• (2008) Κρητικάκη Άννα : Πορώδη Κεραμικά για περιβαλλοντικές εφαρμογές
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013