• Μπλαζουδάκης Μηνάς: Διερεύνηση συνθηκών παραγωγής κεραμικών από  υδροξυπαπατίτη (Επιβλέπων Καθ.Κ.Κομνίτσας)
  • Σαρρή Παρασκευή: Ενίσχυση μηχανικών ιδιοτήτων κεραμικών από υδροξυαπατίτη με τη χρήση γυαλιού (Επιβλέπων Καθ.Κ.Κομνίτσας)
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013