Τελετή Απονομής Διπλωμάτων χειμερινού εξαμήνου 2017

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013
--