Ομιλία με τίτλο "A computational stochastic methodology for the design of random meta-materials"

< Τελετή Απονομής Διπλωμάτων χειμερινού εξαμήνου 2017
13.11.2017 14:27 Παλαιότητα 7 days
Κατηγορία: ΜΗΧΟΠ, Αρχική Σελίδα ΜΗΧΟΠ

Ομιλία με τίτλο "A computational stochastic methodology for the design of random meta-materials"© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013
--