Επιλογή & Εξέλιξη Μελών ΔΕΠ

Οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί και βρίσκονται σε κατάσταση επιλογής είναι:

  • Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Εφαρμοσμένη Ορυκτολογία-Πετρολογία
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013