1. (2006) Ρούγγος Βασίλειος: Ανάπτυξη πυρίμαχων φίλτρων μαγνησίας - άνθρακα για τη διήθηση χάλυβα (Επιβλ. Τσετσέκου Αθηνά)
  2. (2005) Ρούσση Ελένη :Ανάπτυξη και μελέτη των ιδιοτήτων κεραμικών βαρίστορων βασισμένων στο οξείδιο του ψευδαργύρου (Επιβλ. Τσετσέκου Αθηνά)
  3. (2006) Καλογερόπουλος Γεώργιος: Μελέτη της ξήρανσης εξωθημένων πορωδών κεραμικών με συνδυασμό μικροκυμάτων δύο συχνοτήτων. Ενίσχυση με προσθήκη νανοκόνεων (Επιβλ. Τσετσέκου Αθηνά)
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013