούγιου Βασιλική

Τρισδιάστατη ηλεκτρική τομογραφία στον αρχαιολογικό χώρο Απτέρας Χανίων

 

326. Καραπαναγιώτης Δημήτριος

Εντατικοπαραμορφωσιακή ανάλυση δίδυμων σηράγγων στη θέση Βρασνά Βορείου Ελλάδος

 

325. Σταθάκης Σταύρος

Ανάπτυξη μεθοδολογιών ανάλυσης πετρελαϊκών ρύπων στο περιβάλλον και εφαρμογή τους σε επιλεγμένες περιοχές του Ν.Χανίων

 

324. Λυρώνης Κωνσταντίνος

Σύνθεση και ιδιότητες γεωπολυμερών από σκωρία μεταλλουργίας υάλου

 

323. Παπαγιάννη Αγγελική

Γεωφυσική διασκόπηση με τη μέθοδο της σεισμικής τομογραφίας για τη δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης στο Εθνικό Στάδιο Χανίων

 

322. Κικιρίκου Αφροδίτη

Γεωφυσική διασκόπηση με τη μέθοδο του γεωραντάρ στα Διυλιστήρια Ασπροπύργου


Έτος 2007

 

321. Καστρινάκης Σταμάτιος

Σεισμική τομογραφία για την εκτίμηση της ταχύτητας διάδοσης διαμήκων και εγκαρσίων κυμάτων στην περιοχή Φαράγγι Αποκορώνου Χανίων

 

320. Σταθογιάννη Φωτεινή

Ορυκτολογική εξέταση και δοκιμές εμπλουτισμού του σιδηρονικελιούχου μεταλλεύματος της περιοχής Κομνηνών Βερμίου

 

319. Βογιατζής Γεώργιος

Οργανική γεωχημική μελέτη της γεώτρησης ΡΒ-65 του ταμιευτήρα πετρελαίου του Πρίνου

 

318. Βάχλας Γεώργιος

Τρισδιάστατο γεωλογικό μοντέλο του κοιτάσματος γύψου και ανυδρίτη στη θέση Αλτσί της επαρχίας Σητείας στην Ανατολική Κρήτη

 

317. Μανωλάς Φίλιππος

Μελέτη ευστάθειας εγκαταλελειμμένου υπόγειων έργων εκμετάλλευσης σμυρίδας της νήσου Νάξου

 

316. Τσουβάλα Κασσιανή

Διερεύνηση παραμέτρων συμπιεστότητας δοκιμίων άμμου

 

315. Θωμαΐδης Ευστράτιος

Διαφοροποίηση της σύστασης στα κοκκομετρικά κλάσματα ιπτάμενων τεφρών των ΑΗΣ Πτολεμαϊδας-Αμυνταίου

 

314. Θρασυβούλου Χαράλαμπος

Διερεύνηση της επίδρασης της μεθόδου συνεχούς επιφανειακής εξόρυξης στην ποιότητα του παραγόμενου ασβεστολίθου σε λατομείο της τσιμεντοβιομηχανίας Βασιλικού στην Κύπρο

 

313. Κωστόπουλος Δημήτριος

Διαπερατοί ενεργοί φραγμοί σκωρίας και ερυθράς ιλύος - Απομάκρυνση Cu και Mn από διαλύματα

 

312. Σοφατζίδη Μαρία

Βελτιστοποίηση διάταξης διατρημάτων σε υπόγεια εκμετάλλευση κοιτάσματος βωξίτη

 

311. Παπαδάκη Ζωγραφιά-Μαρία

Μοντελοποίηση συσκευών φόρτισης που χρησιμοποιούνται σε δοκιμές ανεμπόδιστης θλίψης

 

310. Μπαζδάνης Γεώργιος

Σταθεροποίηση μικτών θειούχων αποβλήτων με χρήση ερυθράς ιλύος

 

309. Κουρκούτης Σπύρος

Μελέτη ευστάθειας και παραμορφώσεων βαθειάς εκσκαφής στο ορυχείο της Μαυροπηγής του Λ.Κ.Δ.Μ. με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων

 

308. Λιαρομμάτης Σπυρίδων

Αξιολόγηση των δυνατοτήτων χρησιμοποίησης αργιλοχωμάτων των περιοχών Ξηροκάμπι και Μετόχι Προκόπη του νομού Ρεθύμνου στη βιομηχανία παραδοσιακών κεραμικών

 

307. Σαρρής Χρήστος

Προμελέτη υπογείου εκμεταλλεύσεως σιδηρονικελιούχου μεταλλεύματος στη θέση Ψαχνά Ευβοίας

 

306. Σαγκριώτης Ιωάννης

Μακροπρόθεσμος προγραμματισμός εκμεταλλεύσεως επιφανειακών λατομείων ασβεστολίθου με τη βοήθεια βασικών αρχών της επιχειρησιακής έρευνας

 

305. Βαρδουλάκης Παύλος

Μελέτη ευστάθειας αβαθών σηράγγων με τη βοήθεια αναλογικής συσκευής και αναλυτικών μεθόδων

 

304. Παπαθανασίου Χριστίνα

Γεωφυσική έρευνα με τη μέθοδο της σεισμικής τομογραφίας στο Μοχό Ηρακλείου

 

303. Μίντζα Ανδριάνα

Μελέτη της επίδρασης της μίξης κλασμάτων στη διαμόρφωση του αριθμού οκτανίων τους

 

302. Τσάιμου Ανθή

Παραμετρική διερεύνηση ευστάθειας και παραμορφωσιμότητας πρανών σε επιφανειακές εκμεταλλεύσεις λιγνίτη με χρήση ελαστοπλαστικών μοντέλων

 

301. Αντωνιάδου Βαλεντίνη

Μελέτη και σχεδιασμός διηθητικών κλινών για τη συγκρότηση αιωρούμενων σωματιδίων αποβλήτων ελαιουργείων με χρήση ελληνικών λιγνιτών

 

300. Κοντιάδης Ιωάννης-Διονύσιος

Σύγκριση συμβατικών καυσίμων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή με οικονομικά – περιβαλλοντικά – κοινωνικά κριτήρια

 

299. Κατσιμίχα Δέσποινα

Προσρόφηση βαρέων τοξικών μετάλλων σε ελληνικούς λιγνίτες

 

298. Κανάκη Αγγελική – Γεωργία

Προσρόφηση βαρέων τοξικών μετάλλων σε ελληνικούς λιγνίτες

 

297. Φλωράτου Σάρρα

Παρασκευή πυρίμαχων μαζών από μίγματα ZnO2 με μπεντονίτη και προσδιορισμός των ιδιοτήτων τους

 

295. Φέγγος Γεώργιος

Χαρακτηρισμός βιοκλαστικού ασβεστολίθου περιοχής Αλφά Ρεθύμνου με επιτόπιες και εργαστηριακές μετρήσεις

 

295. Κουβελάς Μάριος

Χαρακτηρισμός βιοκλαστικού ασβεστολίθου περιοχής Αλφά Ρεθύμνου με επιτόπιες και εργαστηριακές μετρήσεις

 

294. Βλασταράς Νικόλαος

Γεωφυσική έρευνα για τον εντοπισμό γεωθερμικού πεδίου στο Ακρωτήρι Χανίων

 

293. Βιόπουλος Πολυχρόνης

Παραμετρική διερεύνηση εντατικής κατάστασης κατά τη διάνοιξη σήραγγας με τη μέθοδο της προπασσάλωσης οροφής

 

292. Γαμβρούδης Χρήστος

Διερεύνηση υδραυλικής συμπεριφοράς και ευστάθειας πρανών φράγματος Γαδουρά Ρόδου


Έτος 2006

 

291. Κοκκίδης Νικόλαος

Μελέτη της επίδρασης του χημισμού του αρχικού πετρώματος στη χημική σύσταση των σμεκτιτών που απαντούν στους μπεντονίτες

 

290. Τσαμάνδουρα Καλλιόπη

Μελέτη της προσρόφησης φυτοφάρμακου σε έδαφος θερμοκηπίου με προσθήκη λιγνίτη

 

289. Μπαλικτσής Αλέξανδρος

Αποτελεσματική διαχείριση και πρόληψη επιπτώσεων ανατινάξεων κοντά σε ευαίσθητες εγκαταστάσεις και δομές. Η περίπτωση της επέκτασης του ΑΗΣ Αθερινόλακκου Κρήτης

 

288. Μόσιαλος Βασίλειος

Μικροσεισμική δραστηριότητα στην κεντρική Κρήτη κατά τη χρονική περίοδο Φεβρουαρίου-Αυγούστου 2001

 

287. Παπακωνσταντίνου Δέσποινα

Ανάλυση ευστάθειας πρανούς της περιοχής Αγ.Φωκά της Κω με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων

 

286. Δεληγιαννίδου Παρασκευή

Αξιολόγηση γεωτρητικών δεδομένων για το ορυχείο Αμυνταίου

 

285. Χωροπανίτης Ιωάννης

Ανάλυση συνδυασμένης λειτουργίας καδοφόρου εκσκαφέα και ντιζελοκίνητου εξοπλισμού στο ορυχείο Νοτίου Πεδίου

 

284. Παπαδοπούλου Αρετή

Ανάπτυξη και αξιοποίηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα

 

283. Πιθαρούλης Μιχάλης

Ανάλυση υπολειμμάτων από καύση μιγμάτων λιγνίτη/αγροτικής βιομάζας σε ρευστοποιημένη κλίνη

 

282. Κυριαζής Εμμανουήλ

Γεωτεχνική έρευνα στην πόλη των Χανίων για τη θεμελίωση πολυώροφου κτιρίου

 

281. Μποτωνάκης Δημήτριος

Γεωφυσική διασκόπηση με τις μεθόδους της ηλεκτρικής τομογραφίας και του γεωραντάρ σε περιοχή ρυπασμένη από χλωριομένους υδρογονάνθρακες

 

280. Αντωνοπούλου Κωνσταντούλα

Γεωφυσική διασκόπηση με τις μεθόδους της ηλεκτρονικής τομογραφίας και του γεωραντάρ σε περιοχή ρυπασμένη από χλωριομένους υδρογονάνθρακες

 

279. Τρουλλινός Ευστράτιος

Η επίδραση της ανόργανης ύλης στη φυσική και χημική ενεργοποίηση λιγνίτη και βιομάζας

 

278. Αρχοντάκη Δέσποινα

Γεωηλεκτρική διασκόπηση στο φράγμα Τριών Ποταμών Ρεθύμνου

 

277. Δουραμάνης Μιχαήλ

Εφαρμογή του σχεδιαστικού πακέτου Autocad Land Development R2i στη μελέτη εκμετάλλευσης του λατομείου ασβεστολίθου Καμαρίου

 

276. Παπαδημητρίου Αικατερίνη

Πρότυπη σχεδίαση-μελέτη λατομείου μαρμάρου

 

275. Αλευράς Νικόλαος

Γεωηλεκτρική διασκόπηση για τον προσδιορισμό καρστικών δομών στο οροπέδιο του Ομαλού

 

274. Αρετάκης Νικόλαος

Αξιολόγηση υδρογεωτρήσεων με χρήση διαγραφιών

 

273. Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης

Γεωφυσική διασκόπηση με τη μέθοδο του γεωραντάρ για τον εντοπισμό καρστικών δομών στον Ομαλό Χανίων

 

272. Μαλλίνας Δημήτριος

Σχεδιασμός εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών στη θέση "Ύψωμα Κουμαρος" ΔΔ Παραβόλας Νομού Αιτωλοακαρνανίας

 

271. Σκανδαλάκης Αντώνιος

Εξομοίωση λειοτρίβησης χαλαζία και ασβεστολίθου σε διακτυλιόμυλο

 

270. Ιωαννίδης Βασίλειος

Οι προοπτικές της ελληνικής μεταλλουργικής βιομηχανίας αλουμινίου, χρυσού και νικελίου την επόμενη δεκαετία

 

269. Μυρμυγιάννης Ιωάννης

Μοντελοποίηση καρστικού σπηλαίου στα πλαίσια ανάδειξης και προβολής φυσικών πόρων

 

268. Παπαμεντζελοπούλου Αλεξάνδρα

Αξιολόγηση πρότυπων δοκιμών προσδιορισμού επικινδυνότητας και σταθεροποίησης αποβλήτων

 

267. Μπόμπας Χαράλαμπος

Αξιολόγηση αδρανών υλικών ως προς την καταλληλότητά τους για οδοποιϊα από την περιοχή μεταλλείων Βάβδου Χαλκιδικής

 

266. Χατζηστάμου Βασιλική

Χρήση ελληνικών λιγνιτών για τη ρύθμιση των ρεολογικών χαρακτηριστικών των πολφών γεωτρήσεων

 

265. Καλαφάτη Κωνσταντίνα

Εφαρμογή ανθρακικού ασβεστίου ως πληρωτικό διασταλτικό και χρωστικό (πιγμέντο) υλικό στη βιομηχανία χρωμάτων


Έτος 2005

 

264. Κουτσοθεοδώρου Ευφροσύνη

Μελέτη της πετρελαιοφόρου λεκάνης της Καβάλας με μεθόδους Οργανικής Γεωχημείας

 

263. Μιχαλόπουλος Γεώργιος

Προσδιορισμός της θραυστικής στοιβαρότητας του μαρμάρου Carrara

 

262. Μαντζούκας Χρήστος

Παρουσίαση υδρολογικού και υδρογεωλογικού ισοζυγίου της λεκάνης του Κερίτη ποταμού (Ν.Χανίων) και προτάσεων για τη βέλτιση διαχείριση του υδατικού δυναμικού της

 

261. Παπαδόπουλος Δημήτριος

Διερεύνηση της ακρίβειας του online αναλυτή που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ποιότητας του λιγνίτη στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης

 

260. Λιαράκος Ευάγγελος

Σεισμική ανάλυση υπόγειων τεχνικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα

 

259. Βαρδιδάκη Ανδρονίκη

Σεισμική διασκόπηση για τον εντοπισμό καρστικών δομών στο οροπέδιο του Ομαλού

 

258. Καζελίδου Αικατερίνη

Ανάκτηση προσχωματικού χρυσού με βαρυτομετρική μέθοδο

 

257. Παυλίδης Ανδρέας

Γεωμετρική διόρθωση και αξιολόγηση αεροφωτογραφιών

 

256. Αμιτζόγλου Παναγιώτης

Σύνθεση και ιδιότητες γεωπολυμερών από ιπτάμενη τέφρα

 

255. Καββαδάς Ευάγγελος

Θέματα ασφαλείας σε υπαίθρια ορυχεία - Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για τους εργαζομένους

 

254. Κατσιάδας Θωμάς

Μοντελοποίηση της ζώνης αγκύρωσης μεταλλικού αγκυρίου σε πέτρωμα

 

253. Τσουβάλα Σταυρούλα

Μελέτη συμπεριφοράς πετρωμάτων κατά την περιστροφική διάτρηση

 

252. Μπούνου Αικατερίνη

Εκτίμηση κινδύνου σε υπόγεια έργα

 

251. Αντωνίου Αντώνιος

Σχεδιασμός εκμετάλλευσης του λατομείου της Medcon Constructions Ltd

 

250. Γιαλαμάς Ευάγγελος

Συμβολή των γεωφυσικών μεθόδων σεισμικής διάθλασης και ηλεκτρικής τομογραφίας στην ολοκλήρωση μελέτης κατασκευής λιμνοδεξαμενής στην Κουντούρα Χανίων

 

249. Κόττας Γεώργιος

Αναβάθμιση εξορυσσόμενου λιγνίτη Πτολεμαϊδας με φυσικές και φυσικοχημικές μεθόδους

 

248. Μπαράκος Γεώργιος

Ελαστική ανάλυση σταδιακής εξόρυξης αβαθούς σήραγγας με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων

 

247. Μαρτίνη Σοφία

Έρευνα αποδέσμευσης και εμπλουτισμού νικελιούχου λατερίτη Ευβοίας

 

246. Ζώνιος Στέφανος

Παραμετρική ανάλυση διαδικασίας μεταφοράς τάσεων στο υπέδαφος λόγω επιφανειακών θεμελιώσεων


Έτος 2004

 

245. Βασιλείου Ανθούλα

Ανάπτυξη αλγορίθμου βασισμένου στην ασαφή λογική για τον καθορισμό των εκμεταλλεύσιμων λιγνιτικών στρωμάτων

 

244. Κουβάτα Αγγελική

Εκτίμηση της διαχρονικής εξέλιξης της ποιότητας του λιγνίτη που παράγεται από ορυχείο του Ν.Πεδίου της Πτολεμαϊδας

 

243. Τσούτσουβα Μαρία

Μελέτη εντατικοπαραμορφωσιακής ρηγματωμένων στερεών σωμάτων με τη μέθοδο των ασυνεχών μετατοπίσεων

 

242. Βάλλας Θωμάς

Ανάπτυξη αλγορίθμων και λογισμικού για την επίλυση τυπικών προβλημάτων της διάτρησης-ανατίναξης

 

241. Τσιουτσιουλικλή Ευδοκία

Μελέτη σύνθεσης νανοκόνεων Al2 O3 και TiO2 με τη χημική μέθοδο της διάλυσης-ζελανιτοποίησης

 

240. Ρούσση Ελένη

Ανάπτυξη και μελέτη των ιδιοτήτων κεραμικών οξειδίου του ψευδαργύρου (ZnO)

 

239. Ξηρουδάκης Γεώργιος

Εντατικοπαραμορφωσιακή ανάλυση συστημάτων υπόγειων ανοιγμάτων με τη μέθοδο συνοριακών στοιχείων

 

238. Μπούτζουκα Ζαχαρούλα

Συμβολή των γεωγραφικών συστημάτων στην ερμηνεία γεωφυσικών δεδομένων από τον αρχαιολογικό χώρο της Ιτάνου

 

237. Δασκαλάκη Βασιλεία

Αξιολόγηση ζεολιθικών τόφφων με σκοπό την αποσκλήρωση νερών

 

236. Σοφιάκη Ελευθερία

Ερμηνεία δεδομένων γεωραντάρ με μεθόδους ταξινόμησης (κ-μέσων τιμών και μέγιστης πιθανοφάνειας): Εφαρμογή σε περιβαλλοντικά προβλήματα

 

235. Μουγκοπέτρου Ευαγγελία

Γεωηλεκτρική διασκόπηση στο Τυμπάκι

 

234. Σαρρής Ερνέστος

Προσομοίωση ανατίναξης με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων

 

233. Μπραουδάκη Ειρήνη

Βραχομηχανική συμπεριφορά αλατούχων πετρωμάτων και εφαρμογή σε υπόγεια αίθουσα κονσέρτου

 

232. Γκογκίδου Δήμητρα

Διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ των δεικτών ταξινόμησης και των μηχανικών παραμέτρων του πετρώματος με τη χρήση πεπερασμένων διαφορών

 

231. Ζαχαράκη Δήμητρα

Σύνθεση και ιδιότητες γεωπολυμερών από σκωρίες ηλεκτρικής καμίνου παραγωγής σιδηρονικελίου

 

230. Βουκάλης Ιωσήφ

Αξιολόγηση διατομιτικών γαιών και μαργών περιοχών Ηρακλείου και Ρεθύμνης για παρασκευή υδραυλικής ασβέστου

 

229. Κωνσταντινίδου Νικολέττα

Ανάλυση συστήματος αντιστήριξης ορύγματος εκσκαφής κατά τη θεμελίωση της επέκτασης της κλινικής Γαβριλάκη στην πόλη των Χανίων

 

228. Χάλκου Σοφία

Μελέτη εκμετάλλευσης σε λατομείο αδρανών υλικών της Νάξου

 

227. Παπαντώνη Χαραλαμπία

Παρασκευή ζεολίθων υψηλής προστιθέμενης αξίας από άμορφο διοξείδιο του πυριτίου και λεπτόκοκκα απορρίμματα περλίτη

 

226. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος

Μελέτη των μηχανικών παραμέτρων του εδάφους με τη χρήση σεισμικών μεθόδων και εργαστηριακών μετρήσεων.

 

225. Παπαβασιλείου Αγγελική

Ανάπτυξη μεθόδων επεξεργασίας δεδομένων γεωραντάρ με τη χρήση νευρωνικών δικτύων. Εφαρμογές σε περιβαλλοντικά προβλήματα

 

224. Δουμάνη Δήμητρα

Παραμετρική ανάλυση θεμελίωσης σε εξυγιασμένα αμμώδη αργιλικά εδάφη

 

223. Σακελλαρίου Νικόλαος

Μελέτη της επίδρασης οργανικού υλικού και οξειδίων του σιδήρου στις ιδιότητες χρώματος ανθρακικών ενώσεων από την Κεφαλλονιά

 

222. Μπραουδάκη Καλλιόπη

Σεισμική ανάκλαση στο Ιόνιο

 

221. Νικητάκη Ουρανία

Επίδραση αλκαλικού περιβάλλοντος στην κρυσταλλική δομή και τις φυσικές ιδιότητες του μπεντονίτη της Μήλου

 

220. Μητριτσάκης Νικόλαος

Μελέτη επιφανειακής εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών στην περιοχή Ρεθύμνου

 

219. Σουρλίγκας Σταύρος

Πρόβλεψη ιδιοτήτων ντήζελ με χημειομετρική επεξεργασία υπέρυθρων φασματοσκοπικών δεδομένων

 

218. Καλατζής Στέλιος

Ακριβής προσδιορισμός θέσεων δικτύου αρδεύσεως του ΟΑΔΥΚ με κινηματικές μεθόδους GPS στην περιοχή Ακρωτηρίου


Έτος 2003

 

217. Κόντος Γεώργιος

Υπολογισμός ιδιοσυχνοτήτων ταλάντωσης μονολιθικής επένδυσης σήραγγας

 

216. Γερογιάννης Γεώργιος

Μελέτη και αξιολόγηση πρώτων υλών και κονιαμάτων ως προς την καταλληλότητά τους για επεμβάσεις συντήρησης και αναστήλωσης

 

215. Κούλαλης Ιωάννης

Πειραματική και θεωρητική διερεύνηση της ταχύτητας έκρηξης εντός επιφανειακών διατρημάτων επιφανειακών ανατινάξεων

 

214. Καβουσανός Εμμανουήλ

Αξιοποίηση γεωτρητικών δεδομένων και εξαγωγή γεωτεχνικών παραμέτρων για ανάλυση ευστάθειας πρανών

 

213. Παπούλιας Ηλίας

Μελέτη βελτιστοποίησης μεθόδου χύτευσης τιτανίου σε συμβατικά πυρίμαχα υλικά με χρήση κεραμικών επικαλύψεων

 

212. Χορευτάκη Γεωργία

Γεωφυσική διασκόπηση με τη μέθοδο της ηλεκτρικής τομογραφίας και του υπεδάφειου ραντάρ στο λατομείο Ζαφορών

 

211. Φαφούτης Ιωάννης

Γεωμετρική διόρθωση, βελτίωση, μετασχηματισμοί και υπέρθεση εικόνας SAR

 

210. Ρούγγος Βασίλειος

Μεταβολή των ιδιοτήτων υποστρωμάτων ταϊαλίτη-μουλλίτη ανάλογα με τη σύσταση και τη δομή

 

209. Μαραγκάκη Αγγελική

Μελέτη ευστάθειας του δυτικού πρανούς του όρους Αιγάλεω με ανάδρομη ανάλυση δεδομένων κλισιομέτρων

 

208. Αλαμάνη Μαρία

Βιοεκχύλιση σιδηροπυρίτη αρσενοπυρίτη Mαύρων Πετρών σε στήλες

 

207. Μουρίκης Κωνσταντίνος

Χρήση στατιστικών διαγραμμάτων ελέγχου διεργασιών για την αξιολόγηση των μετρήσεων των online συστημάτων ελέγχου ποιότητας λιγνιτών

 

206. Καραβίτη Ελένη

Αξιολόγηση ποζολανικών υλικών για Παρασκευή συμβατών κονιαμάτων με εφαρμογή σε επεμβάσεις συντήρησης και αναστύλωσης

 

205. Κανελλοπούλου Γεωργία

Γεωχημική και ορυκτολογική ανάλυση των ιζημάτων του κόλπου της Ελευσίνας

 

204. Μπέτση Σταματία

Μελέτη βελτιστοποίησης πρωτογενούς θραύσης με ανατινάξεις στο λατομείο αδρανών Ζωφόρων Ηρακλείου

 

203. Σειραδάκης Κωνσταντίνος

Ανάπτυξη αλγορίθμων και λογισμικού για την επίλυση τυπικών προβλημάτων της Μηχανικής Πετρωμάτων

 

202. Δραγάνη Ελένη

Πυρόλυση/Αεριοποίηση λιγνίτη και βιομάζας παρουσία διαφόρων προσθετικών υλικών για την Παρασκευή ενεργών εξανθρακωμάτων

 

201. Λασηθιωτάκης Μιχαήλ

Μελέτη πυρόλυσης μειγμάτων γαιανθράκων με χρήση μεθόδων θερμοβαρυτομετρικής ανάλυσης

 

200. Σακελλαράκης Σωτήριος

Βαθμονόμηση καταστατικού προσομοιώματος πετρωμάτων σε θλιπτική φόρτιση: πείραμα και θεωρία

 

199. Παπαρόδου Γεώργιος

Μελέτη διαδικασιών τυποποίησης σκυροδέματος και ποιοτικός έλεγχος

 

198. Φωτίου Ιγνάτιος

Επίδραση των χαρακτηριστικών των κόνεων στις ιδιότητες των κεραμικών αλουμίνας και τιτανίου

 

197. Σαχαρίδης Νικόλαος

Βελτιστοποίηση του ισοζυγίου αποθέσως αγόνων συστήματος κυρίου πεδίου (Μαυροπηγή, Κόμανος, Β.Πεδίο) και Τομέας 6

 

196. Λυσσαρίδης Νικόλαος

Μελέτη επέκτασης εκμετάλλευσης λατομείου Ζωφόρων Ηρακλείου

 

195. Τσίλης Βασίλειος

Μελέτη του γεωθερμικού πεδίου Θερμών Νιγρίτας στο Ν. Σερρών με στόχο τη μεγιστοποίηση της ενεργειακής αποληψιμότητας του και την ταυτόχρονη παραγωγή CO2

 

194. Γιωνάς Απόστολος

Πρόβλεψη ιδιοτήτων προϊόντων πετρελαίου με χρήση χημειομετρικών μεθόδων

 

193. Τζιμούρτος Εμμανουήλ

Συμβολή του υπεδάφειου ραντάρ στην ανίχνευση της ρύπανσης των εδαφών και υπόγειων νερών

 

192. Κουκαδάκη Μαρία

Συμβολή του υπεδάφειου ραντάρ στην ανίχνευση της ρύπανσης των εδαφών και υπόγειων νερών

 

191. Αναστασιάδου Καλλιόπη

Υπολογιστικό μοντέλο αλληλεπίδρασης κοπτικού εργαλείου και γεωϋλικών

 

190. Παπαθεοδώρου Ευστάθιος

Ανάπτυξη βάσεως δεδομένων για διαχείριση γεωτεχνικών δειγμάτων

 

189. Σαράτσης Γεώργιος

Τρισδιάστατο γεωλογικό μοντέλο του λατομείου του Καμαρίου για τον προγραμματισμό της εκμετάλλευσης και του ποιοτικού ελέγχου

 

188. Καλογερόπουλος Γεώργιος

Μελέτη κατανομής MgO (οξειδίου του μαγνησίου) στο κοίτασμα του λατομείου του Καμαρίου (Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ) και βέλτιστος σχεδιασμός ερευνητικών έργων

 

187. Δημοπούλου Μαρία

Μελέτη κυκλώματος πεπιεσμένου αέρα λατομείου Διονύσου-Πεντέλης


Έτος 2002

 

186. Τρικκάλης Βασίλειος

Πρόβλεψη επιφανειακών καθιζήσεων λόγω υπόγειων εκμεταλλεύσεων ανθρακοφόρων κοιτασμάτων με τη μέθοδο συναρτήσεων επιρροής

 

185. Τζουμάκη Δέσποινα

Πετρελαιοκηλίδες στην Ελλάδα. Νομική και διοικητική υποδομή, εφαρμογές στην ανίχνευση με Radar

 

184. Χωματάς Απόστολος

Θεωρητική επεξεργασία εργαστηριακών μετρήσεων συντελεστών ισορροπίας συστατικών μιγμάτων υδρογονανθράκων

 

183. Βελιοπούλου Δέσποινα

Ποιοτικός έλεγχος και εφαρμογή μεθόδων ομογενοποίησης στα πολυστρωματικά κοιτάσματα Πτολεμαϊδας

 

182. Παπαγιάννη Αφροδίτη

Μηχανικές ιδιότητες μαργαϊκών στρωμάτων του Λιγνιτικού Κέντρου Πτολεμαϊδας, σε συνδυασμό με τα φυσικά και ορυκτολογικά συστατικά τους

 

181. Μιχαλάκης Αθανάσιος

Σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή συστήματος ροής για τη μεταφορά θραυσμάτων με ρευστά γεώτρησης σε οριζόντιο και κεκλιμένο δακτύλιο. Επίδραση διαφόρων παραμέτρων στην ικανότητα μεταφοράς και πρώτα αποτελέσματα

 

180. Κουτρούλης Αριστείδης

Σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή συστήματος ροής για τη μεταφορά θραυσμάτων με ρευστά γεώτρησης σε οριζόντιο και κεκλιμένο δακτύλιο. Επίδραση διαφόρων παραμέτρων στην ικανότητα μεταφοράς και πρώτα αποτελέσματα

 

179. Δημόπουλος Παρασκευάς

Παραμετρική ανάλυση εντατικοπαραμορφωσιακού πεδίου γύρω από τη σιδηροδρομική σήραγγα ΣΣC1-2IN2 της περιοχής Κακιάς Σκάλας Αττικής

 

178. Δουβής Παναγιώτης

Παραμετρική ανάλυση ευστάθειας σήραγγας που εξορύσσεται με τη μέθοδο της προπασσάλωσης οροφής

 

177. Κόλλιας Αναστάσιος

Προσομοίωση συστήματος μεταφοράς με τη μέθοδο GPSS/H σε επιφανειακά μεταλλεία

 

176. Λιόλιος Παντελής

Ανάλυση τάσεων και μετατοπίσεων σε υπόγεια έργα και σήραγγες

 

175. Ράκα Στυλιανή

Μελέτη παλαιών και νέων κονιαμάτων του Ι. Ν. Αγίου Πέτρου Δομινικανών Ηρακλείου και εκτίμηση της ανθεκτικότητάς τους σε θαλάσσια διάβρωση με τη βοήθεια τεχνητής αλατονέφωσης

 

174. Χαμντάν Χαμντάν

Γεωηλεκτρική διασκόπηση στη λεκάνη του ποταμού Κερίτη του νομού Χανίων

 

173. Ευθυμίου Γεώργιος

Ασφάλεια και υγιεινή στις υπόγειες και υπαίθριες εκμετάλλευσης

 

172. Λεβεντάκης Κωνσταντίνος

Αξιολόγηση συστήματος υπογείων ανατινάξεων Μεταλλείου Μαντέμ - Λάκκου

 

171. Λυσσαρίδης Ιορδάνης

Μελέτη εκμετάλλευσης του κοιτάσματος της εξωτερικής απόθεσης του Ορυχείου Κυρίου Πεδίου (Επέκταση Ορυχείου Κομάνου)

 

170. Πανταζόπουλος Χρήστος

Μελέτη των συνθηκών καθαλάτωσης CaCO3 και διάβρωσης του εξοπλισμού εκμετάλλευσης στο γεωθερμικό πεδίο Ν.Κεσσάνης και σύγκριση με άλλα γεωθερμικά πεδία


Έτος 2001

 

169. Στρατάκος Ηλίας

Αντιολισθηρά εύκαμπτα οδοστρώματα. Διερεύνηση χρήσης χαλαζιτών Κρήτης ως σκληρά αδρανή υλικά για αντιολισθηρά οδοστρώματα

 

168. Κόσιαρη Σωτηρία

Αποχρωματισμός βρώσιμων φυτικών ελαίων με χρήση ενεργοποιημένου μπεντονίτη

 

167. Πετράκης Ευάγγελος

Απομάκρυνση δολομίτη από μετάλλευμα με τη μέθοδο της διαλυτοποίησης

 

166. Σπανουδάκης Νικόλαος

Συμβολή του υπεδάφειου ραντάρ στην ανίχνευση στόχων μικρών διαστάσεων

 

165. Λίτσας Χρήστος

Μελέτη αερισμού του υπόγειου μεταλλείου των Μαύρων Πετρών, TVX

 

164. Καπετανάκης Μιχαήλ

Φυσιογραφική κατανομή και υπολογισμός του συνολικού όγκου βροχόπτωσης στο Νησί Κρήτη

 

163. Ζωγράφος Δημήτριος

Μελέτη της επίδρασης της ανόργανης ύλης στην καύση αγροτικών υπολειμμάτων από καλλιέργειες της Κρήτης σε συνθήκες ρευστοποιημένης κλίνης

 

162. Μακρή Παγώνα

Προσδιορισμός πάχους κρυστάλλων βιομηχανικών αργίλων με περιθλασιμετρία ακτίνων-Χ

 

161. Πασχάλης Γρηγόριος

Αριθμητική προσομοίωση ευστάθειας απλών και συζυγών υπογείων ανοιγμάτων σε συνεχές και ασυνεχές πέτρωμα

 

160. Κούλης Βασίλειος

Βαρυτομετρικός διαχωρισμός - Επίπλευση μικτών θειούχων

 

159. Παπασχάλης Γεώργιος

Ανάπτυξη δικτύου ψηφιακών σεισμογράφων ευρέως φάσματος στην Κρήτη

 

158. Ζήσης Κωνσταντίνος

Γεωηλεκτρική διασκόπηση στην περιοχή Κισσάμου Ν.Χανίων


Έτος 2000

 

157. Βογανάτσης Δημήτριος

Σεισμική διασκόπηση στον αρχαιολογικό χώρο της Ιτάνου Λασιθίου

 

156. Καρκαβάτσος Σωτήριος

Μελέτη και ανάλυση της διαδικασίας εξόρυξης και μεταφοράς στο λατομείο Χορδακίου

 

155. Καλογήρου Ειρήνη

Εργαστηριακή εκτίμηση της παραμορφωσικμότητας εδαφών και υπολογισμός της αναθόλωσης του δαπέδου της εκσκαφής του Τομέα 6 (Λιγνιτωρυχεία Πτολεμαϊδας)

 

154. Σταμούλης Σπυρίδων

Ανάλυση πασσαλώσεων του ανισόπεδου κόμβου του αεροδρομίου Σπάτων

 

153. Κρητικάκης Γεώργιος

Συμβολή των επιφανειακών κυμάτων Rayleigh στην εκτίμηση των μηχανικών ιδιοτήτων του υπεδάφους

 

152. Στειακάκης Στέφανος

Ανάλυση ευστάθειας πρανών του λιγνιτωρυχείου "Τομέας 6"-Θεώρηση παραμένουσας διατμητικής αντοχής

 

151. Τόμος Βασίλειος

Προσδιορισμός πολυαρωματικών υδρογονανθράκων σε δείγματα εδαφών

 

150. Δρακάκης Δημήτριος

Εμπλουτισμός αυτόχθονου λατερίτη της περιοχής Καστοριάς

 

149. Ράμμος Δημήτριος

Παραμετρική μελέτη συστήματος θεμελίωσης Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης

 

148. Παπαδάτος Ελευθέριος

Μελέτη και αξιολόγηση των ανατινάξεων στο μεταλλείο Μαδέμ Λάκκος

 

147. Γιαννούλης Φίλιππος

Ποιοτική συσχέτιση των τύπων αργού πετρελαίου Arabian light και Russian με την ποιότητα των ενδιαμέσων και παραγόμενων εξ΄ αυτών βασικών ορυκτελαίων

 

146. Ζάνας Ζήσης

Φαινόμενο κλίμακος του μαρμάρου Διονύσου κατά τη δοκιμή κάμψης τριών σημείων

 

145. Μπαραδάκης Ευπρέπιος

Στερεά μοντελοποίηση υπαίθριων και υπόγειων εκμεταλλεύσεων με το AutoCAD

 

144. Απογένη Μαρία

Αποκατάσταση σε επιφανειακές εκμεταλλεύσεις βωξιτικών κοιτασμάτων

 

143. Στόκου Ευαγγελία

Ποιοτικός προσδιορισμός επιφανειακών και υπογείων νερών Ολυμπιάδας και Σκουριών Χαλκιδικής

 

142. Πετάβρατζη Ευαγγελία

Μελέτη του κοιτάσματος μπεντονίτη Πολύκανθου (Κύπρου)

 

141. Τσαμπής Κυριάκος

Εφαρμογή δονημετρικού προγράμματος στο ορυχείο του Νότιου Πεδίου στο Λιγνιτικό Κέντρο Πτολεμαϊδας-Αμυνταίου

 

140. Δήμιζας Παναγιώτης

Μη γραμμικό καταστατικό μοντέλο για κρυσταλλικά πετρώματα

 

139. Τριανταφύλλου Γεώργιος

Αξιολόγηση ασβεστολίθων της περιοχής Άρτας για την παραγωγή άνυδρης ασβέστου

 

138. Φρανσέ Αίμιλυ

Υπολογισμός θερμοδυναμικών ιδιοτήτων πετρελαίου με βάση τις καταστατικές εξισώσεις

 

137. Πουλιούδης Γεώργιος

Γεωφυσική διασκόπηση με τη μέθοδο του υπεδάφιου ραντάρ στον αρχαιολογικό χώρο της Ιτάνου Λασιθίου

 

136. Γαλάνης Σωκράτης

Επιλογή μεθόδου - σχεδιασμός εκμετάλλευσης του κοιτάσματος Λόφοι-Μελίτη Φλώρινας

 

135. Ζαμπός Γεώργιος

Μελέτη και ανάλυση του συστήματος φόρτωσης και μεταφοράς στο υπαίθριο μεταλλείο Αγίου Ιωάννη Λάρυμνας

 

134. Ανδρέου Ιωάννης

Μηχανική συμπεριφορά μαρμάρου Διονύσου κατά τη δοκιμή κάμψεως τριών σημείων

 

133. Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος

Εφαρμογή της NATM στην κατασκευή σήραγγας των Τεμπών. Ανάδρομη ανάλυση των συγκλίσεων με την βοήθεια αριθμητικών και αναλυτικών μεθόδων

 

132. Κρητικάκη Αννα

Μελέτη προσροφητικής ικανότητας ιπτάμενης τέφρας

 

131. Καρεφυλλάκης Θεοφάνης

Ρύπανση υπογείων νερών και των εδαφών περιοχής Λαυρίου από βαρέα μέταλλα

 

130. Σιάμος Αναστάσιος

 

129. Σδρόλιας Θωμάς

Μελέτη για την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας της Κρήτης

 

128. Χαλβατζή Ευθυμία

Σταθεροποίηση ρυπασμένων εδαφών της περιοχής Λαυρίου με χρήση αργιλικών εδαφών

 

127. Γαλάνη Κλεονίκη

Σύνθεση ζεολίθων Α και Χ από απορρίμματα λεπτόκοκκου και διογκωμένου περλίτη

 

126. Ασημίδης Βασίλειος

Ανάπτυξη εργαστηριακής μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό σχετικών διαπερατοτήτων σε πυρήνες ταμιευτήρων πετρελαίου

 

125. Νικολάου Αναστάσιος

Εκμετάλλευση μαρμαροφόρων κοιτασμάτων. Μέθοδος εκμετάλλευσης και τεχνικοοικονομική ανάλυση δολομιτικού μαρμαροφόρου κοιτάσματος

 

124. Παντελή Ζωή

Τεχνικοοικονομική μελέτη εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών στην περιοχή Παναγιάς Παπαδιανών Ν.Χανίων και διερεύνηση καταλληλότητάς τους σε συγκεκριμένες εφαρμογές

 

123. Τύπου Ιωάννης

Επίδραση των βαρέων μετάλλων και τοξικών στοιχείων Cr, Ni, Co, Zn, Pb, Cu και Hg που απαντώνται στις ιπτάμενες τέφρες των λιγνιτών των ΑΗΣ Πτολεμαϊδας στα καλλιεργούμενα εδάφη της περιοχής

 

122. Τριάντος Χρήστος

Πρόβλεψη του αριθμού οκτανίου σε δείγματα βενζινών με νευρωνικά δίκτυα και φασματοσκοπία υπέρυθρου

 

121. Τσέτογλου Κυριάκος

Μελέτη του σχηματισμού επικαθήσεων αλάτων σε γεωτρήσεις παραγωγής πετρελαίου. Εφαρμογή στην περίπτωση του ταμιευτήρα Βόρειου Πρίνου


Έτος 1999

 

120. Σηφακάκης Ευάγγελος

Μελέτη του μνημείου του Οκταβιανού με τη τη χρήση του υπεδάφιου ραντάρ στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης

 

119. Καραλής Κωνσταντίνος

Μελέτη πολτών προενυδατωμένης ιπτάμενης τέφρας Πτολεμαϊδας και μιγμάτων αυτής με τσιμέντο τύπου Portland

 

118. Ρίζου Μαρίνα

Μελέτη εμπλουτισμού φωσφορίτη

 

117. Καραλή Αλεξάνδρα

Η επίδραση των χημικών αντιδραστηρίων στη θραύση-αποδέσμευση λιγνίτη

 

116. Κευγάς Ευάγγελος

Μέθοδοι ψηφιοποίησης και χαρτογράφησης με χρήση δεδομένων από τον αρχαιολογικό χώρο της Ιτάνου Κρήτης

 

115. Πιεράκκου Αικατερίνη

Εμπλουτισμός χρυσοφόρου χαλκοπυρίτη Μαντέμ λάκκου Χαλκιδικής με μεθόδους επίπλευσης και κυάνωσης

 

114. Ζευλίδης Γεώργιος

Λειτουργική ανάλυση και αποτελέσματα διακίνησης σκληρών σχηματισμών ορυχείων Νότιου Πεδίου

 

113. Σκλαβούνος Μιχαήλ

Διερεύνηση της δυνατότητας εμπλουτισμού σε σιδηρονικελιούχο μετάλλευμα από την περιοχή της Κ.Εύβοιας

 

112. Παπαδόπουλος Δημήτριος

Οικονομοτεχνική μελέτη για την επέκταση της γραμμής 3 από τον Κεραμεικό στο Αιγάλεω

 

111. Τζωράκη Ουρανία

Γεωτεχνική μελέτη υπόβαθρου θεμελίωσης φράγματος (Γερμανίας) WEIDA

 

110. Τασσόπουλος Νικόλαος

Γεωφυσική διασκόπηση με τη μέθοδο της σεισμικής ανάκλασης για τον εντοπισμό του ρηχού υπόγειου ταμιευτήρα στο Μαντούδι Ευβοίας

 

109. Βουρδούνης Ιωάννης

Η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας των εκρηκτικών υλών και οι μέθοδοι διατρήσεων και ανατινάξεων στην προχαλάρωση των σκληρών υπερκειμένων σχηματισμών του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου

 

108. Φρόνιμος Παρασκευάς

Ελεγχος θέσης οριζόντιας γεώτρησης με χρήση γεωφυσικών διαγραφιών Logging While Drilling

 

107. Στειακάκης Χρύσανθος

Μελέτη εντατικού πεδίου γύρω από υπόγειο κυκλικό άνοιγμα με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων

 

106. Τριπολιτσιώτης Αχιλλέας

Μελέτη και αξιολόγηση γεωμετρικών διορθώσεων δορυφορικών εικόνων

 

105. Κατσούλη Βενετσιάνα

Μελέτη των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων σε εδαφικά δείγματα της πόλης των Χανίων


Έτος 1998

 

104. Οικονόμου Νικόλαος

Γεωφυσική έρευνα στον αρχαιολογικό χώρο της Ιτάνου, Λασιθίου

 

103. Βαμβακίδου Κλειώ

Επίδραση των φυσικομηχανικών ιδιοτήτων και της ανομοιογένειας του μαρμάρου στην εξορυξιμότητα

 

102. Γκιούρου Ανθούλα

Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών με τη χρήση γεωφυσικών και δορυφορικών δεδομένων για την κατασκευή ενός ηλεκτρονικού αρχαιολογικού χάρτη της Αμοργού

 

101. Αγριδιώτης Βλάσιος

Η επίδραση των χημικών αντιδραστηρίων στην επίπλευση των λιγνιτών

 

100. Σκανδαλάκη Αναστασία

Υπόγεια εκεμτάλλευση Μαρμάρου στα λατομεία Διονύσου-Πεντέλης:Σχεδιασμός Επιτόπου δοκιμών εξόλκευσης

 

99. Αντωναρίδου Κοκώνη

Τεχνικά και Οικονομικά Στοιχεία συστημάτων υποστήριξης υπογείων Ανοιγμάτων

 

98. Λαχανά Σπυριδούλα

Μελέτη των υλικών κατασκευής του πυρήνα του χωμάτινου φράγματος Αμαρίου Ρεθύμνης

 

97. Γουγογιάννης Ιωάννης

Γεωφυσική έρευνα στις πηγές του Αλμυρού

 

96. Κοτσίδης Παύλος

Ποιοτικά χαρακτηριστικά λιγνιτών περιοχής Βεύης

 

95. Πατσά Σοφία

Γεωηλεκτρική διασκόπηση στην περιοχή Μέση Ν. Ρεθύμνης


Έτος 1997

 

94. Τσάγκας Κωνσταντίνος

Αξιολόγηση των δυνατοτήτων χρησιμοποίησης αργιλοχωμάτων της περιοχής Αγυάς Χανίων στη Βιομηχανία παραδοσιακών κεραμικών

 

93. Νικηφοράκης Εμμανουήλ

Μελέτη σκοπιμότητας αξιοποίησης καρστικών μικροπηγών των Λευκών Ορέων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

 

92. Κάβουρας Εμμανουήλ

Σύγκριση μεθόδων συνεχούς και ασυνεχούς λειτουργίας για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος Ανατολικής Επέκτασης Κομάνου-Επιλογή βέλτιστης λύσης

 

91. Σισούρα Δήμητρα

Προσδιορισμός φυσικών και μηχανικών παραμέτρων αμμώδων εδαφών ενισχυμένων ή μη με εποξειδική ρητίνη

 

90. Καραχάλιος Γεώργιος

Παρουσίαση και ανάλυση διαδικασίας έναρξης λατομικών δραστηριοτήτων

 

89. Δασκαλάκη Μαρία

Αξιολόγηση των δυνατοτήτων χρησιμοποίηση των αργιλοχωμάτων των Περιοχών Αγ.Βλάσση και Άνω Αρχανών του Ν.Ηρακλείου στη βιομηχανία Παραδοσιακών Κεραμικών

 

88. Καμανατζής Ευάγγελος

Η θέση του κλάδου Ορυχείων Μεταλλείων στην Ελληνική Οικονομία. Στατιστική ανάλυση, πρόβλεψη

 

87. Χατζοπούλου Εριφίλη-Χριστίνα

Αριθμητική προσομοίωση της μηχανικής συμπεριφοράς κυβικού δοκιμίου σκυροδέματος με έμφαση στην ενδιάμεση ζώνη τσιμεντοπολτού αδρανών

 

86. Σιαφάκα Γεωργία

Τεχνοοικονομική μελέτη εκμεταλλεύσεως λιγνιτικού κοιτάσματος της περιοχής ΕΝΤΖ Κύμης Ν.Ευβοίας

 

85. Στρατάκης Αντώνιος

Προσομοίωση συνεχούς λειτουργίας επιφανειακής εκμετάλλευσης λιγνίτη

 

84. Παλιεράκη Φωτεινή

Οικονομοτεχνική ανάλυση κατασκευής σηράγγων

 

83. Τσουβαλάς Πέτρος

Σχεδιασμός υπογείων εκμεταλλεύσεων μεταλλευτικών κοιτασμάτων με τη βοήθεια της θεωρίας αποφάσεων και συστήματος CAD

 

82. Δημοπούλου Αθανασία

Μελέτη δυνατότητας χρήσης εξορυγμένου λατομείου για χώρο υγειονομικής ταφής

 

81. Ακρίβης Κωνσταντίνος

Διερεύνηση της δυνατότητας εμπλουτισμού σιδηρονικελιούχου μεταλλεύματος της περιοχής Ευβοίας

 

80. Παπανικολάου Ιωάννης

Μελέτη των υλικών κατασκευής του σώματος του χωμάτινου φράγματος Αμαρίου Ρεθύμνης

 

79. Νικολάου Ιωάννης

Εμπλουτισμός λιγνίτη Μεγαλόπολης με βαρυτομετρικές μεθόδους

 

78. Λάϊου Μαρία

Παρουσίαση του έργου Μετρό της Αθήνας με έμφαση στο σταθμό του Συντάγματος

 

77. Χαιρετάκης Εμμανουήλ-Κων/νος

Μηχανισμοί και μοντέλα πρόβλεψης τιμών μετάλλων - Περιπτώσεις μολύβδου, χρωμίου, νικελίου


Έτος 1996

 

76. Λιακόπουλος Χρήστος

Προσδιορισμός διαβρεχτότητας των δοκιμίων του ταμιευτήρα Πρίνος

 

75. Σακελλαριάδης Δημήτριος

Κίνηση χλωριωμένων πτητικών υδρογονανθράκων σε διάφορους τύπους εδαφών

 

74. Αβραμίδης Χριστόδουλος

Εφαρμογή σεισμικής τομογραφίας στην αξιολόγηση ογκομαρμάρων

 

73. Παπαδόπουλος Ανδρέας

Κατανομή των ασυνεχειών σε κοιτάσματα μαρμάρου

 

72. Στόκας Θουκιδίδης

Κατανομή των ασυνεχειών σε κοιτάσματα μαρμάρου

 

71. Νικολακόπουλος Παναγιώτης

Προσδιορισμός φυσικοχημικών ιδιοτήτων μαρμάρου Δαμάστας Ηρακλείου

 

70. Λάμπου Διαμαντούλα

Χαρακτηρισμός λεπτών φύλλων σταθεροποιημένης ζιρκονίας πριν και μετά την πυροσυσσωμάτωσή τους

 

69. Παππάς Δημήτριος

Μελέτη φυσικών και χημικών δομικών λίθων των Νεωρίων Χανίων και αναζήτηση των χώρων εκλατόμευσης

 

68. Ζουμή Αικατερίνη

Ιxνοστοιχειακή ανάλυση αιωρουμένων σωματιδίων της περιοχής του Λιγνιτικού Σταθμού Πτολεμαϊδας

 

67. Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος

Μελέτη παραμέτρων βιομηχανικής εκμετάλλευσης εμπορικών γρανιτών με έμφαση στις φυσικοχημικές τους ιδιότητες

 

66. Αλπαντάκη Καλλιόπη

Γεωτεχνική έρευνα της ευστάθειας της ζώνης θεμελίωσης του αρχαιολογικού μουσείου Χανίων

 

65. Καραθανάσης Χαράλαμπος

Ανάπτυξη μεθοδολογίας και αξιολόγηση δορυφορικών εικόνων για την ανίχνευση γραμμώσεων

 

64. Μπάρτζος Ηλίας

Καθορισμός ρύπανσης στον κόλπο Χανίων και Σούδας με δορυφορικά στοιχεία

 

63. Φραντζής Ξενοφών

Καθορισμός ρύπανσης στον κόλπο Χανίων και Σούδας με δορυφορικά στοιχεία

 

62 Μπέκας Αθανάσιος

Μελέτη σκοπιμότητας για τηλεθέρμανση του οικισμού των Αγίων Θεοδώρων από το γεωθερμικό πεδίο Σουσακίου

 

61. Καραλιώτης Ανδρέας

Ανάπτυξη ενός επιxειρησιακού συστήματος τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση και τον εντοπισμό πετρελαιοκηλίδων στις ελληνικές θάλασσες

 

60. Στεφανίδου Αναστασία

Ανάπτυξη ενός επιxειρησιακού συστήματος τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση και τον εντοπισμό πετρελαιοκηλίδων στις ελληνικές θάλασσες

 

59. Γκίκας Δημήτριος

Μελέτη των ενδιάμεσων στείρων του λιγνιτορυχείου του Βόρειου Πεδίου της Πτολεμαϊδας, με έμφαση στην καταλληλότητά τους σαν στεγανοποιητικά υλικά


Έτος 1995

 

58. Ανδρονικίδης Νικόλαος

Αξιολόγηση λιγνιτικών γεωτρήσεων από περιοχές Λόφων Φλώρινας και Δομένικου Ελασσόνας

 

57. Γκουντούλα Βασιλική

Εντοπισμός πιθανών ρηγμάτων από δορυφορικές εικόνες Landsat για περιβαλλοντικές μελέτες

 

56. Στεφανογιάννης Γεώργιος

Μελέτη των δομικών λίθων του λιμενοβραχίονα του Ενετικού Λιμένα Χανίων και αναζήτηση των χώρων εκλατόμευσης

 

55. Καρανάκη Ελισάβετ

Επίδραση των ενδιαμέσων στείρων ενστρώσεων στην ποιότητα του λιγνίτη κατά την εκμετάλλευση του κοιτάσματος Κομάνου

 

54. Ζωϊδης Νικόλαος

Εμπλουτισμός λεπτόκοκκου λιγνίτη με τη μέθοδο των βαρέων διάμεσων

 

53. Ασβεστάς Γεώργιος

Ευστάθεια υπόγειου θαλάμου στο κοίτασμα μαρμάρου στην περιοχή Διουνύσου-Πεντέλης

 

52. Παλιούρα Γιαννούλα

Μελέτη ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων του Βορειοδυτικού Αξονα της Κρήτης

 

51. Κουμάκης Νεκτάριος

Φράγμα Ποταμών Αμαρίου: επιμέρους υδρογεωλογικά θέματα και διαχείρηση περιφερειακών υδάτων

 

50. Τσιμπούκης Σεραφείμ

Μελέτη θραύσης και λειοτρίβησης ψαθυρών υλικών (μαγνησίτης-ασβεστόλιθος)

 

49. Τριανταφύλλου Μιλτιάδης

Τραxύτητα ρωγμών κατά τη δυναμική θραύση των οργανικών υάλων

 

48. Κασωτάκης Αγαθάγγελος

Μελέτη των ορυκτολογικών και χημικών χαρακτηριστικών, καθώς και των δομικών ατελειών των μαρμαροφόρων σxηματισμών των Ταλλαίων Ορέων

 

47. Αμπού Σαμπάμπ Ακέφ

Γεωδυναμικός υπολογισμός του μήκους κύματος των πτυχώσεων του φλοιού της Γης

 

46. Στρατάκης Αριστείδης

Εργαστηριακός έλεγxος μηχανικών ιδιοτήτων αδρανών υλικών Κρήτης

 

45. Πασxαλίδου Ιωάννα

Μελέτη των ασυνεχειών των πετρωμάτων με τη βοήθεια της κλασματικής γεωμετρίας: εφαρμογή στα κοιτάσματα μαρμάρου του λατομείου Διονύσου και του λατομείου Δαμάστας

 

44. Γκανιάτσος Ιωάννης

Γεωηλεκτρική τομογραφία με τη διάταξη Wenner

 

43. Ροτόντο Παυλίνα

Μελέτη της ορυκτολογικής σύστασης και των φυσικοχημικών και τεχνικών χαρακτηριστικών σκυροδέματος και κονιάματος που χρησιμοποιήθηκαν σε επεμβάσεις συντήρησης οικίας του ανακτόρου της Κνωσσού και του Λιμενοβραxίονα Χανίων

 

42. Αμπαριώτη Μαρία

Μελέτη της ορυκτολογικής σύστασης και των φυσικοχημικών και τεχνικών χαρακτηριστικών σκυροδέματος και κονιάματος που χρησιμοποιήθηκαν σε επεμβάσεις συντήρησης οικίας του ανακτόρου της Κνωσσού και του Λιμενοβραxίονα Χανίων


Έτος 1994

 

41. Σαλδάρης Εμμανουήλ

Μελέτη ευστάθειας πρανούς με τη χρήση μεθόδων οριακής ισορροπίας

 

40. Πατηνιώτη Ελισάβετ

Παραμετρική ανάλυση της ευστάθειας εδαφικών πρανών με τη συνήθη μέθοδο των λωρίδων

 

39. Βαβαδάκης Διονύσιος

Υδρογεωλογική μελέτη των καρστικών πηγών των περιοχών Κεφαλόβρυσσα και Κόκκινη Ρίζα στους Ποταμούς Αμαρίου Ρεθύμνης

 

38. Ζορμπάς Νεκτάριος

Σύγχρονες μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων στη μεταλλευτική

 

37. Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος

Συγκριτική μελέτη χρηματοδοτικής μίσθωσης και μεσοπρόθεσμου δανεισμού για την προμήθεια-αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού σε μεταλλευτικές επιxειρήσεις

 

36. Φεργαδάκη Ειρήνη

Θαλάσσια ρύπανση από δραστηριότητες βυρσοδεψείων στα Χανιά

 

35. Σιαμάς Ιωάννης

Εφαρμογές τσιμεντενέσεων σε τεχνικά έργα

 

34. Περόγλου Γεώργιος

Αξιολόγηση των γεωλογικών-γεωθερμικών παραμέτρων της περιοχής Αλεξανδρούπολης και προγραμματισμός των πιθανών γεωθερμικών εφαρμογών

 

33. Μωxάμεντ (Ιμπραxήμ) Μωxάμεντ

Μέλετη των φυσικοχημικών ιδιοτήτων μεσαιωνικών και παραδοσιακών κονιαμάτων και των πρώτων υλών παρασκευής τους

 

32. Μοσχοβής Ερμόλαος

Εφαρμογή της σεισμικής τομογραφίας στην εκμετάλλευση κοιτασμάτων μαρμάρου

 

31. Γκουτζαμάνη Φωτεινή

Ποιοτική αναβάθμιση λιγνιτικού ενδιαμέσου από το ορυxείο Κομάνου με τη μέθοδο εμπλουτισμού της εκλεκτικής ελάττωσης μεγέθους

 

30. Ζερβάκη Χρυσούλα

Στατιστική ανάλυση των στοιχείων λειτουργίας και κρατήσεων του πάγιου εξοπλισμού του ορυχείου Καρδιάς. Προγραμματισμός παραγωγής

 

29. Κατσαντώνης-Αντωνιάδης Γεώργιος

Ορυκτολογική, χημική και κοκκομετρική μελέτη λίθων και κονιαμάτων του Μεγάλου Αρσεναλίου Χανίων

 

28. Δρακωνάκη Σταματία

Εκχύλιση τοξικών συστατικών από ιπτάμενη τέφρα

 

27. Ανδρουλάκης Εμμανουήλ

Σεισμική τομογραφία ανάκλασης

 

26. Ταμπάκης Βασίλειος

Μελέτη του εντατικού πεδίου γύρω από κυλινδρική εκσκαφή σε πέτρωμα με τη βοήθεια της μεθόδου των συνοριακών στοιχείων

 

25. Αθανασοπούλου Χρυσούλα

Εκμετάλλευση καρστικών υδροφόρων οριζόντων. Παράδειγμα: Αλμυρός Ηρακλείου Κρήτης

 

24. Φουντούλη Βασιλική

Παρασκευή πυρίμαxων πυρότουβλων από εμπλουτισμένους βωξίτες Παρνασσού και καολινιτικά απορρίμματα Μήλου

 

23. Παυλογιαννόπουλος Σταύρος

Ανάλυση και αξιολόγηση του μοντέλου προσομοίωσης ταμιευτήρων Boast II-PC Version και εφαρμογή στη μελέτη πετρελαϊκού κοιτάσματος

 

22. Ζέρβας Σωτήριος

Ανάλυση και αξιολόγηση του μοντέλου προσομοίωσης ταμιευτήρων Boast II-PC Version και εφαρμογή στη μελέτη πετρελαϊκού κοιτάσματος

 

21. Μπαλτογιάννης Νικόλαος

Επεξεργασία εργαστηριακών μετρήσεων PVT με χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή


Έτος 1993

 

20. Βασιλάτος Κωνσταντίνος

Αξιολόγηση αργίλων της περιοχής Κολυμβαρίου με σκοπό τη χρήση ντους στην κεραμική βιομηχανία

 

19. Σταυρόπουλος Θεοδόσιος

Κοκκομετρική, ορυκτολογική και γεωχημική μελέτη του θαλάσσιου χώρου της Μήλου, με έμφαση στο υδροδυναμικό καθεστώς της περιοχής και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις

 

18. Τερλεμές Νεοπτόλεμος

Αξιολόγηση των δυνατοτήτων χρησιμοποίησης αργιλοxωμάτων της περιοχής Βορείας Συκοράχης Νομού Ροδόπης στη βιομηχανία παραδοσιακών κεραμικών

 

17. Πανταζίδης Θεόδωρος

Υπολογισμός αποθεμάτων λιγνιτικών κοιτασμάτων με τις μεθόδους των τριγώνων και των πολυγώνων

 

16. Γιαβή Βασιλική

Αξιολόγηση πετρελαιοκηλίδας με τη βοήθεια ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων από δορυφόρους

 

15. Μανιδάκη Αικατερίνη

Λειτουργική και κοστολογική ανάλυση συστημάτων συνεχούς και ασυνεχούς λειτουργίας στο ορυxείο Νοτίου Πεδίου

 

14. Παντελάκη Όλγα

Εργαστηριακή διερεύνηση αξιοποίησης μεταλλεύματος μαγνησίτη περιοχής Γερακίνης Χαλκιδικής

 

13. Κατσέλης Ιωάννης

Ανάλυση συμπεριφοράς εδαφικών πρανών και επιφανειών με τη χρήση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων

 

12. Λάμπρου Ελευθέριος

Υπολογισμός του εντατικοπαραμορφωσιακού πεδίου γύρω από υπόγεια εκσκαφή με τη μέθοδο των συνοριακών στοιχείων

 

11. Αγριτέλη Ταξιαρχούλα

Παραγωγή ρευστών υδρογονανθράκων από διαχωριστήρα σε συνθήκες Τανκ. Ανάλυση παραμέτρων που επηρεάζουν τη μεταβολή των όγκων τους

 

10. Λουκιανού Καλλιόπη

Μελέτη της σύστασης και των ιδιοτήτων των περλιτών της περιοχής Χιβαδολίμνης-Προβατά-Τσιγκράδου της Μήλου

 

9. Χατζηθανάσογλου Αννα

Επίδραση στο περιβάλλον από την εξόρυξη του λιγνίτη. Αποκατάσταση και προστασία από την εκμετάλλευση του λιγνίτη στην περιοxή Πτολεμαϊδας

 

8. Αλεξοπούλου Δέσποινα

Ανάλυση των παραμέτρων για τη διαμόρφωση χώρου υγειονομικής ταφής, με έμφαση στο σxεδιασμό τάπητα στεγανοποίησης

 

7. Δημητρακοπούλου Βασιλική

Το πρόβλημα των σκληρών σχηματισμών των υπερκείμενων του ορυχείου Νότιου Πεδίου του Λιγνιτικού Κέντρου Πτολεμαϊδας-Αμυνταίου

 

6. Γαβαλάκη Ευγενία

Στοχαστική προσέγγιση της διαxείρησης του έργου προσπέλασης και ανάπτυξης κοιτάσματος

 

5. Πλατή Ευαγγελία

Χαρακτηρισμός συστημάτων ασυνεxειών των πετρωμάτων. Εφαρμογή στην εκμετάλλευση κοιτασμάτων μαρμάρου


Έτος 1992

 

4. Παπαγεωργίου Κωστούλα

Εξάρτηση της υδατοαποροφητικότητας και άλλων φυσικοχημικών ιδιοτήτων μπεντονιτών της Αγγερίας Μήλου, από την ορυκτολογική και χημική σύσταση

 

3. Τόμος Χρήστος

Εκτίμηση του ταμιευτήρα Πρίνος βασισμένη σε δεδομένα εργαστηριακής ανάλυσης πυρήνων γεωτρήσεων και διαγραφιών

 

2. Παυλουδάκης Φραγκίσκος

Μελέτη εκμετάλλευσης Δυτικού Πεδίου λεκάνης Πτολεμαϊδας

 

1. Μανουσέλης Ευάγγελος

Ανάπτυξη μεθόδου σεισμικής τομογραφίας και δυνατές εφαρμογές της

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013