Προκήρυξη για εκλογή πέντε (5) μελών ΔΕΠ στην Κοσμητεία της Σχολής ΜΗΧΟΠ

< Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2017-18
10.01.2018 08:33 Παλαιότητα 13 days
Κατηγορία: ΜΗΧΟΠ, Αρχική Σελίδα ΜΗΧΟΠ, Προκηρύξεις

Προκήρυξη για εκλογή πέντε (5) μελών ΔΕΠ στην Κοσμητεία της Σχολής ΜΗΧΟΠ


Εκ μέρους του Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Καθηγητή Εμμανουήλ Μανούτσογλου, επισυνάπτεται η Προκήρυξη για την εκλογή των πέντε μελών ΔΕΠ  για την Κοσμητεία της Σχολής.


© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013
--