Δείτε τα θέματα που έχουν ολοκληρωθεί, ανά έτος

 

Διαθέσιμα έτη:

| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |

Έτος 2021

 

48. Μανατάκη Μερόπη

Ανάπτυξη τεχνικών επεξεργασίας γεωραντάρ για την ανάδειξη δομών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 

 

47. Σουλτανά Αθανασία

Παραγωγή κυψελωτού μικροσκυροδέματος φυσικής σκλήρυνσης από υπερλεπτομερή παραπροϊόντα της λατομικής βιομηχανίας

 

46. Σπανάκης Κωνσταντίνος

Novel and robust mathematical techniques for the automatic alignment of image data

Έτος 2020

 

45. Ανδριοπούλου Ναυσικά

Biomineralisation and biogeochemical mobility of chemical elements: phytolith dissolution and its implications in geoarchaeology

Έτος 2019

 

44. Ντουκάκης Μάρκος

Ανάπτυξη μεθόδου και μετρήσεις μαγνητικών ιδιοτήτων αρχαιολογικών υλικών και πετρωμάτων

 

43. Ανδρονικίδης Νικόλαος

Επεξεργασία και ερμηνεία δεδομένων σεισμικής ανάκλασης της γραμμής AEG-1 από τη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Αιγαίου

 

42. Ξαρχουλάκος Δημήτριος

Ανάπτυξη/βελτίωση μεθοδολογίας και ανάλυση ραδιονουκλιδίων σε υδατικά δείγματα

Έτος 2018

 

41. Στρατηγάκη Μαρία

Μικροδομή και μηχανικές ιδιότητες σύνθετων υλικών κεραμικής μήτρας με ενίσχηση μεταλλικών εγκλεισμάτων

Έτος 2017

 

40. Μάνδικας Βασίλειος

Παραλληλοποιήσιμες πολυπλεγματικές τεχνικές σε επιλυτές Navier-Stokes για τη μοντελοποίηση ασυμπίεστων ροών

 

39. Καμενόπουλος Σωτήριος

Δημιουργία πλαισίου και συστήματος λήψης αποφάσεων για τη βιώσιμη εκμετάλλευση σπανίων γαιών

 

38. Πετράκης Ευάγγελος

Μοντελοποίσηση της σχέσης ενέργειας - διαστασιακών ιδιοτήτων των προϊόντων κατάτμησης σε σφαιρόμυλο

 

37. Παυλίδης Ανδρέας

Ανάπτυξη νέων γεωστατιστικών μεθόδων χωρικής παρεμβολής και εφαρμογή τους στην εκτίμηση αποθεμάτων και χαρακτηριστικών ποιότητας λιγνίτη

Έτος 2016

 

36. Σφακιωτάκης Στυλιανός

Μελέτη για την αξιοποίηση των στερεών αγροτικών, αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων της Κρήτης για παραγωγή ενέργειας. Θερμικές και κινητικές αναλύσεις

Έτος 2015

 

35. Θωμαΐδης Ευστράτιος

Σύνθεση μουλλιτικών, σπινελικών και κορδιεριτικών μαζών από ελληνικές πρώτες ύλες

 

34. Ξηρουδάκης Γεώργιος

Μοντέλα όρυξης υπογείων έργων με μηχανήματα ολομετώπου και σημειακής κοπής

 

33. Μπαζδάνης Γεώργιος

Απομάκρυνση επικίνδυνων ρυπαντών από υγρά απόβλητα με χρήση διαπερατών ενεργών φραγμών

 

32. Σαράτσης Γεώργιος

Μελέτη των συνθηκών ευστάθειας και καθιζήσεων συστημάτων υπόγειων έργων κάτω από κατοικημένες περιοχές που κατασκευάζονται με τη μέθοδο ΝΑΤΜ

Έτος 2014

 

31. Στρατάκης Αντώνιος

Εκτίμηση της συμπεριφοράς τήξης των τεφρών των λιγνιτικών ατμοηλεκτρικών σταθμών της Βόρειας Ελλάδας με βάση την ορυκτολογική τους σύσταση

Έτος 2013

 

30. Αγαλανιώτου Σμαρώ

Διερεύνηση του εντατικού και παραμορφωσιακού πεδίου κατά τη σύνδεση φυσικών δομικών λίθων για την αναστήλωση αρχαίων μνημείων

 

29. Λιόλιος Παντελής

Υπερβολικό μοντέλο αστοχίας υλικών με συνοχή και εσωτερική τριβή

Έτος 2012

 

28. Βαρουχάκης Εμμανουήλ

Γεωστατιστική ανάλυση και χωροχρονικά μοντέλα στάθμης υδροφορέα: Εφαρμογή στην υδρολογική λεκάνη των Μοιρών της Περιφέρειας Κρήτης

 

27. Μαρινάκης Δημήτριος

Μελέτη των συνθηκών σχηματισμού και αποδόμησης των υδριτών πολυσυστατικού φυσικού αερίου εντός ιζημάτων σε περιβάλλον βαθυπελαγικής ζώνης. Η περίπτωση του υποθαλάσσιου όρους "Αναξίμανδρος"

Έτος 2011

 

26. Πρατικάκης Αλέξανδρος

Επίδραση του μεγέθους του φορτίου κρυσταλλικής δομής σμεκτιτών στις κολλοειδείς και στις ρεολογικές ιδιότητες μπεντονιτών και στις ιδιότητες που χρησιμοποιούνται στα χυτήρια

 

25. Τριανταφύλλου Γεώργιος

Αξιολόγηση νεογενών ασβεστολιθικών πετρωμάτων Κρήτης για τη διερεύνηση δυνατότητας παραγωγής φυσικών υδραυλικών κονιών

 

24. Αποστολάκη Χρυσή

Σύνθεση και έλεγχος συμβατότητας υδραυλικών κονιαμάτων με δομικά υλικά κατασκευής ιστορικών κτιρίων και μνημείων

 

23. Μακρή Παγώνα

Κατανομή του φορτίου κρυσταλλικής δομής σμεκτιτών σε μπεντονίτες της νήσου Μήλου και επίδρασή του σε φυσικές ιδιότητες των μπεντονιτών

Έτος 2010

 

22. Οικονόμου Νικόλαος

Ανάπτυξη μεθόδων επεξεργασίας δεδομένων γεωραντάρ με τη χρήση του μετασχηματισμού S

 

21. Κρητικάκης Γεώργιος

Επιφανειακά κύματα: εφαρμογή σε περιβαλλοντικά και γεωτεχνικά προβλήματα

 

20. Hamdan Hamdan

Ανάπτυξη τεχνικών συνδυασμένης επεξεργασίας γεωφυσικών δεδομένων (ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης και ταχύτητας διάδοσης σεισμικών κυμάτων) για την απεικόνιση της υφαλμύρινσης σε παράκτιους υδροφορείς

 

19. Κωλέττας Παναγιώτης

Μεθοδολογία πρότυπων γεωτεχνικών ερευνών με συνδυασμό γεωλογικών, γεωφυσικών, γεωτρητικών και εργαστηριακών δεδομένων

Έτος 2009

 

18. Ιερωνυμίδη Εμμανουέλα

Ανάπτυξη μεθόδων συγχώνευσης τηλεπισκοπικών εικόνων και εφαρμογή αυτών στην παρατήρηση βλάστησης σε περιοχές με προηγούμενη μεταλλευτική δραστηριότητα

 

17. Ζαχαράκη Δήμητρα

Συμβολή στη διερεύνηση των μηχανισμών γεωπολυμερισμού μεταλλουργικών αποβλήτων με έμφαση στις σκωρίες ηλεκτροκαμίνων

 

16. Παπαδόπουλος Αθανάσιος

Ανάλυση μετρήσεων για τον προσδιορισμό της στάθμης της θάλασσας και δορυφορική αλτιμετρία

Έτος 2008

 

15. Σπανουδάκης Νικόλαος

Συμβολή μεθόδων ταξινόμησης δεδομένων γεωραντάρ στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων

 

14. Αποστολίκας Αθανάσιος

Κοιτασματολογική μελέτη λεκάνης σιδηρονικελιούχου κοιτάσματος λεκάνης Κωπαϊδας νομού Βοιωτίας

 

Έτος 2006

 

13. Γαγάνης Βασίλειος

Μοντελοποίηση φυσικών διεργασιών με χρήση υβριδικών νευρωνικών δικτύων και ανάλυσης ευαισθησίας - Εφαρμογή στην ισορροπία φάσεων υδρογονανθράκων

 

12. Μωραΐτης Δανιήλ

Θερμοδυναμική μελετη της ιοντοανταλλαγής K+ σε Na+ , Cs+ σε Na+ , Sr2+ σε Na+ , Ca2+ σε Na+ , Mg2+ σε Na+, σε φυσικό κλινοπτιλόλιθο επεξεργασμένο με ακτινοβολία ηλεκτρονίων και ακτινοβολία γάμα

Έτος 2004

 

11. Μάραντος Ιωάννης

Μελέτη των εξαλλοιώσεων ηφαιστιτών Ν.Έβρου με έμφαση στη γένεση των ζεολίθων και των πιθανών εφαρμογών τους

Έτος 2003

 

10. Στειακάκης Εμμανουήλ

Συμπεριφορά ανοικτών εκσκαφών μεγάλου βάθους. Έρευνα γεωτεχνικών παραμέτρων και κινητικότητας εδαφών στο λιγνιτικό πεδίο Πτολεμαϊδας-Αμυνταίου

 

9. Κλειδοπούλου Μαρία

Ροή υπογείων νερών προς υδρομαστευτικά έργα (Παράδειγμα: Υδρομαστευτική στοά περιοχής Αλμυρού Ηρακλείου Κρήτης)

 

8. Κακλής Κωνσταντίνος

Χαρακτηρισμός ανισοτροπίας και αντοχής πετρωμάτων με τη δοκιμή αντιδιαμετρικής θλίψεως δίσκου

Έτος 2002

 

7. Πεντάρη Δέσποινα

Γεωχημεία των λιγνιτών της περιοχής Φλώρινας-Ελασσόνας με έμφαση στους ιχνορρυπαντές

Έτος 2001

 

6. Ρεπούσκου Ευτυχία

Αξιολόγηση ανθρακικών πετρωμάτων Κρήτης για εφαρμογές ως πληρωτικά υλικά στη βιομηχανία

 

5. Παυλουδάκης Φραγκίσκος

Ανάπτυξη συστήματος αυτοματοποιημένου ποιοτικού ελέγχου και ομογενοποίησης του λιγνίτη σε πολυστρωματικά κοιτάσματα

 

4. Ιωάννου Δάφνη

Μελέτη της προσρόφησης βαρέων μετάλλων και τοξικών στοιχείων στα ιζήματα του Θερμαϊκού Κόλπου, με τη χρήση μαθηματικών προτύπων επιφανειακής συμπλοκοποίησης. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Έτος 1997

 

3. Αλεβίζος Γεώργιος

Ορυκτολογία, γεωχημεία και γένεση ιζηματογενών νικελιούχων σιδηρομεταλλευμάτων Λοκρίδος (Κεντρική Ελλάδα)

Έτος 1996

 

2. Γαλετάκης Μιχαήλ

Προσδιορισμός της ποιότητας λιγνίτη που εξορύσσεται με τη συνεχή μέθοδο εκμετάλλευσης από πολυστρωματικά κοιτάσματα

Έτος 1994

 

1. Παπανικολάου Κασσιανή

Διερεύνηση των ποιοτικών χαρακτήρων των ελληνικών λιγνιτών με μεθόδους οργανικής πετρογραφίας και οργανικής γεωχημείας

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013