Τα ακόλουθα επιστημονικά άρθρα συμπεριλήφθηκαν από το ScienceDirect στη λίστα των “Top 25 HottestArticles” (με βάση τον αριθμό των λήψεων).

 

Ιαν. – Δεκ. 2012

Θεματική περιοχή: Engineering

Περιοδικό: Procedia Engineering

Komnitsas K.A. (2011). Potential of geopolymer technology towards green buildings and sustainable cities,Procedia Engineering 21, 1023-1032.
Κατάταξη: 10ο

doi: 10.1016/j.proeng.2011.11.2108

 

Ιούλ. – Σεπτ. 2008

Θεματική περιοχή: Chemical Engineering

Περιοδικό: Minerals Engineering

Komnitsas K. and D.Zaharaki (2007).Geopolymerisation: A review and prospects for the minerals industry,Minerals Engineering 20(14), 1261-1277.

Κατάταξη: 1ο 

doi: 10.1016/j.mineng.2007.07.011

 

Απρ. – Ιούν. 2008

Θεματική περιοχή: Chemical Engineering

Περιοδικό: Minerals Engineering

Komnitsas K. and D.Zaharaki (2007). Geopolymerisation: A review and prospects for the minerals industry,Minerals Engineering 20(14), 1261-1277.

Κατάταξη: 7ο

doi: 10.1016/j.mineng.2007.07.011

 

Komnitsas K., G. Bartzas and I. Paspaliaris (2004). Efficiency of limestone and red mud barriers: laboratory column studies,Minerals Engineering 17(2), 183-194.

Κατάταξη: 25ο

doi: 10.1016/j.mineng.2003.11.006

 

Ιαν. – Μάρτ. 2008

Θεματική περιοχή: Earth and Planetary Sciences

Περιοδικό: Minerals Engineering

Komnitsas K. and D.Zaharaki (2007). Geopolymerisation: A review and prospects for the minerals industry,Minerals Engineering 20(14), 1261-1277.

Κατάταξη: 3ο

doi: 10.1016/j.mineng.2007.07.011

 

Komnitsas K., G. Bartzas and I. Paspaliaris (2004). Efficiency of limestone and red mud barriers: laboratory column studies, Minerals Engineering 17(2), 183-194.

Κατάταξη: 18ο

doi: 10.1016/j.mineng.2003.11.006

 

Ιαν. – Μάρτ. 2006

Θεματική περιοχή: Earth and Planetary Sciences

Περιοδικό: Minerals Engineering

Bartzas G., K. Komnitsas and I. Paspaliaris (2006). Laboratory evaluation of Fe0 barriers to treat acidic leachates,Minerals Engineering 19(5), 505-514.

Κατάταξη: 7ο

doi: 10.1016/j.mineng.2005.09.032


Komnitsas K., G. Bartzas and I. Paspaliaris (2004). Efficiency of limestone and red mud barriers: laboratory column studies, Minerals Engineering
17(2), 183-194.

Κατάταξη: 21ο

doi: 10.1016/j.mineng.2003.11.006

 

Ιαν. – Μάρτ. 2005

Θεματική περιοχή: Earth and Planetary Sciences

Περιοδικό: Minerals Engineering

Komnitsas K., G. Bartzas and I. Paspaliaris (2004). Efficiency of limestone and red mud barriers: laboratory column studies, Minerals Engineering 17(2), 183-194.

Κατάταξη: 20ο

doi: 10.1016/j.mineng.2003.11.006

 

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013